Á Íslandi hafa verið framin fleiri manndráp af ásetningi heldur en margur mætti ætla og vettvang þeirra má finna vítt og breitt um landið. Bókverkið MENS REA er óhlutstæð, sjónræn greinargerð, þar sem m.a. eru kortlagðir allir staðir
á Íslandi þar sem manndráp hafa verið framin á 20. og 21. öld. Verknaðaraðferðir eru kortlagðar og hópur gerenda og þolenda greindur. Manndráp af ásetningi eru óásættanlegir glæpir og ættu aldrei að þykja eðlilegur hluti af mannlegu samfélagi, sama hversu fátíð þau kunna að þykja hér á landi  í samanburði við önnur lönd. Verkið er því mótsvar við ákveðnu þrástefi í almennri umræðu um fá manndráp á Íslandi og því þjóðarstolti sem stundum einkennir þá umræðu.