Markmiðið með mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland er að auka vægi hönnunar í íslensku atvinnulífi með það að sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja og auka verðmætasköpun og lífsgæði enda miðar aðferðafræði hönnunar að því að brúa bilið milli sköpunargáfu og nýsköpunar, tækni og notanda, vísinda- og markaðstengdra greina.

Í ársbyrjun 2011 skipaði iðnaðarráðherra þriggja manna starfshóp til að vinna tillögu að hönnunarstefnu. Hópinn skipuðu Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður og formaður starfshóps, fulltrúi iðnaðarráðherra, Jóhannes Þórðarson, arkitekt og þáverandi deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands var fulltrúi mennta- og menningarmálaráðherra og Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður, fulltrúi Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Guðmundur Oddur Magnusson og Dóra Ísleifsdóttir prófesorar í grafískri hönnun ásamt Haraldi Civelek fyrrum aðjúnkt og fagstjóra grafískrar hönnunar við Listaháskólann tóku virkan þátt í gerð stefnunnar.

Hönnunarstefnan byggir á þremur gunnstoðum og fylgja hverri þeirra útfærðar tillögur.
Grunnstoðirnar eru:

Menntun og þekking: Lögð er sérstök áhersla á að auka veg hönnunar í grunn- og framhaldsskólum og að rannsóknartengt háskólanám í hönnun sé eflt. 

Starfs- og stuðningsumhverfi hönnuða: Efla skal samstarf, auka skilvirkni, einfalda leiðir og bæta regluverk.

Vitundarvakning: Auka skilning á mikilvægi og virði góðrar hönnunar og arkitektúrs. Standa fyrir kynningum og sýningum á íslenskum og erlendum vettvangi. 

Þetta er í fyrsta sinn sem unnin er opinber stefnumörkun á sviði hönnunar eins og tíðkast hjá mörgum nágrannalöndum okkar. Finnland hefur til að mynda markað sér heildstæða hönnunarstefnu til að styðja við hagkerfið og efla samkeppnishæfni. Er það mat sérfræðinga að innleiðing hönnunarstefnu í Finnlandi hafi haft veruleg áhrif á efnahagslegan vöxt og samkeppnishæfni landsins eftir efnahagskreppuna á níunda áratugnum. Þá setti danska ríkisstjórnin hönnunarstefnu til fjögurra ára sem eina af fimm leiðum til að stuðla að efnahagsþróun sem kallaðist „Danmörk í menningar- og upplifunarhagkerfi“.

Hönnunarstefna stjórnvalda er sett fram til fimm ára í breiðu samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og hönnunarsamfélags. Til að tryggja framgang stefnunnar verður settur á fót stýrihópur hönnunarstefnu sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti skipar í samráði við mennta- og menningarmálaráðuneyti. Í stýrihópnum verða hagsmunaaðilar sem hafa það hlutverk að meta stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila.

Hönnunarstefnuna er hægt að nálgast á PDF skjali .