Verkefnið Misbrigði er unnið af nemendum í fatahönnun á 2. ári við Listaháskóla Íslands í samstarfi við Fatasöfnun Rauða kross Íslands. Rannsakaðar eru leiðir til að skapa nýjan fatnað úr ósöluhæfum flíkum með þekkingu og aðferðafræði hönnunar. Sjónum er beint að tísku á Íslandi í tengslum við sjálfbærni.

Ljóst er að endurvinnsla mun spila veigamikið hlutverk í framtíðinni. Það að draga þurfi úr framleiðslu og breyta aðferðum þarf hinsvegar ekki að koma niður á sköpunargleðinni. Þvert á móti munum við hafa enn meiri þörf fyrir sköpun og þekkingu. Óhófleg neyslumenning og stuttur líftími textíls gerir tísku- og textíliðnaðinn mjög óumhverfisvænan. Þessu má breyta með að glæða gömul klæði og efni nýju lífi og vinna með þau á skapandi hátt.

Misbrigði er andsvar við vestrænni neyslumenningu og unnið í samstarfi við Rauða krossinn á Íslandi.

Markmið verkefnisins er að vekja athygli nemenda á sjálfbærni. Í áfanganum ræða þeir neysluhegðun samfélagins í samhengi við viðtekin gildi, atvinnulíf og hagkerfi. Vakin er athygli á því hvernig fatakaup eiga sér stað, hvað hefur raunverulegt gildi og hvað ekki. Möguleikar sköpunar og þekkingar eru skoðaðir í samhengi við endurvinnslu. Nemendur unnu aðeins með notuð föt og afganga við sköpun sína, ekkert nýtt var keypt.

Verkefnið Misbrigði er tvíþætt, fyrri hlutinn er sýndur á hefðbundinni tískusýningu en hinn seinni er settur fram í formi hönnunarsýningar þar sem hægt er að kynna sér vinnuferlið og þann hvata sem lá að baki verkefninu.

Heimasíða verkefnisins: cargocollective.com/morphingcastaways