Tónlistardeild

Tónsmíðar BA

 
Tónsmíðar BA skiptast í tvær námsleiðir; Hljóðfæratónsmíðar og Nýmiðla.
 

2021- 2022

Kennsluskrá

Uppbygging náms

Hljóðfæratónsmíðar BA

1. ár Haustönn 
Tónsmíðar I
TON108T / 8 ECTS
Hljóðfærafræði I
HFF1104T / 4 ECTS
Undirstöður Raftónsmíða I
URA102T / 2 ECTS
Tónfræði I
TFR103T / 5 ECTS
Tónlist: Samhengi og Eðli
TSE105T / 5 ECTS
Tónheyrn I
TNH1102T / 2 ECTS
Tónsmiðjuferð
TSF / 2 ECTS
Kór
KOR1001T / 2 ECTS
1. ár Haustönn 
Tónsmíðar II
TON208T / 8 ECTS
Hljóðfærafræði II
HFF1204 / 4 ECTS
Tónfræði II
TFR203T / 3 ECTS
Greining I
GREK002 / 2 ECTS
Tónheyrn II
TNH1202T / 2 ECTS
Tónbókmenntir II
TBM0105T / 5 ECTS
Kór
KOR002T / 2 ECTS
Val
4 ECTS
2. ár Haustönn 
Tónsmíðar III
TON310T / 10 ECTS
Hljóðfærafræði III
HFF1304T / 4 ECTS
Tónfræði III
TFR303T / 3 ECTS
Greining II
GRE0102T / 2 ECTS
Tónheyrn III
TNH1302T / 2 ECTS
Fræðaval
3 ECTS
Kór
KOR1001T / 2 ECTS
Val
4 ECTS
2. ár Vorönn
Tónsmíðar IV
TON410T / 10 ECTS
Hljóðfærafræði IV
HFF0404T / 4 ECTS
Tónfræði IV
TNF1405T / 2 ECTS
Tónheyrn IV
TNH1402T / 5 ECTS
Tónbókmenntir
TNB0205T / 2 ECTS
Þvermál (Samtal)
3 ECTS
3. ár Haustönn 
Tónsmíðar V
TON512T / 12 ECTS
Hljóðfærafræði V
HFF0502T / 2 ECTS
Íslensk tónlistarsaga
á 20. öld

TÓS0104T / 5 ECTS
Lokaritgerð
LOK0006T / 6 ECTS
Starfsumhverfi Tónlistar
STU0102T / 3 ECTS
Val
3 ECTS
3. ár Vorönn
Lokaverkefni
LOKT118T / 18 ECTS
Tónlist 21. aldar
TÓNL02 / 4 ECTS
Starfsumhverfi tónlistar I
STU202T / 2 ECTS
Val
6 ECTS

 

 

Nýmiðlar BA

1. ár  Haustönn 
Tónsmíðar I
TON108T / 8 ECTS
Hljóðverið
HLV102T / 2 ECTS
Hljóðhönnun og Fræði
HHF106T / 6 ECTS
Kór
KOR102T / 2 ECTS
Tónlist: Samhengi og Eðli
TSE105T / 5 ECTS
Inngangur að Tónfræði
TNF003T / 3 ECTS
Tónsmiðjuferð
TSF0102T / 2 ECTS
Aðferðafræði Textagerðar*
ATG102T / 2 ECTS
B
1. ár Vorönn
Tónsmíðar II
TON208T / 8 ECTS
Hljóðblöndun
HLB102T / 2 ECTS
Gagnvirk tónlist II
GAT102TT/ 2 ECTS
Hljóðhönnun II
HLH0204T / 4 ECTS
Greinandi Hlustun
GSH102 / 2 ECTS
Tónlist í íslenskum
samtíma

TÍS005 / 5 ECTS
Raflosti
RAFL002T / 2 ECTS
Val
5 ECTS
2. ár Haustönn 
Tónsmíðar III
TÓNS310T / 10 ECTS
Tónlistarforritun
TLF0104T / 4 ECTS
Gagnvirk tónlist I
GAT202T/ 2 ECTS
Grafísk nótnaskrif
GNS004T/ 4 ECTS
Tónlist, menning og
samfélag

TMS0205T / 5 ECTS
Pródúsering I
PRO102T / 2 ECTS
Midi orkestrarsjón*
MOR104T / 4 ECTS
B
2. ár Vorönn
Tónsmíðar IV
TÓNS410T / 10 ECTS
Pródúsering II
PRO202T / 2 ECTS
Hljóðlist/Tilraunatónlist
HLL004T / 4 ECTS
Skörun (Samtal)
SAM260-02H / 2 ECTS
Tónlistarforritun II*
TLF0204T / 4 ECTS
B
Raftónlistarsaga
HOM0104T/ 3 ECTS
Raflosti
HSE0004 / 2 ECTS
Val
2 ECTS
3. ár Haustönn 
Tónsmíðar V
TON512T / 12 ECTS
Tónlist þvert á milli
og í gegn

TMG0103 / 3 ECTS
Lokaritgerð
LOK006T / 6 ECTS
Starfsumhverfi tónlistar I
STU0102T / 2 ECTS
Greining
Kvikmyndatónlistar*

GKT104T / 4 ECTS
B
Val
3 ECTS
3. ár Vorönn
Lokaverkefni
LOKT118T / 18 ECTS
Tónlist á 21. öld
TONL0104T / 4 ECTS
Starfsumhverfi Tónlistar II
STU0202T / 2 ECTS
Val
6 ECTS

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði tónsmíða.
​Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á helstu kenningum, hugtökum og aðferðum tónsköpunar í sögulegu samhengi.
 • Hafi þekkingu og skilning á tónlist samtímans.
 • Þekki skörun og snertifleti tónlistar við aðrar listgreinar.
 • Hafi skilning á mikilvægi rannsókna á fagsviði tónlistar.
 • Hafi haldgóða þekkingu á starfsumhverfi tónskálda og tónlistarmanna.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði tónsmíða.
​Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að þeim þáttum sem tengjast tónsköpun og tónflutningi.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun og sköpun.
 • Geti rökstutt listrænar ákvarðanir út frá fræðilegum og listrænum forsendum.
 • Hafi leikni til að beita mismunandi stílbrögðum við tónsköpun.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi umfangi og út frá ólíkum forsendum. 
 • Geti nýtt sér gagnasöfn og upplýsingalindir og metið áreiðanleika þeirra.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað til tónsköpunar og tónlistarflutnings.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi hæfni til sjálfstæðrar tónsköpunar í samtali við samtímann og aðrar listgreinar.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin listsköpun og annarra.
 • Sé læs á rannsóknir og geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum og viðfangsefnum sínum með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
 • Hafi hæfni til að skipuleggja og vinna að skapandi samstarfsverkefnum.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggin náms