Tónlistardeild

Söngur B.Mus.

2020 - 2021

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Söngur I
ETS0110T / 10 ECTS
A
S
Blaðlestur fyrir söngvara I
BLS0102T / 2 ECTS
S
Tónlist hrynur og hreyfing
THH000T / 1 ECTS
S
Leiktúlkun I
LEI0102T / 2 ECTS
S
Tónfræði I
TNF103T / 5 ECTS
F
S
Tónheyrn I
TNH1102T / 2 ECTS
F
S
Tónlistarfræði I
TSE005T / 5 ECTS
F
S
Nýnemavika
NNV0001T / 1 ECTS
H
S
Tónsmiðjuferð
TSF0102T / 2 ECTS
H
S
Líkami, list og heilsa
LLH0101T / 1 ECTS
H
S
1. ár Vorönn
Söngur II
ETS0210T / 10 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T/ 2 ECTS
A
S
Spuni - STM
SPU0001T / 1 ECTS
A
S
Blaðlestur fyrir söngvara II
BLS0202T / 2 ECTS
S
Íslenskt hljóðkerfi (IPA)
IPA0102T / 2 ECTS
S
Tónlist hrynur og hreyfing
THH000T / 1 ECTS
S
Leiktúlkun II
LEI0202T/ 2 ECTS
S
Tónfræði II
TNF203T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn II
TNH1202T / 2 ECTS
F
S
Líkami, list og heilsa
LLH0001T / 1 ECTS
H
S
2. ár Haustönn 
Söngur III
ETS0310T / 10 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T/ 2 ECTS
A
S
Framburður og hljóðkerfi (IPA)
IPA0202T / 2 ECTS
S
Tónlist hrynur og hreyfing
THH000T / 1 ECTS
S
Leiktúlkun III
LEI0302T/ 2 ECTS
S
Tónfræði III
TNF303T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn III
TNH1302T / 2 ECTS
F
S
Tónlistarfræði
TSE005T / 4 ECTS
F
V
Sértæk kennslufræði I
SÉK0103T / 3 ECTS
H
S
2. ár Vorönn
Söngur IV
EIH0410T / 10 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Tónlist hrynur og hreyfing
THH000T / 1 ECTS
S
Leiktúlkun IV
LEI0402T/ 2 ECTS
S
Tónheyrn IV
TNH1402T / 2 ECTS
F
S
Greining
GREK002T / 2 ECTS
F
S
Tónlistarfræði
TSE005T / 4 ECTS
F
V
Sértæk kennslufræði II
SÉK0203T / 3 ECTS
H
S
Samtal
SAT000-02S / 2 ECTS
H
S
3. ár Haustönn
Söngur V
ETS0510T / 10 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Lokaritgerð
LOK0006T / 6 ECTS
F
S
Starfsumhverfi tónlistar I
STU201T / 2 ECTS
H
S
3. ár Vorönn
Lokaverkefni
LOKF018T / 18 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
A
S
Íslensk tónlistarsaga
TÓS0104T / 4 ECTS
F
V
Starfsumhverfi tónlistar II
STU201T / 2 ECTS
H
S

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði hljóðfæraleiks.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi þekkingu á kenningum og hugtökum listgreinarinnar, svo sem tónfræði, tónbókmenntum, tónlistarsögu og stílbrigðum tónlistarinnar.
 • Skilji aðferðir sem liggja til grundvallar iðkunar hljóðfæraleiks og söngs.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks sem sjálfstæður einstaklingur.
 • Hafi þekkingu á starfsumhverfi listgreinarinnar. 
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Þekki tækja- og hugbúnað sem þjónar listgreininni.
 • Hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarmanns, réttindum flytjenda og höfunda.

Leikni 

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði hljóðfæraleiks.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun.
 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra.
 • Geti beitt gagnrýnum aðferðum við listsköpun.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt.
 • Hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð.
 • Geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og fylgt henni.
 • Hafi mótað innsæi til sjálfstæðrar sköpunar.
 • Sé fær um að flytja/túlka tónlist öðrum til ánægju.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu.
 • Sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar og rannsóknarniðurstöður.
 • Hafi þróað með sér hæfni til frekara náms innan tónlistarinnar.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms