Tónlistardeild

Söng- og hljóðfærakennsla M.Mus.Ed. / MA

Kennsluskrá 2022-2023
 

*Hægt að velja á milli Rannsóknarsmiðju eða Music in Dialouge 4 ECTS í samráði við fagstjóra.
**Breytilegur einingafjöldi: 3 eða 6 einingar.
***Breytilegur einingafjöldi eftir stærð lokaverkefnis: 10, 20 eða 30 einingar. 

Hæfniviðmið námsbrautar

Við lok meistaranáms í söng- og hljóðfærakennaranámi getur nemandi:

 • beitt kenningum, hugmyndafræði, hugtökum og aðferðum söng- og hljóðfærakennslufræða í ræðu og riti
 • unnið kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður og gildandi menntastefnu og rökstutt þær á fræðilegum grunni
 • yfirfært listræna fagþekkingu sína og sett hana í kennslufræðilegt samhengi og beitt henni á vettvangi
 • tekist faglega á við helstu álitamál er upp koma við undirbúning og framkvæmd kennslu
 • sýnt persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í söng- og hljóðfærakennslu og miðlun
 • ígrundað og metið eign frammistöðu á faglegum grunni
 • beitt þeirri tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst
 • aflað, greint og metið gögn í rannsóknar- og listsköpunarferli
 • skrásett niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt
 • unnið markvisst og skipulega í hóp að kennslutengdum verkefnum
 • miðlað færni sinni í söng og hljóðfæraleik, hugmyndum og kunnáttu í listgreininni til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður
 • haft frumkvæði að verkefnum á sviði tónlistar og kennslu, stýrt þeim og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa
 • beitt þeim vinnubrögðum og námstækni sem frekara nám á meistara- og doktorsstigi í tónlist krefst.
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá ársins 2017- 2020