Myndlistardeild

Myndlist BA

2019 - 2020

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Leiðir og úrvinnsla
LÚR1010Ms1 / 10 ECTS
V
S
Samræður
 SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Verkstæði
TKN1016MS / 6 ECTS
V
S
Módernismi í myndlist
MOD1018MFS / 8 ECTS
F
S
Akademísk skrif
ASK0002Ms1 / 2 ECTS
F
S
Geggjaðasta listgreinin
MAP2002Mv / 2 ECTS
F
V
Rýni
RYN0204Mv / 4 ECTS
F
V
Skrif listamanna
SKL1002MFV / 2 ECTS
F
V
Raftónlistarsaga
/ 2 ECTS
F
V
Feminísk svið
/ 2 ECTS
F
V
1. ár Vorönn 
Mótun - tækninámskeið
MÓT1132Mv / 2 ECTS
B
V
Undirbúningur videóverka -
skissur

VID1132Mv / 2 ECTS
B
V
Myrkraherbergi
MYR1002MV / 2 ECTS
B
V
Sampling
SAM2006MV / 6 ECTS
B
V
Mannöldin
MAN2007MV / 7 ECTS
B
V
Teikning í víðu samhengi
TEI1007Mv / 7 ECTS
B
V
Læti
/ ECTS
V
B
Skúlptúr og teikning
STE1107Mv / 7 ECTS
B
V
Málverk, teikning, túlkun
MTT2007MV / 7 ECTS
B
V
Vinnustofa 1. árs
UPP1134Ms / 4 ECTS
S
V
Samræður
 SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Alþjóðleg samtímamyndlist
LIS2134Ms / 4 ECTS
S
F
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Bókverk myndlistarmanna
BOK1134Mv / 4 ECTS
V
F
Rýni
/ 2V/2F ECTS
F
V
Eros myndlíkingar ástarinnar
ERO1134Mv / 4 ECTS
V
F
Rýmis- og samhengislist
samtímans

RSS1134Mv / 4 ECTS
V
F
Heimar
/ 2 ECTS
V
F
2. ár Haustönn 
Flötur
FLÖ9018Mv2/ 18 ECTS
V
B
Rými
RÝM9018Mv / 18 ECTS
V
B
Tími
TÍM9018Mv2 / 18 ECTS
V
B
Samræður
SAM1232Ms/ 2 ECTS
V
S
Tilgátuflötur
TFF1002Mv2 / 2 ECTS
F
S
Tilgáturými
TRR1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Tilgátutími
TTT1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Íslensk myndlist fyrri tíma
ISL2004FS / 4 ECTS
F
S
Geggjaðasta listgreinin
/ 2 ECTS
F
V
Rýni
/ 2V/2F ECTS
F
V
Skapandi skrif
SSK2004MV / 4 ECTS
F
V
Þátttöku- og venslalist
MM-F1005MS / 4 ECTS
F
V
Skrif listamanna
SKL1002MFV / 2 ECTS
F
V
Art and Identity
AAI1134M / 2 ECTS
V
F
Íslenskunámskeið I
fyrir skiptinema

4 ECTS
V
F
2. ár Vorönn 
Gjörningar með eða án hluta
SAM204-02V / 2 ECTS
V
B
Prentvinnustofa á
Seyðisfirði

/ 2 ECTS
V
B
Teikning í víðu samhengi
TEI2006Mv / 7 ECTS
B
V
Læti
/ ECTS
V
B
Samræður
SAM1232Ms / 2 ECTS
S
V
Vinnustofa 2. árs
VST2010MV 10 ECTS
F
S
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Bókverk myndlistarmanna
BOK1134Mv / 4 ECTS
V
F
Rýni
RYN0204Mv / 4 ECTS
F
V
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MFV / 4 ECTS
V
F
Eros myndlíkingar ástarinnar
ERO1134Mv / 4 ECTS
V
F
Rýmis- og samhengislist
samtímans

RSS1134Mv / 4 ECTS
V
F
Heimar
/ 2 ECTS
V
F
Art and Identity
AAI1134M / 4 ECTS
V
F
Íslenskunámskeið I og II
fyrir skiptinema

4 ECTS
V
F
3. ár Haustönn 
Vinnustofa prófessora- Texti
VPR-T016Ms3 / 6 ECTS
V
S
Vinnustofa prófessora-
Vinnuferli

VPR-V016Ms3 / 6 ECTS
V
S
Vinnustofa prófessora-
Sýning

VPR-S016Ms3 / 6 ECTS
V
S
Samræður
SAM1232Ms/ 2 ECTS
F
S
Málstofa BA ritgerðar
BAM2202Ms3 / 2 ECTS
F
S
Geggjaðasta listgreinin
/ 2 ECTS
F
V
Rýni
/ 2V/2F ECTS
F
V
Skapandi skrif
SSK2004MV / 4 ECTS
F
V
Hrekkur, brestur og flónska
/ 4 ECTS
F
V
Þátttöku og venslalist
/ 4 ECTS
F
V
Skrif listamanna
/ 2 ECTS
F
V
Raftónlistarsaga
/ 2 ECTS
F
V
Feminísk svið
/ 2 ECTS
F
V
3. ár Vorönn 
BA verkefni -
ritgerð og greinagerð

BAM1136MS3/ 6 ECTS
F
S
BA verkefni
BAM1016MS3 / 16 ECTS
V
S
Vinnustofa á landsbyggðinni
VST3002Mv / 2 ECTS
V
S
Vinnustofa í borginni
SYN0302Mv / 2 ECTS
V
S
Starfsumhverfi myndlistar
STM0204MS / 4 ECTS
V
S
Samræður
 SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Bókverk myndlistarmanna
BOK1134Mv / 4 ECTS
V
F
Rýni
/ 2V/2F ECTS
F
V
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MFV / 4 ECTS
V
F
Eros myndlíkingar ástarinnar
ERO1134Mv / 4 ECTS
V
F
Rýmis- og samhengislist
samtímans

RSS1134Mv / 4 ECTS
V
F
Ritsmiðjan Myndmál
MM-F0004MV / 4 ECTS
V
F
Post Digital Aesthetics
POD1134Mv / 4 ECTS
V
F
Heimar
/ 2 ECTS
V
F

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast almennan skilning á helstu kenningum og hugtökum myndlistar.
 • Hafi haldgóða vitneskju um samtímamyndlist.
 • Hafi skilning á tengslum listsköpunar og fræðilegrar þekkingar.
 • Þekki til mismunandi aðferða listrannsókna.
 • Þekki starfstengda þætti myndlistar, hlutverk listamannsins og virkni frumsköpunar í samfélagi.
 • Geri sér grein fyrir skörun myndlistar við önnur listform og fagsvið.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti notað viðeigandi aðferðir, tækja- og hugbúnað, við úrlausn verkefna á sviði myndlistar.
 • Geti nýtt sér upplýsingatækni á viðeigandi hátt.
 • Geti beitt jöfnum höndum innsæi og gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna á sviði myndlistar.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á og rökstutt ákvarðanir á faglegum forsendum myndlistar.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni, frumleika og áræðni í listhugsun og sköpun
 • sýna fram á gagnrýna nálgun við eigin listsköpun og annarra.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi þróað með sér hæfni og ábyrg vinnubrögð fyrir frekara nám og / eða störf á fagsviðinu.
 • Geti unnið sjálfstætt, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni að fullbúnu verki.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Sé fær um að miðla eigin verkum, viðfangsefnum og rannsóknarniðurstöðum með skýrum hætti.
 • Sé fær um að fjalla um eigin verk og annarra með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi skilning á áhrifum framsetningarforma á inntak og merkingu myndlistar
 • geti lagt mat á gildi frumsköpunar í samfélaginu.
F Fræði
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána