Listkennsludeild

Listkennsla
Diplóma í listkennslufræðum

Kennsluskrá 2022-2023

 

Hæfniviðmið námsbrautar

 
Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu, færni/leikni og hæfni á sviði listkennslu.
Í því felst að nemandi skal hafa náð eftirfarandi hæfniviðmiðum:

 

Þekking

Þekking og skilningur
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi þekki og skilji:
 
 • Helstu kenningar og hugtök á sviði kennslufræða.  
 • Helstu aðferðir og nálganir listkennslu og listmiðlunar. 
 • Hlutverk aðalnámskrár og gildi hennar í mótun og skipulagi skólastarfs.
 • Þau álitamál sem tekist er á við hverju sinni við undirbúning og framkvæmd listkennslu.  
 • Siðareglur kennara og gildi fagmennsku í kennarastarfi.
 

Leikni 

Hagnýt færni/leikni
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi færni til að:
 
 • Nýta þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst.
 • Nýta persónulega færni við sköpun, þróun og útfærslu hugmynda í kennslu og miðlun.
 • Vinna kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður. 
 • Leiða ólíka hópa í kennslu- og listtengdum verkefnum.
 • Hafa frumkvæði að samtali milli ólíkra greina í skólastarfi.
 • Taka sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og geta rökstutt þær á kennslufræðilegum grunni.
 • Nýta þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni í samhengi við kennslu og miðlun.
 
Fræðileg færni
 • Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi færni: 
 • Til að yfirfæra fagþekkingu sína og setja í kennslufræðilegt samhengi.
 • Til að rökstyðja faglega nálgun sína í starfi á fræðilegum grunni. 
 • Til að skrásetja og greina niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt. 
 • Sem geri hann læsan á rannsóknir á sviði listkennslufræða.
 

Hæfni

Hæfni í miðlun og samskiptum
 • Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi hæfni til að:
 • Miðla þekkingu sinni, hugmyndum og kunnáttu í listkennslu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.  
 • Hafa frumkvæði að kennslu- og listverkefnum, stýra þeim og axla ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa.
 • Taka virkan þátt í samstarfi.
 • Fræðileg hæfni
 • Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi hæfni til að:
 • Ígrunda og meta eigin frammistöðu á fræðilegum grunni og nýta til persónulegrar þróunar og fagmennsku í starfi.
 • Til að meta og greina niðurstöður rannsókna (eigin /annarra) á faglegum grunni.
 • Miðla fræðilega rökstuddum niðurstöðum verkefna á viðeigandi hátt. 

 

S Skylda
B Bundið val
V Val

Aðrar námsleiðir í listkennsludeild

 
 

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms