Listkennsludeild

Listkennsla með aðfararnámi
MA/M.Art.Ed.

 

Kennsluskrá

Uppbygging náms

 

Þriggja ára, 180 eininga meistaranám í listkennslu með aðfararnámi fyrir þau sem hafa lokið a.m.k. 120 einingum á bakkalárstigi í listgrein.

Aðfararnámsár er eitt skólaár, 60 ects, að því loknu fara nemendur yfir á námsleiðina 120 ects listkennslufræði M.Art.Ed./MA.

Nemendur á aðfararnámsári taka blöndu af skyldufögum úr listkennsludeild og skyldufögum á bakklárstigi úr öðrum deildum Listaháskólans, eftir fagsviði sínu.

 

Dæmi um aðfararnám fyrir sjónlistafólk

Haustönn 
Heiti potturinn
HEP0104MK / 4 ECTS
S
Tálgað og tengt
við náttúruna

TÁL0102MK / 2 ECTS
S
Íslensk myndlist fyrri tíma
SL2004FS / 4 ECTS
S
Módernismi í myndlist
MOD1018MFS / 8 ECTS
S
Listkennsla nemenda
með ólíka færni

LNS0006MKv / 6 ECTS
V
Listir og sjálfbærni
LOS0006MK / 2 ECTS 
V
Safnafræðsla
SAF0106MK / 6 ECTS
V
Námsefnisgerð
NÁM0004MK / 4 ECTS
V
Skapandi skrif
SSK0004MK / 4 ECTS
V
Styrkumsóknir
skapandi greinar

LSF0002MK / 2 ECTS
V
The language of the puppet
TUL0002MK / 2 ECTS
V
Rytmaspuni og
kroppaklapp

KRO0002MK / 2 ECTS
V
Þrívíð litavinna
HL0202MK / 2 ECTS
V
Tálgað og tengt við
náttúruna

TÁL0102MK / 2 ECTS
V
Rafmögnuð tónlist og
upptökur

RTU0002MK / 2 ECTS
V
Sýning - flutningur
SÝN0101MK / 2 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V
Vorönn 
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS 
S
Alþjóðleg samtímamyndlist
LIS2134Ms/ 4 ECTS 
S
Eros, myndlíking ástarinnar
ERO1134Mv/ 4 ECTS 
S
List fyrir alla
LFA0202MK / 2 ECTS
S
Læsi I
LAE0202MK / 2 ECTS
S
Listræn menningarstjórnun
LMS0206MK / 2 ECTS 
V
Kennarinn- listamaðurinn
KL0004MK / 4 ECTS
S
Læsi II
LAE0204MK / 4 ECTS
S
Fab-lab í skólastarfi
FAB0202MK / 4 ECTS 
V
From Studio to Classroom
STC0202MK / 2 ECTS 
V
Rödd-spuni-tjáning
RST0002MK / 2 ECTS 
V
Bókagerð
BÓK0002MK / 2 ECTS 
V
Barna- og unglingakór
BOU1142/4L / 2 ECTS 
V
Textíll í samtímamyndlist
TLI0202MK / 2 ECTS 
V
Textaverk
TEX0202MK / 2 ECTS 
V
Sýning - flutningur
SÝN0101MK / 2 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V

 

 

 

 

 

Dæmi um aðfararnám fyrir sviðslistafólk

Haustönn 
Hugtök & heiti í sviðslistum 
HAHS005S / 5 ECTS
S
Málstofa
MÁLON01S / 1 ECTS
S
Sviðslistasaga I
SRR0107S / 7 ECTS
S
Greining
GREIN005S / 5 ECTS
S
Heiti potturinn
HEP0104MK / 2 ECTS
S
Listkennsla nemenda
með ólíka færni

LNS0006MKv / 6 ECTS
V
Listir og sjálfbærni
LOS0006MK / 2 ECTS 
V
Safnafræðsla
SAF0106MK / 6 ECTS
V
Námsefnisgerð
NÁM0004MK / 4 ECTS
V
Skapandi skrif
SSK0004MK / 4 ECTS
V
Styrkumsóknir
skapandi greinar

LSF0002MK / 2 ECTS
V
The language of the puppet
TUL0002MK / 2 ECTS
V
Rytmaspuni og
kroppaklapp

KRO0002MK / 2 ECTS
V
Þrívíð litavinna
HL0202MK / 2 ECTS
V
Tálgað og tengt við
náttúruna

TÁL0102MK / 2 ECTS
V
Rafmögnuð tónlist og
upptökur

RTU0002MK / 2 ECTS
V
Sýning - flutningur
SÝN0101MK / 2 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V
Vorönn 
List fyrir alla
LFA0202MK / 2 ECTS
S
Læsi I
LAE0202MK / 2 ECTS
S
Sviðslistir og
saga -ismanna
 
SSI01006S / 6 ECTS 
S
Sviðslistasaga II 
SVS0207S / 7 ECTS 
S
Íslensk leiklistarsaga
ISL0004S / 2 ECTS
S
Málstofa 
MÁLON01S / 1 ECTS 
S
Leikstjórn með ungu fólki
LST0004MK / 4 ECTS 
V
Listræn menningarstjórnun
LMS0206MK / 2 ECTS 
V
Kennarinn- listamaðurinn
KL0004MK / 4 ECTS
S
Læsi II
LAE0204MK / 4 ECTS
S
Fab-lab í skólastarfi
FAB0202MK / 4 ECTS 
V
From Studio to Classroom
STC0202MK / 2 ECTS 
V
Rödd-spuni-tjáning
RST0002MK / 2 ECTS 
V
Bókagerð
BÓK0002MK / 2 ECTS 
V
Barna- og unglingakór
BOU1142/4L / 2 ECTS 
V
Textíll í samtímamyndlist
TLI0202MK / 2 ECTS 
V
Textaverk
TEX0202MK / 2 ECTS 
V
Sýning - flutningur
SÝN0101MK / 2 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Við lok náms við listkennsludeild býr nemandi yfir þekkingu á sviði listkennslu.
Í því felst að nemandi skal hafa náð eftirfarandi viðmiðum:
 
ÞEKKING
 
Þekking og skilningur
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi þekki og skilji:
Helstu kenningar og hugtök á sviði kennslufræða.  
Helstu aðferðir og nálganir listkennslu og listmiðlunar.
Hlutverk aðalnámskrár og gildi hennar í mótun og skipulagi skólastarfs.
Þau álitamál sem tekist er á við hverju sinni við undirbúning og framkvæmd listgreinakennslu.
Siðareglur kennara og gildi fagmennsku í kennarastarfi.
Viðurkenndar rannsóknaraðferðir á sviði listkennslufræða.
 
FÆRNI / LEIKNI
 
Hagnýt færni
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi færni til að:
Nýta þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst.
Nýta persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í kennslu og miðlun.
Vinna kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður. 
Leiða ólíka hópa í kennslu- og listtengdum verkefnum.
Hafa frumkvæði að samtali milli ólíkra greina í skólastarfi.
Taka sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og geta rökstutt þær á kennslufræðilegum grunni.
Nýta þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni í samhengi við kennslu og miðlun.
 
Fræðileg færni
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi færni:
Til að yfirfæra fagþekkingu sína og setja í kennslufræðilegt samhengi.
Til að rökstyðja faglega nálgun sína í starfi á fræðilegum grunni. 
Til að skrásetja og greina niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.
Sem geri hann læsan á rannsóknir á sviði listkennslufræða.
Til að meta niðurstöður rannsókna á faglegum grunni.
Til að afla, greina og meta gögn í rannsóknar- og listsköpunarferli.
 
HÆFNI
 
Hæfni í miðlun og samskiptum
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi hæfni til að:
Miðla þekkingu sinni, hugmyndum og kunnáttu í listkennslu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
Hafa frumkvæði að kennslu- og listverkefnum, stýra þeim og axla ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa
Taka virkan þátt í samstarfi.
 
Fræðileg hæfni
Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi hæfni til að:
Ígrunda og meta eigin frammistöðu á faglegum grunni og nýta til persónulegrar þróunar og fagmennsku í starfi.
Til að meta og greina niðurstöður eigin rannsókna og annara á faglegum grunni.
Skrásetja niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.
Beita þeim vinnubrögðum og námstækni sem frekara nám á rannsóknartengdu meistara- og doktorsstigi í listkennslu krefst.

Fyrri ár

Flæðirit 2017- 2019

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms