Listkennsludeild

Listkennsla 
Diplóma í leikskólakennslufræðum

 
 
Þessari námleið, 30 ects diplóma, er lokið og verður ekki boðið upp á hana aftur. Nemendum í listkennsludeild býst að taka leikskólakennslufræði og vettvangsnám í leikskóla sem hluta af kennslufræðiáföngum í náminu. 
 

2020 - 2021

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn
Kennslufræði leikskóla
KLEIK0110M / 10 ECTS
S
Tálgað og tengt við
náttúruna

TÁL0102MK / 2 ECTS
S
Upplifunar- og útinám
UOÚ0102MK /  2 ECTS
S
1. ár Vorönn
Vettvangsnám í leikskóla
VIL0004MK / 4 ECTS
S
Leikur er list
LEL0206MK / 6 ECTS
S
Sjónlistir fyrir
kennara ungra barna

SJKU0202MK / 2 ECTS
S
Sviðslistir fyrir
kennara ungra barna

SVKU0202MK / 2 ECTS
S
Tónlist fyrir
kennara ungra barna

LKT0004MK / 2 ECTS
S

 

Inntaka

Tekið er við nemendum í þessa námsleið annað hvert ár. Næst opnar fyrir umsóknir á haustönn 2019 fyrir nemendur sem hefja nám á haustönn 2020. 
 

Skólagjöld

30 eininga diplómanám í leikskólakennslufræði kostar 138.631 kr. á önn, samtals 277.263 kr fyrir árið. 

Verð þetta er samkvæmt verðskrá ársins 2019.

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu, leikni og hæfni á sviði listkennslu.
Í því felst að nemandi getur:

 • Beitt kenningum, hugmyndafræði, hugtökum og aðferðum listkennslufræða í ræðu og riti.
 • Unnið kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður og rökstutt þær á fræðilegum grunni.
 • Yfirfært listræna fagþekkingu sína og sett hana í fræðilegt samhengi.
 • Tekist faglega á við helstu álitamál er upp koma við undirbúning náms og framkvæmd kennslu/ miðlunar.
 • Vísað til helstu rannsóknaraðferða og rannsókna á sviði listkennslu.
 • Vísað til og byggt á helstu aðferðum á sviði listsköpunar.
 • Sýnt persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í listkennslu og miðlun.
 • Ígrundað og metið eigin frammistöðu á faglegum grunni.
 • Nýtt þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst.
 • Aflað, greint og metið gögn í rannsóknar- og/ eða listsköpunarferli.
 • Skrásett; niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.   
 • Tekið virkan þátt í samstarfi.           
 • Miðlað færni sinni, hugmyndum og kunnáttu í listum til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Haft frumkvæði að verkefnum á sviði listmiðlunar og kennslu, stýrt þeim  og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa.           
 • Beitt þeim vinnubrögðum og námstækni sem frekara nám á rannsóknartengdu meistara- og doktorsstigi í listkennslu krefst.