Sviðslistadeild

Leikarabraut BA

Kennsluskrá 2021- 2022
1. og 3. ár

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Val
2 ECTS
V
Leiktúlkun I
LKT01-11S / 11 ECTS
V
S
Tækni I
TÆK01-10S / 10 ECTS
T
S
Sviðslistasaga I
SVS01-07S / 7 ECTS
F
S
1. ár Vorönn
Val
2 ECTS
V
Tækni II
TÆK01-10S / 10 ECTS
T
S
Leiktúlkun II
LKT02-11S / 11 ECTS
V
S
Sviðslistasaga II
SVS02-07S / 7 ECTS
F
S
3. ár Haustönn
Val í byrjun annar
2 ECTS
V
Leiktúlkun V
LKT05-16S / 16 ECTS
V
S
Tækni V
TÆK05-06S / 6 ECTS
T
S
Leikarinn og Fræðin III
LOGF03-06S / 6 ECTS
F
S
3. ár Vorönn
Val
2 ECTS
V
Tækni VI
TÆK06-01S / 1 ECTS
T
S
Leiktúlkun VI
LKT06-08S / 8 ECTS
V
S
Lokaverkefni Leikarans
LOKL-16S / 16 ECTS
V
S
Starfsumhverfi Leikarans
STRUL-02S / 2 ECTS
H
S
Hljóðvarpsleikhús
HLVA-02S / 2 ECTS
V
S

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði leiklistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi skilning á mismunandi stílum greinarinnar.
 • Hafi á námstímanum tekist á við viðeigandi stíltegundir og aðferðafræði sinnar listgreinar.
 • Hafi öðlast faglega meðvitund um eigin líkama til listsköpunar.
 • Hafi skilning og þekkingu á mikilvægi samfelldrar þjálfunar innan listgreinarinnar.
 • Þekki kenningar, hugtök og aðferðir sviðslista.
 • Hafi tileinkað sér víðtæka þekkingu og skilning á starfi leikarans.
 • Hafi þekkingu og skilning á sviðslistum,sögu þeirra og stöðu í samtímanum.
 • Þekki möguleika og takmarkanir sviðslistaformsins, semog snertifleti þess við aðrar listgreinar og menningarkima.
 • Kunni að leita sér upplýsinga og efniviðar, og þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Hafi þekkingu á aðferðum helstu kennismiða í leiktúlkun.
 • Geti tekið og rökstutt ákvarðanir á faglegum grunni sviðslista.
 • Geti beitt  aðferðum og tækni í leiktúlkun.
 • Hafi tæknilega færni í raddbeitingu, líkamsbeitingu og söng.

Leikni 

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði leiklistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun sem nýtist í námi og starfi.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru innan leiklistar.
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og annarra.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.     

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar.
 • Geti sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum.                                          
 • Geti unnið í hóp á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.
 • Geti nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum, með skýrum hætti, í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi öðlast færni og úthald í lifandi listflutningi.
 • Geti samhæft tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi.
 • Sé fær um að miðla á áhrifaríkan hátt, listrænum hugmyndum sínum í gegnum hlutverk sitt til áhorfenda.
 • Geti sett sér markmið, gert verkáætlanir og fylgt þeim, jafnt sem einstaklingur og innan hóps.
 • Hafi þróað með sér sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
 • Hafi innsæi til að nálgast viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi leikarans og geti þróað kunnáttu sína og færni.
 • Hafi tileinkað sér sjálfsgagnrýni og geti beitt henni meðvitað í listrænu ferli.
F Fræði
H Hagnýt fagþekking
T Tækni
V Vinnustofa
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms