Tónlistardeild

Klassísk 
hljóðfærakennsla 
B.Mus.Ed.

2018 - 2019

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Hljóðfæraleikur
EIK0108T / 8 ECTS
A
S
Fríspuni
FRS101T / 1 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF103T / 3 ECTS
F
S
Tónlistarfræði
TSE105T / 5 ECTS
F
S
Almenn kennslufræði
AFK004T/ 4 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH0102T/ 2 ECTS
F
S
Flytjandinn / kennarinn
FLK0002T / 2 ECTS
H
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 1 ECTS
H
S
Líkami, list og heilsa
LLH001T / 2 ECTS
H
S
Tónlistarlíf
TÓL0102T / 2 ECTS
H
S
Nýnemavika
NNV0001T / 1 ECTS
H
S
1. ár Vorönn 
Hljóðfæraleikur
EIK0208T / 8 ECTS
A
S
Fríspuni
FRS201T / 1 ECTS
A
S
Spuni
SPU0101T / 1 ECTS
A
S
Tónfræði
TNF203T / 3 ECTS
F
S
Greining
GREK0002 / 2 ECTS
F
S
Tónbókmenntir
/ 3 ECTS
F
S
Sálfræði
SAL004T/ 4 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH0202T / 2 ECTS
F
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 2 ECTS
H
S
Líkami, list & heilsa
LLH0001T / 1 ECTS
H
S
Aukahljóðfæri blásarar
AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Val blásarar
2 ECTS
V
Val píanó
4 ECTS
V
Val strengir
4 ECTS
V
Val gítar
4 ECTS
V
2. ár Haustönn 
Hljóðfæraleikur
EIK0308T / 8 ECTS
A
S
Kammertónlist-
píanó, strengir, gítar

KAM0002T / 2 ECTS
H
S
Tónfræði
TNF303T / 3 ECTS
F
S
Tónlistarfræði
/ 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH0302T / 2 ECTS
F
S
Sértæk kennslufræði
SÉK0103T / 3 ECTS
H
S
Miðlun
MID1104T / 4 ECTS
H
S
Æfingakennsla
ÆFK0102T / 2 ECTS
H
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU101T/ 1 ECTS
H
S
Hljómsveitarstjórnun
blásarar, strengir

HLS0102T / 2 ECTS
H
S
Aukahljóðfæri blásarar
AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Hljómsveitarstjórnun
strengir

HLS0102T / 2 ECTS
H
S
Val píanó
2 ECTS
V
Val gítar
2 ECTS
V
2. ár Vorönn 
Hljóðfæraleikur
EIK0408T / 8 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
H
S
Tónlistarfræði
/ 3 ECTS
F
S
Tónheyrn
TNH0402T / 2 ECTS
F
S
Sértæk kennslufræði
SÉK0203T / 3 ECTS
H
S
Miðlun
MID1204T / 4 ECTS
H
S
Samtal
SAT000-02S / 2 ECTS
H
S
Aukahljóðfæri
blásarar, strengir

AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Skólalúðrasveit
blásarar

SKL0202T / 2 ECTS
H
S
Skólastrengjasveitin
strengir

SKST0402T / 2 ECTS
H
S
Val blásarar
3 ECTS
V
Val píanó
7 ECTS
V
Val strengir
3 ECTS
V
Val gítar
7 ECTS
V
3. ár Haustönn 
Hljóðfæraleikur
EIK0508T / 8 ECTS
A
S
Lokaritgerð
LOK0006 / 6 ECTS
F
S
Hagnýtur hljómborðsleikur
HHL1001T / 2 ECTS
H
S
Æfingakennsla
ÆFK0202T / 2 ECTS
H
S
Starfsumhverfi tónlistar
STU201T / 0 ECTS
H
S
Útsetningar í skólastarfi
ÚSK0102T / 2 ECTS
H
S
Aukahljóðfæri
AUK0002T / 2 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
H
S
Val blásarar
6 ECTS
V
Val píanó
6 ECTS
V
Val strengir
6 ECTS
V
Val gítar
6 ECTS
V
3. ár Vorönn 
Lokaverkefni
LOKF018T / 18 ECTS
A
S
Íslensk tónlistarsaga
TÓS0104T / 4 ECTS
F
S
Aukahljóðfæri
AUK0002T /2 ECTS
A
S
Kammertónlist
KAM0002T / 2 ECTS
H
S
Útsetningar blásarar
LSÚ0102T / 2 ECTS
H
S
Val blásarar
2 ECTS
V
Val píanó
4 ECTS
V
Val strengir
4 ECTS
V
Val gítar
4 ECTS
V

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Nemandi býr yfir þekkingu innan listgreinar. Í því felst að nemandinn: 

 • hafi góða þekkingu á afmörkuðu fræðasviði listgreinarinnar; svo sem kennslufræði, sálfræði, tónfræði, tónbókmenntum, tónlistarsögu og stílbrigðum tónlistarinnar,
 • skilji aðferðir sem liggja til grundvallar iðkunar hljóðfæraleiks og söngs,
 • hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks og söngs sem sjálfstæður einstaklingur,
 • hafi þekkingu á starfsumhverfi tónlistarkennara og tónlistarfólks,
 • þekki tækja- og hugbúnað sem þjónar listgreininni,
 • hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarkennara,
 • geti sett nýjustu þekkingu í samhengi á viðeigandi sérsviði.

Leikni

 • hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun,
 • hafi öðlast færni í hljóðfæra- eða söngkennslu,
 • geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra,
 • geti tekið ákvarðanir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni,
 • búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt,
 • hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun,
 • greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt,
 • hafa tamið sér fjölbreytni í vinnubrögðum,
 • geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað við tónlistariðkun og -kennslu.

Hæfni

 • geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni,
 • hafa tileinkað sér vinnubrögð sem eru viðurkennd á viðkomandi starfs- og fræðasviði,
 • geta beitt viðurkenndum aðferðum við að afla gagna sem tengjast menntun og skólastarfi,
 • hafi mótað innsæi til mannlegra samskipta við hljóðfæra- og söngkennslu,
 • sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar,
 • geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu,
 • hafa þróað með sér hæfni til frekara náms á sviði tónlistar og kennslu.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms