Tónlistardeild

Kirkjutónlist BA

2021- 2022

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Orgel
ORG0104T / 4 ECTS
Litúrgískur orgelleikur
LTO0104T / 4 ECTS
Kórstjórn
KÓS0104T / 4 ECTS
Söngur
SÖN0102T / 2 ECTS
Tónfræði I
TNF103T / 5 ECTS
Tónlist: Samhengi og eðli
TSE005T / 5 ECTS
Tónheyrn I
TNH1102T / 2 ECTS
Tónsmiðjuferð
TSF0102T / 2 ECTS
Líkami, list og heilsa
LLH0101T / 1 ECTS
Píanóleikur
PNO0102T / 2 ECTS
1. ár Vorönn 
Orgel
ORG0204T / 4 ECTS
Litúrgískur orgelleikur
LTO0204T / 4 ECTS
Kórstjórn
KÓS0204T / 4 ECTS
Söngur
SÖN0202T / 2 ECTS
Tónfræði II
TNF203T / 3 ECTS
Greining: Klassíska sónatan
GREK002T / 2 ECTS
Tónbókmenntir I
TBM0105T / 5 ECTS
Tónheyrn II
TNH1202T / 2 ECTS
Líkami, list og heilsa
LLH0201T / 1 ECTS
Píanóleikur
PNO0202T / 2 ECTS
2. ár Haustönn 
Orgel
ORG0304T / 4 ECTS
Litúrgískur orgelleikur
LTO0304T / 4 ECTS
Kórstjórn
KÓS0304T / 4 ECTS
Söngur
SÖN0302T / 2 ECTS
Söng- og helgisiðafræði
SHF0104T / 4 ECTS
Tónfræði III
TNF303T / 3 ECTS
Greining: Brahms,
Wagner,Debussy

GRE0102T / 2 ECTS
Fræðaval*
3 ECTS
F
V
Tónheyrn I
TNH1102T / 2 ECTS
Frjálst val
2 ECTS
V
2. ár Vorönn 
Orgel
ORG0404T / 4 ECTS
Litúrgískur orgelleikur
LTO0404T / 4 ECTS
Kórstjórn
KÓS0404T / 4 ECTS
Söngur
SÖN0402T / 2 ECTS
Söng- og helgisiðafræði
SHF0204T / 4 ECTS
Tónbókmenntir II
TBM0205T / 5 ECTS
Tónheyrn IV
TNH1202T / 2 ECTS
Frjálst val
5 ECTS
V
3. ár Haustönn 
Orgel
ORG0504T / 4 ECTS
Litúrgískur orgelleikur
LTO0501T / 1 ECTS
Söng- og helgisiðafræði
SHF0104T / 4 ECTS
Orgelfræði
OFR0104T / 4 ECTS
Tölusettur bassi
TSB0101T / 1 ECTS
Barnakór
BAK0102T / 2 ECTS
Rytmískur hljómborðsleikur
RYH102T / 2 ECTS
Lokaritgerð
LOK006T / 6 ECTS
Frjálst val
6 ECTS
V
3. ár Vorönn 
Lokaverkefni
LOKF018T / 18 ECTS
Íslensk tónlistarsaga
TÓS0105T / 5 ECTS
Orgelfræði II
OFR0202 / 2 ECTS
Rytmískur hljómborðsleikur
RYH202T / 2 ECTS
Tölusettur bassi
TSB202T / 1 ECTS
Frjálst val
2 ECTS
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi góða þekkingu á afmörkuðu fræðasviði listgreinarinnar.
 • Skilji aðferðir sem liggja til grundvallar hljóðfæraleik og söng við kirkjuathafnir.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks og söngs sem sjálfstæður einstaklingur.
 • Hafi þekkingu á starfsumhverfi kantors/organista.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Þekki tækja- og hugbúnað sem þjónar listgreininni.
 • Hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarmanna.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun.
 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt.
 • Hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð.
 • Geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað.

Hæfni 

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér vinnubrögð sem eru viðurkennd á viðkomandi starfs- og fræðasviði
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og fylgt henni.
 • Geti beitt viðurkenndum aðferðum við að afla gagna sem tengjast starfi kantors/organista
 • Hafi mótað innsæi til mannlegra samskipta við kirkjustarf.
 • Sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu.
 • Hafi þróað með sér hæfni til frekara náms innan tónlistarinnar.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms