Tónlistardeild

Kirkjutónlist BA

2019 - 2020

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Orgel I
ORG0104T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur
LTO0104T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn I
KÓS0104T / 4 ECTS
A
S
Tónfræði I
TNF103T​ / 3 ECTS
F
S
Tónlist: Samhengi og eðli
TTSE005T / 5 ECTS
F
S
Tónheyrn I
TNH1102T/ 2 ECTS
H
S
Líkami, list og heilsa
LLH0101T / 1 ECTS
H
S
Tónsmiðjuferð
TSF0102T / 2 ECTS
H
S
Nýnemavika
NNV0001T / 1 ECTS
F
S
Píanó -
Kirkjutónlistarbraut

PNO0102T/ 1 ECTS
H
S
1. ár Vorönn 
Orgel II
ORG0204T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur II
LTO0204T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn II
KÓS0204T / 4 ECTS
A
S
Söngur I
SÖN0101T / 2 ECTS
A
S
Tónfræði II
TNF203T / 3 ECTS
F
S
Greining-
Klassíska sónatan

GREK00T / 2 ECTS
F
S
Almenn tónlistarsaga
ALT003T / 3 ECTS
F
S
Tónheyrn II
TNH1202T / 2 ECTS
H
S
Líkami, list & heilsa
LLH0201T / 1 ECTS
F
S
Píanó II-
Kirkjutónlistarbraut

PNO0202T/ 1 ECTS
H
S
Kór
KOR1001T / 2 ECTS
V
Saga rytmískrar tónlistar
SRT0103T / 3 ECTS
F
V
Tónlist í íslenskum samtíma
TÍS004T / 4 ECTS
F
V
Sinfóníetta
SIN0002T / 2 ECTS
V
2. ár Haustönn 
Orgel III
ORG0304T / 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur III
LTO0304T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn III
KÓS0304T/ 4 ECTS
A
S
Söngur II
SÖN0201T / 2 ECTS
A
S
Tónfræði III
TNF303T / 3 ECTS
F
S
Sálma- og helgisiðafræði I
SHF0104T / 4 ECTS
F
S
Greining -
Rómantíska sónatan

GREK00T / 2 ECTS
F
S
Tónheyrn III
TNH1302T / 2 ECTS
F
S
Kór
KOR1001T / 2 ECTS
V
Grafísk nótnaskrift
GNS0004T / 4 ECTS
V
Gagnvirk tónlist I
GAT102T/ 2 ECTS
A
V
Tónlist, menning og
samfélag

/ 4 ECTS
V
Greining
kvikmyndatónlistar I

GKT0103T / 3 ECTS
V
Barokkdans
BAD0002T / 2 ECTS
V
Íslensk tónlistarsaga
20. aldar

TÓS0104T / 4 ECTS
V
Camerata
CAM0002T / 2 ECTS
V
Skerpla
SKE0004T / 4 ECTS
V
2. ár Vorönn 
Orgel IV
ORG0402T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur IV
LTO0402T / 4 ECTS
A
S
Kórstjórn IV
KÓS0404T / 4 ECTS
A
S
Söngur III
SÖN0301T / 2 ECTS
A
S
Sálma- og helgisiðafræði
II

SHF0204T / 4 ECTS
F
S
Tónheyrn IV
TNH1402T / 2 ECTS
H
S
Skerpla
SKE0004T / 4 ECTS
V
Tónlist í
íslenskum samtíma

TÍS004T / 4 ECTS
F
V
Kór
KOR1002T / 2 ECTS
V
Sinfóníetta
SIN0002T / 2 ECTS
V
3. ár Haustönn 
Orgel V
ORG0502T/ 4 ECTS
A
S
Lítúrgískur orgelleikur V
LTO0202T / 1 ECTS
A
S
Söngur IV
SÖN0401T / 2 ECTS
F
S
Tölusettur bassi I
TSB101T / 1 ECTS
A
S
Sálma- og helgisiðafræði
III

SHF0304T / 4 ECTS
F
S
Orgelfræði
OFR0104T / 4 ECTS
F
S
Lokaritgerð
LOK006T / 6 ECTS
F
S
Barnakór
BAK0002 / 2 ECTS
H
Kór
KOR1001T / 2 ECTS
V
Grafísk nótnaskrift
GNS0004T / 4 ECTS
V
Gagnvirk tónlist I
GAT102T/ 2 ECTS
A
V
Greining
kvikmyndatónlistar I

GKT0103T / 3 ECTS
V
Barokkdans
BAD0002T / 2 ECTS
V
Íslensk tónlistarsaga
20. aldar

TÓS0104T / 4 ECTS
V
Camerata
CAM0002T / 2 ECTS
V
3. ár Vorönn 
Lokaverkefni
LOKF018T / 18 ECTS
A
S
Tölusettur bassi II
TSB0201T / 1 ECTS
A
S
Íslensk tónlistarsaga
20. aldar

TÓS0104T / 4 ECTS
V
Orgelfræði II
 OFR0204T / 2 ECTS
F
S
Kór
KOR1002T / 2 ECTS
V
Sinfóníetta
SIN0002T / 2 ECTS
V
Miðaldar Tónlist I –
Voces Thules

EVT0104T / 4 ECTS
V
Tónlist í
íslenskum samtíma

TÍS004T / 4 ECTS
F
V
Tónsmiðjuferð II
TSF0202T / 2 ECTS
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi góða þekkingu á afmörkuðu fræðasviði listgreinarinnar.
 • Skilji aðferðir sem liggja til grundvallar hljóðfæraleik og söng við kirkjuathafnir.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks og söngs sem sjálfstæður einstaklingur.
 • Hafi þekkingu á starfsumhverfi kantors/organista.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Þekki tækja- og hugbúnað sem þjónar listgreininni.
 • Hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarmanna.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun.
 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt.
 • Hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð.
 • Geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað.

Hæfni 

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér vinnubrögð sem eru viðurkennd á viðkomandi starfs- og fræðasviði
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og fylgt henni.
 • Geti beitt viðurkenndum aðferðum við að afla gagna sem tengjast starfi kantors/organista
 • Hafi mótað innsæi til mannlegra samskipta við kirkjustarf.
 • Sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu.
 • Hafi þróað með sér hæfni til frekara náms innan tónlistarinnar.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms