Tónlistardeild

Kirkjutónlist BA

Kennsluskrá 2023-2024
 

Hæfniviðmið námsleiðar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi góða þekkingu á afmörkuðu fræðasviði listgreinarinnar.
 • Skilji aðferðir sem liggja til grundvallar hljóðfæraleik og söng við kirkjuathafnir.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni hljóðfæraleiks og söngs sem sjálfstæður einstaklingur.
 • Hafi þekkingu á starfsumhverfi kantors/organista.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.
 • Þekki tækja- og hugbúnað sem þjónar listgreininni.
 • Hafi grunnþekkingu á lagalegu umhverfi tónlistarmanna.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði kirkjutónlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast færni í tónlistarflutningi og geti samhæft tækni og túlkun.
 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til eigin verkefna og annarra.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt mál sitt á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og leikni til að vinna sjálfstætt.
 • Hafi víðsýni og frumleika í hugsun, sköpun og túlkun.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð.
 • Geti nýtt sér tækja- og tæknibúnað.

Hæfni 

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér vinnubrögð sem eru viðurkennd á viðkomandi starfs- og fræðasviði
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, gert starfsáætlun/verkáætlun og fylgt henni.
 • Geti beitt viðurkenndum aðferðum við að afla gagna sem tengjast starfi kantors/organista
 • Hafi mótað innsæi til mannlegra samskipta við kirkjustarf.
 • Sé fær um að túlka og kynna hugmyndir sínar.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og stjórnað hópvinnu.
 • Hafi þróað með sér hæfni til frekara náms innan tónlistarinnar.
A Aðalfag
F Fræði
H Hagnýt þekking
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
M Millideildaval
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms