Listkennsludeild

Meistaranám í kennslufræðum
MA/M.Ed.

2019 - 2021

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haust 2019 
Dealing
MHV10002DE / 2 ECTS
S
Heiti potturinn
HEP0104MK / 4 ECTS
S
Kennarastarfið
KEN0206MK / 6 ECTS
S
Rannsóknarsmiðja
RAN0010MK / 10 ECTS
S
Verkefnastjórnun
VST0104MK / 4 ECTS
S
Listkennsla nemenda með
ólíka færni

LNS0006MKv / 6 ECTS
V
Listir og sjálfbærni
LOS0006MK / 2 ECTS 
V
Námsefnisgerð
NÁM0004MK / 4 ECTS
V
Rafmögnuð tónlist og
upptökur

RTU0002MK / 2 ECTS
V
Safnafræðsla
SAF0106MK / 6 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2/6 ECTS
V
Skapandi skrif
SSK0004MK / 4 ECTS
V
Styrkumsóknir
skapandi greinar

LSF0002MK / 2 ECTS
V
The language of the puppet
TUL0002MK / 2 ECTS
V
Rytmaspuni og
kroppaklapp

KRO0002MK / 2 ECTS
V
Þrívíð litavinna
HL0202MK / 2 ECTS
V
Tálgað og tengt við
náttúruna

TÁL0102MK / 2 ECTS
V
1. ár Vor 2020
Aðferðir lista í skólastarfi
ALS0110MK / 10 ECTS
S
Heimspeki menntunar
HEM0206MK/ 6 ECTS
S
Læsi I
LAE0202MK / 2 ECTS
S
Sálfræði
SÁL0206MK / 6 ECTS
S
List fyrir alla
LFA0202MK / 2 ECTS
V
Bókagerð
BÓK0002MK / 2 ECTS 
V
Barna- og unglingakór
BOU1142/4L / 2 ECTS 
V
Fab-lab í skólastarfi
FAB0202MK / 4 ECTS 
V
Listræn menningarstjórnun
LMS0206MK / 6 ECTS 
V
Læsi II
LAE0204MK / 4 ECTS 
V
Rödd-spuni-tjáning
RST0002MK / 2 ECTS 
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V
Textíll í samtímamyndlist
TLS0202MK / 2 ECTS 
V
Textaverk
TEX0202MK / 2 ECTS 
V
2. ár Haust 2020
Heimspeki menntunar II
/ 6 ECTS
B
Listmiðuð umhverfismenntun
LUM0110MK / 6 ECTS
B
Málstofa I:
Ritun fræðilegs texta

MÁR0102MK/ 6 ECTS
S
Fagurferði, siðferði og nám
FAG0106MK / 4 ECTS
V
Formfræði- umhverfi
FOR0202MK / 2 ECTS
V
Fríspuni í tónlistarkennslu
FRI0202MK / 2 ECTS
V
Leiklistarmeðferð
LLM0204MK / 2 ECTS
V
Listin að halda fyrirlestur:
Rödd, áheyrileiki og
framkoma

FYR0202MK / ECTS
V
Námsefnisgerð
NÁM0004MK / 4 ECTS
V
Nýmiðlar í kennslu
NÝM0104MK/ 4 ECTS
V
Rannsóknarsmiðja II
RAN0204MK / 2 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2/6 ECTS
V
Styrkumsóknir
skapandi greinar

LSF0002MK / 2 ECTS
V
Tálgað og tengt við
náttúruna

TÁL0102MK / 2 ECTS
V
Upplifunar- og útinám
UOÚ0102MK / 2 ECTS
V
Ukulele I
UKU0102MK / 2 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V
2. ár Vor 2021
Lokaverkefni M.Ed. / MA
10/ 20/ 30 ECTS
S
Málstofa II:
Miðlun fræðilegrar vinnu

MÁL0220MK / 0 ECTS
S
Hlutverk og
möguleikar dansins

HLD0002MK / 2 ECTS 
V
Leikstjórn með ungu fólki
LST0004MK / 4 ECTS 
V
Leikur er list
LEL0206MK / 6 ECTS 
V
Leikgerð
LEG0202MK / 2 ECTS 
V
Listir og fjölmenning
LIF0206MK / 2 ECTS 
V
Listir og samfélag
LIS04-06MK / 2 ECTS 
V
Listmeðferð í námi I
LMN1144Lv / 2 ECTS 
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V
Umsjónarkennarinn
UMS0202MK / 2 ECTS 
V
Ukulele II
UKU0102MK / 2 ECTS
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu, færni/leikni og hæfni á sviði kennslu.
Í því felst að nemandi skal hafa náð eftirfarandi hæfniviðmiðum:

 

ÞEKKING

Þekking og skilningur

Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi þekki og skilji:

 • Helstu kenningar og hugtök á sviði kennslufræða.  
 • Helstu aðferðir og nálganir í þverfaglegu listmiðuðu skólastarfi.
 • Hlutverk aðalnámskrár og gildi hennar í mótun og skipulagi skólastarfs.
 • Þau álitamál sem tekist er á við hverju sinni við undirbúning og framkvæmd kennslu.
 • Siðareglur kennara og gildi fagmennsku í kennarastarfi.
 • Viðurkenndar rannsóknaraðferðir á sviði kennslufræða.

 

FÆRNI / LEIKNI

Hagnýt færni

Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi færni til að:

 • Nýta þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst.
 • Nýta persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í kennslu og miðlun.
 • Vinna kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður.
 • Leiða ólíka hópa í þverfaglegu listmiðuðu skólastarfi.
 • Hafa frumkvæði að samtali milli ólíkra greina í skólastarfi.
 • Taka sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og geta rökstutt þær á kennslufræðilegum grunni.
 • Nýta þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni í samhengi við kennslu og miðlun.

Fræðileg færni

Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi færni:

 • Til að yfirfæra fagþekkingu sína og setja í kennslufræðilegt samhengi. 
 • Til að rökstyðja faglega nálgun sína í starfi á fræðilegum grunni.
 • Til að skrásetja og greina niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.
 • Sem geri hann læsan á rannsóknir á sviði kennslufræða.
 • Til að meta niðurstöður rannsókna á faglegum grunni.
 •  Til að afla, greina og meta gögn í rannsóknarferli.

 

HÆFNI

Hæfni í miðlun og samskiptum

Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi hæfni til að:

 • Miðla þekkingu sinni, hugmyndum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafa frumkvæði að kennsluverkefnum, stýra þeim og axla ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa.
 • Taka virkan þátt í samstarfi.

Fræðileg hæfni

Að loknu námi er gert ráð fyrir að nemandi hafi hæfni til að:

 • Ígrunda og meta eigin frammistöðu á faglegum grunni og nýta til persónulegrar þróunar og fagmennsku í starfi.
 • Til að meta og greina niðurstöður eigin rannsókna og annara á faglegum grunni.
 • Skrásetja niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.
 • Beita þeim vinnubrögðum og námstækni sem frekara nám á rannsóknartengdu meistara- og doktorsstigi í kennslu krefst.