Hönnunar- og arkitektúrdeild

Hönnun MA

Námsleið er í endurskoðun skólaárið 2022-2023 

2021- 2022

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár
Process
MAD112-12H / 12 ECTS
S
Community
MAD110-04H / 4 ECTS
S
Perception
MAD111-12H / 12 ECTS
S
Þverlínur
MA1002S / 2 ECTS
S
2. ár
Applied
MAD231-10H / 10 ECTS
S
Community III
MAD230-04H / 4 ECTS
S
Compass
MAD232-10H / 10 ECTS
S
MA Project Thesis Research
MAD233-06H / 6 ECTS
S
Þverlínur
MA1002S / 2 ECTS
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði hönnunar.
Í því felst að nemandinn:

 • þekki fagleg viðfangsefni hönnunar og álitamál,
 • hafi aflað sér þekkingar með rannsóknum og listsköpun,
 • geti fært rök fyrir ákvarðanatöku við úrlausn verkefna,
 • hafi þekkingu á hugmyndum og hugtökum tengd hönnun og þekki til helstu strauma, kenninga, aðferða og verka á sviði hönnunar,
 • þekki til ólíkra rannsóknaraðferða á sviði hönnunar,
 • hafi þekkingu á siðfræði og skilning á siðferðislegri ábyrgð hönnuða.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði myndlistar. Í því felst að nemandinn:

 • hafi tileinkað sér vinnubrögð sem nýtast í hönnunarstarfi,
 • hafi kunnáttu til að greina upplýsingar og miðla þeim með ólíkum miðlum, 
 • geti skilið og tekist á við flókin og fagleg viðfangsefni hönnunar,
 • geti nýtt þekkingu sína og skilning til að takast á við margbreytileg viðfangsefni í hönnun,
 • hafi náð tökum á og geti beitt viðeigandi aðferðum, tækni og hugbúnaði við mótun, úrvinnslu, framsetningu, útgáfu og útfærslu á verkum og viðfangsefnum,
 • geti aflað gagna, greint þau og metið í rannsóknar- og hönnunarferli,
 • geti sýnt frumleika í verki, beitt innsæi og ímyndunarafli í hönnunarvinnu,
 • geti nýtt þekkingu sína og skilning á hönnun og tengdum fagsviðum til að takast á við mismunandi aðstæður og áður óþekkt álitamál sem kunna að koma upp í hönnunarferli,
 • geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir við mótun, úrvinnslu og framkvæmd verkefna og rökstutt á faglegum grunni,
 • hafi getu og innsæi til að takast á við flókin viðfangsefni, að samþætta þekkingu og miðla henni  með hönnun,
 • geti þróað og beitt rannsóknaraðferðum í hönnunarferli,
 • sé læs á eigin verk og annarra á faglegum forsendum, og komist að sjálfstæðum og rökstuddum niðurstöðum.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi. Í því felst að nemandinn:

 • hafi þróað með sér nauðsynlega námshæfni og sjálfstæði í hönnun til að geta tekist á við frekara nám,
 • geti átt frumkvæði að og stýrt verkefnum, geti tekið virkan þátt í og leitt samstarf og axlað ábyrgð á eigin vinnu og vinnu annarra,
 • geti sett fram margbrotin viðfangsefni í hönnun og geti miðlað þeim út frá faglega rökstuddum niðurstöðum á almennum og sérhæfðum vettvangi,
 • hafi hæfni til að setja fram og lýsa faglegum viðfangsefnum hönnunar í ræðu og riti á ensku,
 • geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og rökstutt þær,
 • geti tekið sjálfstæða og gagnrýna afstöðu til þess hvaða greiningaraðferðir séu viðeigandi í hönnunarferli.

 

S Skylda

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms