Hönnunar- og arkitektúrdeild

Hönnun BA

2018 - 2019

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn
Kynning
ALL111-06H / 6 ECTS
V
S
Vöruhönnun aðferðafr.
VÖR101-10H / 10 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag II
HFR101-08H / 8 ECTS
F
S
Kynning á verkstæðum
INTR101-0H / 0 ECTS
T
S
Kynning á prentvst.
VER106-02H / 2 ECTS
T
S
Kynning á trésmíðav.
VER113-02H / 2 ECTS
T
S
Þrívídd / Tvívídd
VER105-02H / 2 ECTS
T
S
1. ár Vorönn
Hönnunarferli
VÖR101-16H / 16 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag I
HFR111-06H / 6 ECTS
F
S
Efnismenning
HFR230-04H / 4 ECTS
F
S
Forritin öll
VER101-02H / 2 ECTS
T
S
Miðlun I
VER101-02H / 2 ECTS
T
S
Tilraunastofa í ljósmyndun
VER122-02H / 0 ECTS
T
S
2. ár Haustönn
Faggrein I
VÖR203-06H / 6 ECTS
V
S
Faggrein II
VÖR201-10H / 10 ECTS
V
S
Alþjóðleg vöruhönnun
HRF213-04H / 4 ECTS
F
S
CAD / CAM
VER125-02H / 2 ECTS
F
S
Málmverkstæði
VER223-02H/ 2 ECTS
T
S
Fyrirtæki í framleiðslu
VER270-02H / 2 ECTS
T
V
Alþjóðleg vöruhönnun
HFR213-04H / 4 ECTS
T
B
Sögur og sviðsetningar
HFR229-02H / 2 ECTS
T
B
Byggingarlist á Íslandi
HFR101-02H / 2 ECTS
T
B
Designing Reality
HFR260-04H / 4 ECTS
T
B
2. ár Vorönn
Samtal
SAMT0-02S / 2 ECTS
V
S
Hönnun og áhrif
VÖR201-08H / 8 ECTS
V
S
Together
ALL200-06H / 6 ECTS
V
S
Miðlun II
VER225-02H / 2 ECTS
F
S
Hönnun og samfélag III
HFR210-06H / 6 ECTS
F
S
Vöruhönnun á Íslandi
HFR238-04H / 4 ECTS
T
S
Mótagerð og afsteypur
VER202-02H / 2 ECTS
T
S
3. ár Haustönn
Hönnun og samþætting
VÖR302-22H / 22 ECTS
V
S
Lokaritgerð
BAH300-06H / 6 ECTS
F
S
Undirbúningur / Lokaritgerð
BAH300-00H / 0 ECTS
F
S
Miðlun III
VER310-02H / 2 ECTS
T
S
3. ár Vorönn
Portfolio
ALL303-02H / 2 ECTS
V
S
Útskriftarverkefni
VÖR301-18 / 22 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag IV
HFR303-04H / 4 ECTS
F
S
Útskriftarverkefni-greining
HFR313-02H / 2 ECTS
F
S

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði vöruhönnunar.
​Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um vöruhönnun.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi vöruhönnuða.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á einstaklingsbundinn hátt.Hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar vöruhönnunar.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði vöruhönnunar.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um vöruhönnun.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í vöruhönnun.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • Geti miðlað færni sinni, hug- myndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms