Hönnunar- og arkitektúrdeild

Vöruhönnun BA

2021- 2022

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn
Kynning
ALL111-05H / 5 ECTS
V
S
Tilraunastofa
VÖR111-10H / 10 ECTS
V
S
Samræður
VÖR13-01H / 1 ECTS
F
S
Hönnun og heimspeki
HFR111-08H / 4 ECTS
S
Efnismenning
HHFR230-04H / 4 ECTS
F
S
Verkstæði:
prent,tré,ljósm,málmur

VER121-04H / 4 ECTS
T
S
Miðlun 1
VER140-02H / 2 ECTS
T
S
Kynning í Þverholti/
Laugarnesi

INTR101-0H / 0 ECTS
T
S
1. ár Vorönn
Ferli skapandi hugsunar
VÖR101-10H / 10 ECTS
V
S
Keramik
VÖR101-05H / 5 ECTS
V
S
Samræður
VÖR13-01H / 1 ECTS
V
S
Hönnun og saga
HFR111-08H / 8 ECTS
F
S
Hönnun á Íslandi
4 ECTS
Forritin öll
VER101-02H / 2 ECTS
T
S
2. ár Haustönn
Hugmyndir og tækni
VÖR205-05H / 5 ECTS
V
S
Vísindi og menning
VÖR210-10H/ 10 ECTS
V
S
Samræður
VÖR123-01H / 1 ECTS
V
S
Hönnun og umhverfi
HFR264-04H / 4 ECTS
F
S
Sögur og sviðsetningar
HFR242-02H / 4 ECTS
F
S
Hönnun og vísindi
HFR115-02H / 2 ECTS
F
S
CAD / CAM
VER226-02H / 2 ECTS
T
S
Miðlun II
VER242-02H / 2 ECTS
T
S
2. ár Vorönn
Samtal
SAMT002S / 2 ECTS
V
S
Samfélag
ALL200-03H / 3 ECTS
V
S
Staðbundin framleiðsla
VÖR222-10H/ 10 ECTS
V
S
Hönnun á Íslandi
4 ECTS
F
S
Keramik
VER290-02H / 2 ECTS
T
S
Mótagerð og afsteypur
VER202-02H / 2 ECTS
T
S
Þrívídd tvívídd
2 ECTS
T
S
Val fræði
2 ECTS
F
B
3. ár Haustönn
Stefnumót
VÖR300-19H / 19 ECTS
V
S
Tíðarandi
VÖR310-02H / 2 ECTS
V
S
Samræður
VÖR123-01H / 1 ECTS
V
S
Undirbúningur undir
lokaritgerð

BAH300-00H / 0 ECTS
F
S
Ritgerð til BA gráðu
BAH350-08H / 8 ECTS
F
S
Miðlun III
VER322-02H / 2 ECTS
T
S
3. ár Vorönn
Ferilmappa
VÖR301-00H / 1 ECTS
V
S
Verkefni til BA gráðu
VÖR303-22H / 22 ECTS
V
S
Samræður
VÖR123-01H/ 1 ECTS
V
S
Hönnunargreining
HFR323-02H / 2 ECTS
F
S
Hönnun og samfélag
HFR340-04H / 4 ECTS
F
S

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði vöruhönnunar.
​Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um vöruhönnun.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi vöruhönnuða.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á einstaklingsbundinn hátt.Hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar vöruhönnunar.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði vöruhönnunar.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um vöruhönnun.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í vöruhönnun.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • Geti miðlað færni sinni, hug- myndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms