Hönnunar- og arkitektúrdeild

Fatahönnun BA

2021- 2022

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn
Kynning
ALL110-05H / 5 ECTS
V
S
Fatahönnun og aðferðafræði
FAT111-10H / 10 ECTS
V
S
Samræður
FAT123-01H/ 1 ECTS
V
S
Hönnun og heimspeki
HFR124-04H / 4 ECTS
F
S
Efnismenning
HFR230-04H / 4 ECTS
F
S
Verkstæði: kynningar
VER106-02H / 2 ECTS
T
S
Kynning á verkstæðum
í Þverholti/Laugarn

INTR101-0H / 0 ECTS
T
S
Klæðskurður og saumur
VER100-04H / 4 ECTS
T
S
1. ár Vorönn
Hönnunarferli í fatahönnun
FAT112-06H/ 6 ECTS
V
S
Parísarferð
FAT122-02H / 2 ECTS
V
S
Mynsturhönnun og
textílþrykk

FAT123-07H / 7 ECTS
V
S
Samræður
FAT123-01H / 1 ECTS
V
S
Hönnun og saga
HFR111-08H / 8 ECTS
F
S
Prufusaumur og frágangur
VER107-02H / 2 ECTS
T
S
Klæðskurður og saumur
VER111-04H / 4 ECTS
T
S
2. ár Haustönn
Textilþrykk
FAT222-03H/ 3 ECTS
V
S
Misbrigði
FAT200-10H/ 10 ECTS
V
S
Framleiðsla
FAT231-02H / 2 ECTS
V
S
Samræður
FAT123-01H / 1 ECTS
V
S
Tíska Saga og kenningar
HFR280-04H / 4 ECTS
F
S
Hönnun og umhverfi
HFR264-04H / 4 ECTS
F
S
Tískuteikning
VER238-02H / 2 ECTS
T
S
Japönsk sníðagerð
VER222-02H / 2 ECTS
T
S
Klæðskurður II
VER236-02H / 2 ECTS
T
S
2. ár Vorönn
Textilþrykk
FAT222-03H / 3 ECTS
V
S
Samfélag
ALL200-03H / 3 ECTS
V
S
Samkeppni Balenciaca
FAT232-08H/ 8 ECTS
V
S
Samræður
FAT123-01H / 1 ECTS
V
S
Prjónahönnun og framleiðsla
FAT220-04H / 4 ECTS
V
S
Líkami klæðnaður og
samfélag

HFR207-04H / 4 ECTS
F
S
Textíl og vefnaðarfræði
HFR203-02H / 2 ECTS
F
S
Íslenskur fataiðnaður og
rekstur

HFR250-02H / 2 ECTS
F
S
Klæðskurður III
VER246-02H / 2 ECTS
T
S
Drapering I
VER244-02H / 2 ECTS
T
S
3. ár Haustönn
Balenciaca
FAT333-02H / 2 ECTS
T
S
Hönnun og samþætting
FAT316-16H / 16 ECTS
T
S
Rannsókn
FAT308-02H / 2 ECTS
T
S
Samræður
FAT123-01H / 1 ECTS
T
S
Undirbúningur undir
lokaritgerð

BAH300-00H / 0 ECTS
F
S
Ritgerð til BA gráðu
BAH350-08H / 8 ECTS
F
S
Textílsmiðja
VER380-02H / 2 ECTS
T
S
Klæðskurður III auka v. Covid
VER246-02H / 2 ECTS
T
S
3. ár Vorönn
Ferilmappa
FAT300-01H / 1 ECTS
V
S
Samræður
FAT123-01H / 1 ECTS
V
S
Verkefni til BA
gráðu fatahönnun

FAT300-22H / 22 ECTS
V
S
Hönnunargreining
HFR320-02H / 2 ECTS
F
S
Hönnun og samfélag
HFR340-04H / 4 ECTS
F
S

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði fatahönnunar
Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um fatahönnun.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi fatahönnuða.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar fatahönnunar.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði fatahönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um fatahönnun.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í fatahönnun.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær hugmyndir sem unnið er með.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:

 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/ starfsáætlun og fylgt henni.
 • Sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • Geti miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
S Skylda
V Val
B Bundið val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms