Hönnunar- og arkitektúrdeild

Fatahönnun BA

2018 - 2019

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn
Kynning
ALL111-06H / 6 ECTS
V
S
Fatahönnun aðferðafr.
FAT101-10H / 10 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag II
HFR101-08H / 8 ECTS
F
S
Kynning á verkstæðum
INTR101-0H / 0 ECTS
T
S
Kynning á prentvst.
VER100-02H / 2 ECTS
T
S
Klæðskurður / saumur
VER100-04H / 4 ECTS
T
S
1. ár Vorönn
Hönnunarferli
FAT101-08H/ 8 ECTS
V
S
Verk: Teikning og fatnaður
FAT102-08H / 8 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag I
HFR111-06H / 6 ECTS
F
S
Tíska og saga
HFR228-04H / 4 ECTS
F
S
Ljósmyndun I
VER211-02H / 2 ECTS
T
S
Prufusaumur og frág.
VER107-02H / 2 ECTS
T
S
2. ár Haustönn
Faggrein I
FAT202-06H / 6 ECTS
V
S
Faggrein II
FAT205-10H / 10 ECTS
V
S
Líkami, klæðnaður og samf.
HFR207-04H / 4 ECTS
F
S
Ímyndir og tákn
HFR244-02H / 2 ECTS
F
S
Tískuteikning
VER110-02H/ 2 ECTS
T
S
Klæðskurður II
VER201-02H / 2 ECTS
T
S
Textíl- og vefnaðarfr.
HFR203-02H / 2 ECTS
F
S
Drapering I
VER212-02H / 2 ECTS
T
S
2. ár Vorönn
Samtal
SAMT0-02S / 2 ECTS
V
S
Hönnun og áhrif
FAT201-08H / 8 ECTS
V
S
Together
ALL200-04H / 4 ECTS
V
S
Tíska og saga
HFR228-04H / 4 ECTS
F
S
Hönnun og samfélag III
HFR210-06H / 6 ECTS
F
S
Klæðskurður III
VER214-02H / 2 ECTS
T
S
Japönsk sníðagerð
VER222-02H / 2 ECTS
T
S
Efnismenning
VER230-04H / 4 ECTS
T
S
3. ár Haustönn
Hönnun og samþætting
FAT301-16H / 16 ECTS
V
S
Rannsókn
FAT301-08H / 8 ECTS
F
S
Lokaritgerð
BAH300-06H / 6 ECTS
F
S
Undirbúningur / Lokaritgerð
BAH300-00H / 0 ECTS
F
S
Drapering II
VER212-02H / 2 ECTS
T
S
3. ár Vorönn
Portfolio
ALL303-02H / 2 ECTS
V
S
Útskriftarverkefni
FAT300-22H / 22 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag IV
HFR303-04H / 4 ECTS
F
S
Útskriftarverkefni-greining
HFR313-02H / 2 ECTS
F
S

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði fatahönnunar
Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um fatahönnun.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi fatahönnuða.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar fatahönnunar. Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði fatahönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um fatahönnun.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í fatahönnun.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær hugmyndir sem unnið er með.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:

 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/ starfsáætlun og fylgt henni.
 • Sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • Geti miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms