Sviðslistadeild

Samtímadansbraut BA

 

1. ár Haustönn
Aðdragandi
ADRA002S / 2 ECTS
S
Anatómía
2 ECTS
S
Listdanssaga
2 ECTS
S
Kór I
1 ECTS
S
Skapandi ferli
 9 ECTS
S
Sýningargreining
2 ECTS
S
Tækni dansara
 8 ECTS
S
Verkleg sviðslistasaga 
 8 ECTS
S
1. ár Vorönn
Kór II
1 ECTS
S
Listdanssaga II
4 ECTS
S
Skapandi ferli II
 10 ECTS
S
Tækni dansara
10 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
2. ár Haustönn
Raddbeiting
2 ECTS
S
Skapandi ferli III
13 ECTS
S
Fagumhverfi
FAGS002S / 1 ECTS
S
Tækni dansara IV
 10 ECTS
S
RDF - Lókal
2-4 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
2. ár Vorönn
Complete Vocal technique
2 ECTS
S
Skapandi ferli IV
13 ECTS
S
Tækni dansara IV
10 ECTS
S
Líkaminn í sviðslististum
LSM0004S / 4 ECTS
S
Valgrein
4 ECTS
V
3. ár Haustönn
Starfs- og skiptinám
30 ECTS
S
3. ár Vorönn
Einstaklingsverkefni
8 ECTS
S
Lokaverkefni
15 ECTS
S
Starfsumhverfi sviðslista
SUS0002L / 2 ECTS
S
Tækni V
3 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V

 

Kennsluskrá 2017 - 2018
3. ár. 

Hæfniviðmið

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði dans.
​Í því felst að nemandi:

 • Þekki kenningar, hugtök, tækni og aðferðir samtímadansins og annarra sviðslista.
 • Þekki helstu strauma og áhrifavalda í samtímadansi og sviðslistum og þær forsendur sem liggja þar til grundvallar.
 • Hafi þekkingu og skilning á samtímadansi, sögu hans og stöðu í samtímanum.
 • Þekki möguleika og takmarkanir samtímadansins, sem og snertifleti hans við aðrar listgreinar og menningarsvið.
 • Hafi faglega þekkingu og skilning á eigin líkama sem verkfæri til listsköpunar.
 • Þekki nálgunarleiðir, aðferðir og útfærslu danssmíða.
 • Hafi öðlast innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni greinarinnar á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi skilning og þekkingu á mikilvægi samfelldrar þjálfunar innan listgreinarinnar.
 • Þekki starfsumhverfi danslistarinnar.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði dans.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi tileinkað sér aðferðir og tækni samtímadansins.
 • Hafi skilning á mismunandi stílum samtímadansins og geti beitt verklega samsvarandi aðferðum og tækni.
 • Geti rökstutt skoðanir sínar og ákvarðanir út frá fræðilegum og listrænum forsendum.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru í samtímadansi.
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og annarra.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt.
 • Kunni að beita þeirri tækni og búnaði sem þjónar danslistinni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar á sviði samtímadans.
 • Geti sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki og miðlað því til áhorfenda.
 • Hafi færni og úthald í lifandi listflutningi.
 • Geti samhæft tækni,tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum.
 • Geti unnið í hóp á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Hafi þróað með sér sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
 • Sé fær um að miðla sýn sinni á áhrifaríkan hátt í listrænum flutningi  til áhorfenda.
S Skylda
V Val

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána.