Myndlistardeild

Myndlist BA

2018 - 2019

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Leiðir og úrvinnsla
LÚR1010Ms1 / 10 ECTS
V
S
Möppugerð og myndvinnsla
MGM1132Ms1 / 2 ECTS
V
S
Samræður
 SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Verkstæði
TKN1016MS / 6 ECTS
V
S
Módernismi í myndlist
MOD1018MFS / 8 ECTS
F
S
Akademísk skrif
ASK0002MSF / 2 ECTS
F
S
Sögur og sviðsetningar
HFR229-04H / 4 ECTS
F
V
1. ár Vorönn 
Ljósmyndaverk
LJÓ0202Mv / 2 ECTS
B
V
Mótun - tækninámskeið
MÓT1132Mv / 2 ECTS
B
V
Málun- tækninámskeið
VMÁ1202Mv1 / 2 ECTS
B
V
Undirbúningur videóverka -
skissur

VID1132Mv / 2 ECTS
B
V
Minni
MIN2007Mv / 7 ECTS
B
V
List í almenningsrými
LAL6603M​ / 7 ECTS
B
V
Teikning
TEI2006Mv / 7 ECTS
B
V
Hljóð sem efniviður
HLJ1147Mv / 7 ECTS
B
V
Skúlptúr og samhengi
RMT2007MV / 7 ECTS
B
V
Málverk, teikning, túlkun
MTT2007MV / 7 ECTS
B
V
Tími og tungumál
TIT2007MV / 7 ECTS
B
V
Vinnustofa 1. árs
UPP1134Ms / 4 ECTS
S
V
Samræður
 SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Alþjóðleg myndlist 
LIS2134Ms / 4 ECTS
S
F
Barrokk
BAR2004MFV / 4 ECTS
V
F
Ljósmyndun og
samtímamyndlist

LIS3134Mv​ / 4 ECTS
V
F
Rannsókn gjörninga og
ferilslistar

RGF1004Mv / 4 ECTS
V
F
Sjálfsmyndir og pólitík
  / 4 ECTS
V
F
2. ár Haustönn 
Flötur
FLÖ9018Mv2/ 18 ECTS
V
B
Rými
RÝM9018Mv / 18 ECTS
V
B
Tími
TÍM9018Mv2 / 18 ECTS
V
B
Samræður
SAM1232Ms/ 2 ECTS
V
S
Tilgátuflötur
TFF1002Mv2 / 2 ECTS
F
S
Tilgáturými
TRR1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Tilgátutími
TTT1002Mv2 / 2 ECTS
F
B
Íslensk myndlist fyrri tíma
ISL2004FS / 4 ECTS
F
S
Snertifletir heimspeki og
lista í samtíma

SHM1234MV/ 4 ECTS
F
V
Skapandi skrif
SSK0004Mv / 4 ECTS
F
V
Sögur og sviðsetningar
HFR229-04H / 4 ECTS
F
V
2. ár Vorönn 
Gjörningar
/ 2 ECTS
V
V
Prent
/ 2 ECTS
V
V
Samræður
SAM1232Ms / 2 ECTS
S
V
Minni
MIN2007Mv / 7 ECTS
B
V
List í almenningsrými
LAL1007Mv/ 7 ECTS
B
V
Teikning
TEI2006Mv / 7 ECTS
B
V
Hljóð sem efniviður
HLJ1147Mv / 7 ECTS
B
V
Vinnustofa 2. árs
VST2011MV 11 ECTS
F
S
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Barrokk
BAR2004MFV / 4 ECTS
V
F
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MV / 4 ECTS
V
F
Ljósmyndun og
samtímamyndlist

LIS3134Mv​ / 4 ECTS
V
F
Rannsókn gjörninga og
ferilslistar

RGF1004Mv / 4 ECTS
V
F
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Sjálfsmyndir og pólitík
  / 4 ECTS
V
F
Art and Identity
AAI1134M / 4 ECTS
V
F
Íslenskunámskeið I og II
fyrir skiptinema

2 ECTS
V
F
3. ár Haustönn 
Vinnustofa prófessora- Texti
VPR-T16MV / 6 ECTS
V
S
Vinnustofa prófessora-
Vinnuferli

VPR-V16MV / 6 ECTS
V
S
Vinnustofa prófessora-
Sýning

VPR-SO16MV / 6 ECTS
V
S
Samræður
SAM1232Ms/ 2 ECTS
F
S
Málstofa BA ritgerðar
BAM2202Ms3 / 2 ECTS
F
S
List, náttúra og
ómennskir gerendur

MM-F3004MV / 4 ECTS
F
V
Snertifletir heimspeki og
lista í samtíma

SHM1234MV/ 4 ECTS
F
V
Skapandi skrif
SSK0004Mv / 4 ECTS
F
V
Sögur og sviðsetningar
HFR229-04H / 4 ECTS
F
V
3. ár Vorönn 
BA verkefni -
ritgerð og greinagerð

BAM1136MS3/ 6 ECTS
F
S
BA verkefni
BAM1016MS3 / 16 ECTS
V
S
Vinnustofa á landsbyggðinni
VST3002Mv / 2 ECTS
V
S
Vinnustofa í borginni
VST3002Mv / 2 ECTS
V
S
Starfsumhverfi myndlistar
STM0204MS / 4 ECTS
V
S
Samræður
 SAM1232Ms / 2 ECTS
V
S
Barrokk
BAR2004MFV / 4 ECTS
V
F
Sýningagerð og
sýningastjórnun

SGS2004MV / 4 ECTS
V
F
Ljósmyndun og
samtímamyndlist

LIS3134Mv​ / 4 ECTS
V
F
Rannsókn gjörninga og
ferilslistar

RGF1004Mv / 4 ECTS
V
F
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS
V
F
Sjálfsmyndir og pólitík
  / 4 ECTS
V
F
Ritsmiðjan- Myndmál
MM-F0004MV/ 4 ECTS
V
F
Hending, ósjálfrátt,
endurtekning, regla

MM-F1004MV/ 4 ECTS
V
F

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi öðlast almennan skilning á helstu kenningum og hugtökum myndlistar.
 • Hafi haldgóða vitneskju um samtímamyndlist.
 • Hafi skilning á tengslum listsköpunar og fræðilegrar þekkingar.
 • Þekki til mismunandi aðferða listrannsókna.
 • Þekki starfstengda þætti myndlistar, hlutverk listamannsins og virkni frumsköpunar í samfélagi.
 • Geri sér grein fyrir skörun myndlistar við önnur listform og fagsvið.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði myndlistar.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti notað viðeigandi aðferðir, tækja- og hugbúnað, við úrlausn verkefna á sviði myndlistar.
 • Geti nýtt sér upplýsingatækni á viðeigandi hátt.
 • Geti beitt jöfnum höndum innsæi og gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna á sviði myndlistar.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á og rökstutt ákvarðanir á faglegum forsendum myndlistar.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni, frumleika og áræðni í listhugsun og sköpun
 • sýna fram á gagnrýna nálgun við eigin listsköpun og annarra.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi þróað með sér hæfni og ábyrg vinnubrögð fyrir frekara nám og / eða störf á fagsviðinu.
 • Geti unnið sjálfstætt, sett sér markmið, gert verkáætlun og fylgt henni að fullbúnu verki.
 • Geti tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Sé fær um að miðla eigin verkum, viðfangsefnum og rannsóknarniðurstöðum með skýrum hætti.
 • Sé fær um að fjalla um eigin verk og annarra með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Hafi skilning á áhrifum framsetningarforma á inntak og merkingu myndlistar
 • geti lagt mat á gildi frumsköpunar í samfélaginu.
F Fræði
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms.