Hönnunar- og arkitektúrdeild

Grafísk hönnun BA

2019 - 2020

1. ár Haustönn
Kynning
ALL110-05H / 5 ECTS
V
S
Týpógrafía
GRA110-05H / 5 ECTS
V
S
Letur og virðingarröð
GRA111-05H / 5 ECTS
V
S
Hönnun og saga
HFR11-08H / 8 ECTS
F
S
Kynning á verkstæðum
INTRO0-0H / 0 ECTS
T
S
Verkstæði
VER122-04H / 4 ECTS
T
S
Kynning á verkstæðum
í Þverholti/Laugarn

INTR101-0H / 0 ECTS
T
S
Forritin öll
VER101-02H / 2 ECTS
T
S
1. ár Vorönn
Merkjafræði
GRA104-05H / 5 ECTS
V
S
Ritsjórn miðlun
framsetning

GRA114-05H / 3 ECTS
S
Útópía
GRA123-06H / 6 ECTS
V
S
Hönnun og heimspeki
HFR124-04H / 4 ECTS
F
S
Efnismenning
HFR230-04H / 2 ECTS
F
S
Myndvinnsla
VER108-02 / 2 ECTS
T
S
Menningarheimar
HFR262-02H / 2 ECTS
F
B
Meningarmiðlun.
Greinaskrif og ritstjórn

HFR272-02H / 2 ECTS
F
B
Ný Nálgun:
Hönnun og samhengi

HFR282-02H / 2 ECTS
F
B
Sögur og sviðsetningar
HFR242-04H / 4 ECTS
F
B
2. ár Haustönn
Mörkun
GRA210-06H/ 6 ECTS
V
S
Upplýsingahönnun
GRA211-05H / 5 ECTS
V
S
Myndsköpun I
GRA212-05H / 3 ECTS
S
Ímyndir og tákn
HFR260-02H / 2 ECTS
F
S
Hönnun á Íslandi
HFR215-04H / 4 ECTS
F
S
Hönnun og umhverfi
HFR264-04H / 4 ECTS
F
S
Teikning
VER224-02 / 2 ECTS
T
S
Hönnun fyrir
stafræna miðla

VER333-02H / 2 ECTS
T
S
2. ár Vorönn
Samtal
SAMT002S / 2 ECTS
V
S
Samfélag
ALL200-03H / 3 ECTS
S
Myndsköpun II
GRA212-02H / 3 ECTS
S
Leturhönnun
GRA224-05H / 5 ECTS
V
S
Stafrænir miðlar
GRA214-04H / 4 ECTS
V
S
Líkami, klæðnaður og
samfélag

HFR207-04H / 4 ECTS
F
S
Kóði og skynjarar
VER216-02H/ 2 ECTS
T
S
Leturtækni
VER123-02 / 2 ECTS
T
S
Menningarheimar
HFR262-02H / 2 ECTS
F
B
Meningarmiðlun.
Greinaskrif og ritstjórn

HFR272-02H / 2 ECTS
F
B
Ný Nálgun:
Hönnun og samhengi

HFR282-02H / 2 ECTS
F
B
Skapandi skrif
HFR211-04H / 4 ECTS
F
B
Sögur og sviðsetningar
HFR242-04H / 4 ECTS
F
B
3. ár Haustönn
Mæna
GRA314-14H / 14 ECTS
V
S
Verksmiðja
GRA312-08H / 8 ECTS
V
S
Undirbúningur undir
lokaritgerð

BAH300-00H / 0 ECTS
F
S
Lokaritgerð
BAH300-06H / 6 ECTS
F
S
Kynningar og heimsóknir
VER360-02H / 2 ECTS
T
S
3. ár Vorönn
Ferilmappa
ALL301-02H / 2 ECTS
V
S
Útskriftarverkefni
GRA301-22H / 22 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag
HFR340-04H / 4 ECTS
F
S
Hönnunargreining
HFR320-02H / 2 ECTS
F
S

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar 

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði grafískrar hönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um grafíska hönnun
 • hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi grafískra hönnuða
 • hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á
 • einstaklingsbundinn hátt
 • hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar grafískrar hönnunar
 • þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði grafískrar hönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um grafíska hönnun.
 • geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að
 • viðfangsefnum í grafískri hönnun.
 • hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.
 • hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:

 • hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir
 • við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • geti miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána