Hönnunar- og arkitektúrdeild

Grafísk hönnun BA

2018 - 2019

1. ár Haustönn
Kynning
ALL111-06H / 6 ECTS
V
S
Grafísk hön. og aðferðarfr.
GRA101-10H / 10 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag II
HFR101-08H / 8 ECTS
F
S
Kynning á verkstæðum
INTRO0-0H / 0 ECTS
T
S
Kynning á prentvst.
VER106-02H / 2 ECTS
T
S
Bókagerð
VER208-02H / 2 ECTS
T
S
Forritin öll
VER101-02H / 2 ECTS
T
S
1. ár Vorönn
Hönnunarferli:
Merkjafræði

GRA104-05H / 5 ECTS
V
S
Hönnunarferli:
Læsi

GRA105-05H / 5 ECTS
V
S
Verk: Útópía / Alkemía
6 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag I
6 ECTS
F
S
Efnismenning
HFR230-04H / 2 ECTS
F
S
Ljósmyndun I
VER211-02 / 2 ECTS
T
S
Myndvinnsla
VER108-02 / 2 ECTS
T
S
2. ár Haustönn
Faggrein I: Mörkun
GRA206-06H / 6 ECTS
V
S
Faggrein II: Upplýsingahönnun
GRA222-05H / 5 ECTS
V
S
Líkami, klæðnaður og samf.
HFR207-04H / 4 ECTS
F
S
Ímyndir og tákn
HFR244-02H / 2 ECTS
F
S
Teikning
VER224-02 / 2 ECTS
T
S
Hönnun f. stafr. miðla
VER333-02H / 2 ECTS
T
S
Hönnun og áhrif: Myndlýsingar
GRA223-05H / 5ECTS
F
B
Alþjóðleg vöruhönnun
HRF213-04H / 4 ECTS
F
B
Designin Reality
HFR260-04H / 4 ECTS
F
B
Sögur og sviðsetningar
HFR229-04H / 4 ECTS
F
B
Byggingarlist á Íslandi
HFR101-04 ECTS
F
B
2. ár Vorönn
Samtal
SAMT0-02S / 2 ECTS
V
S
Hönnun og áhrif:
Myndlýsingar

GRA206-05H / 5 ECTS
V
S
Hönnun og áhrif:
Letur

GRA205-05H / 5 ECTS
V
S
Together
ALL200-04 / 4 ECTS
V
S
Grafísk hönnun á Íslandi
HFR104-02H / 4 ECTS
F
S
Hönnun og samfélag III
HFR210-06 / 6 ECTS
F
S
Mæna
HFR241-02 / 2 ECTS
F
S
Kóði og skynjarar
VER216-02H/ 2 ECTS
T
S
Leturtækni
VER123-02 / 2 ECTS
T
S
3. ár Haustönn
Hönnun og samþætting: Mæna
GRA310-14H / 14 ECTS
V
S
Hönnun og samþætting: Verksmiðja
GRA311-08H / 8 ECTS
F
S
Undirbúningur undir lokaritgerð
BAH300-00H / 0 ECTS
F
S
Lokaritgerð
BAH300-06H / 6 ECTS
F
S
3. ár Vorönn
Portfolio
ALL303-02H / 2 ECTS
V
S
Útskriftarverkefni
GRA301-22H / 22 ECTS
V
S
Hönnun og samfélag IV
HFR313-02 / 2 ECTS
F
S
Útskriftarverkefni- greining
HFR313-04H / 4 ECTS
F
S

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar 

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði grafískrar hönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um grafíska hönnun
 • hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi grafískra hönnuða
 • hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni í hönnun á
 • einstaklingsbundinn hátt
 • hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar grafískrar hönnunar
 • þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði grafískrar hönnunar.
Í því felst að nemandi:

 • geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um grafíska hönnun.
 • geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að
 • viðfangsefnum í grafískri hönnun.
 • hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.
 • hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:

 • hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir
 • við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • geti miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
B Bundið val
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána