Listkennsludeild

Listkennsla 
Diplóma í leikskólakennslufræðum

2018 - 2019

1. ár Haustönn
Kennslufræði leikskóla
KLEIK0110M / 10 ECTS
S
Tálgað og tengt við
náttúruna

TÁL0102MK / 2 ECTS
S
Upplifunar- og útinám
UOÚ0102MK ECTS
S
1. ár Vorönn
Vettvangsnám
 / 4 ECTS
S
Það er list að leika sér
 / 6 ECTS
S
Val
/ 6 ECTS
V

 

Skólagjöld

30 eininga diplómanám í leikskólakennslufræði kostar 138.631 kr. á önn, samtals 277.263 kr fyrir árið. 

Verð þetta er samkvæmt verðskrá ársins 2018.

 

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu, leikni og hæfni á sviði listkennslu.
Í því felst að nemandi getur:

 • Beitt kenningum, hugmyndafræði, hugtökum og aðferðum listkennslufræða í ræðu og riti.
 • Unnið kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður og rökstutt þær á fræðilegum grunni.
 • Yfirfært listræna fagþekkingu sína og sett hana í fræðilegt samhengi.
 • Tekist faglega á við helstu álitamál er upp koma við undirbúning náms og framkvæmd kennslu/ miðlunar.
 • Vísað til helstu rannsóknaraðferða og rannsókna á sviði listkennslu.
 • Vísað til og byggt á helstu aðferðum á sviði listsköpunar.
 • Sýnt persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í listkennslu og miðlun.
 • Ígrundað og metið eigin frammistöðu á faglegum grunni.
 • Nýtt þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst.
 • Aflað, greint og metið gögn í rannsóknar- og/ eða listsköpunarferli.
 • Skrásett; niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.   
 • Tekið virkan þátt í samstarfi.           
 • Miðlað færni sinni, hugmyndum og kunnáttu í listum til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Haft frumkvæði að verkefnum á sviði listmiðlunar og kennslu, stýrt þeim  og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa.           
 • Beitt þeim vinnubrögðum og námstækni sem frekara nám á rannsóknartengdu meistara- og doktorsstigi í listkennslu krefst.
S Skylda
V Val

Aðrar námsleiðir í listkennsludeild

 
 
 
Athugið að nemendur sem lokið hafa diplómanámi til kennsluréttinda koma beint inn á annað ár í meistaranámi í listkennslu. 
 

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána.