Listkennsludeild

Listkennsla með aðfararnámi
MA/M.Art.Ed.

2018 - 2019

Aðfararnám fyrir sviðslistafólk

Haustönn 
Dealing
  MHV10002DE/ 2 ECTS
S
Hugtök, aðferðir og heiti í
sviðslistum
 
HAHS005S / 5 ECTS
S
Málstofa
/ 1 ECTS
S
Sviðslistasaga I
SRR0107S / 7 ECTS
S
Greining
GREIN005S / 5 ECTS
S
Listin að halda fyrirlestur:
Rödd, áheyrileiki og
framkoma

FYR0202MK / 2 ECTS
S
Leiklistarmeðferð
LLM0204MK / 2 ECTS
S
Ólíkar aðferðir leikhússins I 
/ 4 ECTS
V
Val
/ 2 ECTS
V
Vorönn 
Sviðslistir og saga -ismanna 
SSI01006S / 6 ECTS 
S
Sviðslistasaga II 
SVS0207S / 7 ECTS 
S
Íslensk leiklistarsaga
ISL0004S / 2 ECTS
S
Málstofa 
/ 1 ECTS 
S
Ólíkar aðferðir leikhússins II
/ 4 ECTS 
S
Bundið val
/ 2 ECTS 
V
Val
/ 2 ECTS 
V

 

 

 

 

 

Aðfararnám fyrir sjónlistafólk

Haustönn 
Dealing
  MHV10002DE/ 2 ECTS
S
Heiti potturinn
HEP0104MK / 4 ECTS
S
Listin að halda fyrirlestur:
Rödd, áheyrileiki og
framkoma

FYR0202MK/ 2 ECTS
S
Skapandi skólastarf
/ 4 ECTS
S
Tálgað og tengt við náttúruna
TÁL0102MK / 2 ECTS
S
Upplifunar- og útinám
UOÚ0102MK / 2 ECTS
S
Formfræði- umhverfi
FOR0202MK / 2 ECTS
S
Íslensk myndlist fyrri tíma
SL2004FS / 4 ECTS
S
Fríspuni í tónlistarkennslu
FRI0202MK / 2 ECTS
V
Listalestin
LIS0102MK / 2 ECTS
V
Leiklistarmeðferð
LLM0204MK / 2 ECTS
V
Námsefnisgerð
NÁM0004MK / ECTS
V
Rannsóknarsmiðja II
RAN0204MK / 2 ECTS
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2/6 ECTS
V
Styrkumsóknir skapandi gr.
LSF0002MK / 2 ECTS
V
Sýning - flutningur
SÝN0101MK / 2 ECTS
V
Tónlist f. kennara ungra barna
LKT0004MK / 2 ECTS
V
Ukulele II
UKU0102MK / 2 ECTS
V
Vorönn 
Aðferðir tónlistar í kennslu
ATK0002MK / 2 ECTS 
S
From Studio to Classroom
STC0202MK / 2 ECTS 
S
Íslensk myndlist í samtíð
LIS1314Mv / 4 ECTS 
S
List fyrir alla
LFA0202MK / 2 ECTS
S
Listir og fjölmenning
LIF0206MK / 2 ECTS 
S
Listir og samfélag
LIS04-06MK / 2 ECTS 
S
Læsi I
/ 2 ECTS
S
Umsjónarkennarinn
UMS0202MK / 2 ECTS 
S
Leikgerð
LEG0202MK / 2 ECTS 
V
Leikstjórn með ungu fólki
LST0004MK / 4 ECTS 
V
Listmeðferð í námi I
LMN1144Lv / 2 ECTS 
V
Sjálfstætt verkefni
SÉR0000MK / 2 ECTS 
V
Sýning - flutningur
SÝN0101MK / 2 ECTS 
V
Það er list að leika sér
/ 6 ECTS 
S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennsluskrá

Hæfniviðmið námsbrautar

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu, leikni og hæfni á sviði listkennslu.
Í því felst að nemandi getur:

 • Beitt kenningum, hugmyndafræði, hugtökum og aðferðum listkennslufræða í ræðu og riti.
 • Unnið kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður og rökstutt þær á fræðilegum grunni.
 • Yfirfært listræna fagþekkingu sína og sett hana í fræðilegt samhengi.
 • Tekist faglega á við helstu álitamál er upp koma við undirbúning náms og framkvæmd kennslu/ miðlunar.
 • Vísað til helstu rannsóknaraðferða og rannsókna á sviði listkennslu.
 • Vísað til og byggt á helstu aðferðum á sviði listsköpunar.
 • Sýnt persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í listkennslu og miðlun.
 • Ígrundað og metið eigin frammistöðu á faglegum grunni.
 • Nýtt þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst.
 • Aflað, greint og metið gögn í rannsóknar- og/ eða listsköpunarferli.
 • Skrásett; niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.   
 • Tekið virkan þátt í samstarfi.           
 • Miðlað færni sinni, hugmyndum og kunnáttu í listum til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Haft frumkvæði að verkefnum á sviði listmiðlunar og kennslu, stýrt þeim  og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa.           
 • Beitt þeim vinnubrögðum og námstækni sem frekara nám á rannsóknartengdu meistara- og doktorsstigi í listkennslu krefst.
S Skylda
V Val

Aðrar námsleiðir í listkennsludeild

 
 
 
Athugið: Að loknu eins árs aðfararnámi skrást nemendur inn á tveggja ára meistaranámsbraut í listkennslu. 
 

Fyrri ár

Kennsluskrá ársins 2017- 2018

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána