Tónlistardeild

Tónsmíðar M.Mus/MA

2019 - 2020

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn 
Composition I
COM1TM / 12 ECTS fyrir 1) og 3)
8 ECTS fyrir 2)
Sjá að neðan.
A
S
Aspects of Music Analysis I
AMA0104TM / 4ECTS
A
S
Instrumentation I *
INO0104TM / 4ECTS
A
B
Electronics &
Sound Technology I *

EST0104TM / 4ECTS
A
B
Research on Icelandic Music
RIM1TM  / 5 ECTS
F
S
Music in Dialogue ***
MID0104TM /
4 ECTS fyrir 1) og 3)
F
S
Tónlistarfræði val
6 ECTS
B
Val
2 ECTS
V
Score Analysis and
the Poetics of Orchestration

INO0304 / 4 ECTS
V
Vocal Textures
INO0402TM / 4 ECTS
V
Image and Timing
ISA0403TM / 4 ECTS
V
Music and the Visual
ISA0403TM / 4 ECTS
V
Capturing and Developing
Auditory Ideas

CDAI002TM / 4 ECTS
V
Music in the 21st Century
TÓNL02T / 2 ECTS
V
Sounds of Nature
SON0004TM / 4 ECTS
V
Innovative performance
practices

SKE0004T / 4 ECTS
V
Festival of Electronic Arts
RAFL002 / 2 ECTS
V
Icelandic for beginners I
ISL1004V / 4 ECTS
V
Icelandic for beginners II
ISL2004V / 4 ECTS
V
1. ár Vorönn 
Composition II
COM2TM /
15 ECTS fyrir 1) og 3)
10 ECTS fyrir 2)
A
S
Aspects of Music Analysis II
AMA0204TM / 4ECTS
A
S
Instrumentation II *
INO0204TM / 4ECTS
A
B
Electronics &
Sound Technology II *

EST0204TM / 4ECTS
A
B
Dealing **
MHV10002DE / 2 ECTS
F
S
Tónlistarfræði val
MUS1TM / 4 ECTS fyrir 1)
8 ECTS fyrir 2)
B
Val
2 ECTS fyrir 1) og 2)
6 ECTS fyrir 3)
V
Score Analysis and
the Poetics of Orchestration

INO0304 / 4 ECTS
V
Vocal Textures
INO0402TM / 4 ECTS
V
Image and Timing
ISA0403TM / 4 ECTS
V
Music and the Visual
ISA0403TM / 4 ECTS
V
Capturing and Developing
Auditory Ideas

CDAI002TM / 4 ECTS
V
Music in the 21st Century
TÓNL02T / 2 ECTS
V
Sounds of Nature
SON0004TM / 4 ECTS
V
Innovative performance
practices

SKE0004T / 4 ECTS
V
Festival of Electronic Arts
RAFL002 / 2 ECTS
V
Icelandic for beginners I
ISL1004V / 4 ECTS
V
Icelandic for beginners II
ISL2004V / 4 ECTS
V
2. ár Haustönn 
Composition III
COM3TM /
15 ECTS fyrir 1) og 3)
10 ECTS fyrir 2)
A
S
Instrumentation III *
INO0304TM / 4ECTS
A
B
Electronics &
Sound Technology III *

EST0304TM / 4ECTS
A
B
Tónlistarfræði val
MUS2TM / 5 ECTS fyrir 1)
10 ECTS fyrir 2)
B
Val
6 ECTS fyrir 1) og 2)
11 ECTS fyrir 3)
V
Score Analysis and
the Poetics of Orchestration

INO0304 / 4 ECTS
V
Vocal Textures
INO0402TM / 4 ECTS
V
Image and Timing
ISA0403TM / 4 ECTS
V
Music and the Visual
ISA0403TM / 4 ECTS
V
Capturing and Developing
Auditory Ideas

CDAI002TM / 4 ECTS
V
Music in the 21st Century
TÓNL02T / 2 ECTS
V
Sounds of Nature
SON0004TM / 4 ECTS
V
Innovative performance
practices

SKE0004T / 4 ECTS
V
Festival of Electronic Arts
RAFL002 / 2 ECTS
V
Icelandic for beginners I
ISL1004V / 4 ECTS
V
Icelandic for beginners II
ISL2004V / 4 ECTS
V
2. ár Vorönn
Lokaverkefni: tónsmíð
20 ECTS fyrir 1)
10 ECTS fyrir 2)
26 ECTS fyrir 3)
F
S
Lokaverkefni:
ritgerð fyrir 1) og 2)
greinargerð fyrir 3)

10 ECTS fyrir 1)
20 ECTS fyrir 2)
4 ECTS fyrir 3)
F
S

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aðalfagsval: nemandi velur annað hvort hljóðfærafræði eða raftækni/ hljóðfræði.
**Þverfaglegt námskeið: skylda fyrir alla meistaranema LHÍ.
***Rannsóknarþjálfun. 

Nemendur velja eina af eftirfarandi námsleiðum

1) 20 ECTS verkefni í tónsmíðum og 10 ECTS lokaverkefni (MA)
2) 10 ECTS verkefni í tónsmíðum og 20 ECTS lokaverkefni (MA)
3) 26 ECTS verkefni í tónsmíðum og 4 ECTS greining (MMus)

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði tónlistar. 
Í því felst að nemandinn:

 • þekki fagleg viðfangsefni tónlistar og álitamál,
 • hafi aflað sér þekkingar með rannsóknum og listsköpun,
 • geti fært rök fyrir eigin úrlausnum,
 • þekki til helstu strauma, kenninga, aðferða og verka á sviði tónlistar,
 • þekki til ólíkra rannsóknaraðferða á fagsviði tónlistar,
 • hafi þekkingu á siðfræði tónlistar.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði tónlistar. Í því felst að nemandinn:

 • hafi tileinkað sér viðeigandi vinnubrögð og aðferðir til sköpunar og/eða flutnings á tónlist,
 • hafi kunnáttu til að greina tónlist og miðla niðurstöðum hennar á ólíkan hátt,
 • geti skilið og tekist á við flókin viðfangsefni innan tónlistar í fræðilegu samhengi,
 • geti nýtt þekkingu sína og skilning í faglegri vinnu og starfsumhverfi tónlistar,
 • hafi náð tökum á og geti beitt viðeigandi aðferðum, tækni og/eða hugbúnaði við útfærslu á verkum,
 • geti aflað gagna, greint þau og metið í rannsóknar- og listsköpunarferli,
 • geti sýnt frumleika í verki, beitt innsæi og ímyndunarafli til hvers konar tónlistariðkunar,
 • geti nýtt þekkingu sína, skilning og úrlausnarhæfni við nýjar og ókunnuglegar aðstæður og í þverfaglegu samhengi tónlistar og tengdra fræða,
 • geti tekið sjálfstæðar ákvarðanir og þróað verkefni og sett í samhengi við kenningar fagsviðs tónlistar,
 • hafi getu og innsæi til að samþætta þekkingu og takast á við flókin viðfangsefni tónlistar og miðla þeim á viðeigandi hátt,
 • geti þróað og beitt rannsóknaraðferðum í tónlist,
 • sé læs á og geti gagnrýnt eigin verk og annarra á faglegum forsendum og komist að sjálfstæðum og rökstuddum niðurstöðum.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi. Í því felst að nemandinn:

 • hafi þróað með sér nauðsynlega námshæfni og sjálfstæði í tónlist til að geta tekist á við frekara nám,
 • geti átt frumkvæði að listrænum verkefnum, geti tekið virkan þátt í og leitt samstarf og axlað ábyrgð á eigin vinnu og annarra,
 • geti þróað og sett fram margbrotin viðfangsefni tónlistar, einn eða í samstarfi við aðra og greint út frá faglegum forsendum á almennum og sérhæfðum vettvangi,
 • hafi hæfni til að setja fram og lýsa faglegum viðfangsefnum tónlistar í ræðu og riti á ensku,
 • geti tekið sjálfstæðar, faglegar ákvarðanir og rökstutt þær,
 • geti tekið sjálfstæða og gagnrýna afstöðu til þess hvenær mismunandi greiningaraðferðir eigi við í rannsóknum og tónlistariðkun.
A Aðalfag
F Fræði
S Skylda
V Val

Námsleiðir í meistaranámi í tónsmíðum

 

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms