Hönnunar- og arkitektúrdeild

Arkitektúr BA

2021 - 2022

Kennsluskrá

Uppbygging náms

1. ár Haustönn
Kynning
ALL111-05H / 5 ECTS
V
S
Arkitektúr og aðferðarfræði I
ARK101-11H/ 11 ECTS
V
S
Alþjóðleg byggingalist
HFR160-04H / 4 ECTS
F
S
Hugtök og kenningar I
HFR161-04H / 4 ECTS
F
S
Arkitektúrteikning
VER118-02H / 2 ECTS
T
S
Kynningarnámskeið
öll námskeið

VER124-04H / 4 ECTS
T
S
1. ár Vorönn
Arkitektúr og aðferðafræði II
ARK103-10H / 10 ECTS
V
S
Verk: Hönnun, ferli og
framkvæmd

ARK101-08H / 8 ECTS
V
S
Hugtök og kenningar II
HFR261-04H / 4 ECTS
F
S
Klassískur arkitektúr
4 ECTS
F
S
CAD I
VER130-02H / 2 ECTS 
T
S
Forrit fyrir arkitekta
VER260-02H / 2 ECTS 
T
S
2. ár Haustönn
Borgarrýni
ARK200-18H / 18 ECTS
V
S
Hugtök og kenningar III
HFR265-04H / 4 ECTS 
F
S
Hönnun og umhverfi
HFR264-04H / 4 ECTS
F
S
Módelsmíði fyrir arkitekta
VER204-02H / 2 ECTS
T
S
Sjónræn kortlagning
VER229-02H / 2 ECTS
T
B
2. ár Vorönn
Samtal
SAMT002S / 2 ECTS
V
S
Samfélag
ALL200-03H / 3 ECTS
V
S
Borgarmótun
ARK201-13H / 13 ECTS
V
S
Byggingareðlisfræði
HFR220-02H / 2 ECTS
F
S
Klassískur arkitektúr
HFR245-04H / 4 ECTS
F
S
Borgarfræði
HFR200-04H / 4 ECTS
F
S
Módelsmíð II
VER280-02H / 2 ECTS
T
S
Framsetning
2 ECTS
T
S
3. ár Haustönn 
Byggð á tímamótum
ARK30-16H / 16 ECTS
V
S
Rannsókn
ARK303-02H / 2 ECTS
V
S
Undirbúningur fyrir
lokaritgerð

BAH300-00H / 0 ECTS
F
S
Ritgerð til BA gráðu
BAH350-08H / 8 ECTS
F
S
Hugtök og kenningar IV
HFR361-04H / 4 ECTS
F
S
3. ár Vorönn
Portfolio
ALL303-02H / 2 ECTS
V
S
Verkefni til BA gráðu
ARK300-22H / 22 ECTS
V
S
Hönnunargreining
HFR323-02H / 2 ECTS
F
S
Hönnun og samfélag
HFR340-04H / 4 ECTS
F
S

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking                                                                                 

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði arkitektúrs.
Í því felst að nemandi:

 • Búi yfir þekkingu á kenningum, aðferðum og hugtökum um arkitektúr og manngerðs umhverfis.
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi arkitekta.
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni arkitektúrs á einstaklingsbundinn hátt.
 • Hafi skilning á hugmyndafræði og þeim hugtökum sem liggja til grundvallar mannvirkjagerðar og mótun manngerðs umhverfis.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingartækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði arkitektúrs.
Í því felst að nemandi:

 • Geti tekið gagnrýna afstöðu til upplýsinga og aðferða.
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og verk annarra.
 • Geti tekið þátt í gagnrýnum umræðum um arkitektúr og mannivirkjagerð.
 • Geti tekið ákvarðanir og rökstutt þær á faglegum grunni.
 • Búi yfir tækni og færni til að geta unnið sjálfstætt og skipulega að viðfangsefnum í arkitektúr.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á á þær hugmyndir sem unnið er með.
 • Hafi tamið sér leitandi og fjölbreytt vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar greininni.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
Í því felst að nemandi:

 • Hafi sjálfstæði og samskiptahæfni til að geta tekið virkan þátt í samstarfi og leitt verkhópa.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Sé fær um að túlka og geti kynnt viðfangsefni sín og niðurstöður með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti miðlað hugmyndum sínum í eigin verkum.
 • Geti miðlað færni sinni, hugmyndum sínum og kunnáttu til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og/eða óhefðbundinnar nálgunar og nýtt sér það í verkum sínum.
 • Hafi þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð fyrir frekara nám í sinni grein.
F Fræði
T Tækni
V Vinnustofa
S Skylda
V Val

Fyrri ár

Uppbygging náms

Rennið niður síðuna til að skoða uppbyggingu náms