Fyrir hverja er námskeiðið: Námskeiðið er opið fólki með myndlistarmenntun sem vill sækja sér símenntun. Skyldunámskeið í BA námi í myndlist. 
 
Í námskeiðinu er fjallað um myndlist á Íslandi fram að sjöunda áratugi síðustu aldar. Hugað er að listiðkun fyrri tíma og hvernig jarðvegur fyrir íslenska nútímamyndlist varð til smám saman með borgaralegum listhugmyndum, listasöfnum, styttum í opinberu rými, listkennslu, ljósmyndun og listvinafélagi. Fjallað er um listsköpun frumherjanna í samhengi þjóðfélagshræringa við upphaf 20. aldar og hugað að nýjum kynslóðum listamanna sem síðar komu fram á sjónarsviðið. Skoðuð eru viðfangsefni og miðlar sem höfðuðu helst til íslenskra myndlistarmanna og með hvaða hætti áhrif frá erlendum liststefnum og hugmyndum birtast í verkum þeirra. Velt er upp spurningum um hvort listsköpun hér á landi á fyrri hluta 20. aldar hafi snúist meira eða minna um landslagstúlkun eða hvort önnur sjónarmið hafi legið henni til grundvallar. Greindar eru forsendur óhlutbundinna verka og viðtökur þeirra hér á landi. Skrif listamanna um verk sín og annarra í eigin samtíma eru könnuð en einnig eru dæmi tekin um hvernig myndlistarmenn og listfræðingar síðari tíma hafa unnið með íslenska myndlistararfleifð og þannig leitast við að varpa ljósi á gildi íslenskrar listasögu á líðandi stund.
 
Námsmat: Skrifleg og verkleg einstaklings- og hópverkefni
 
Kennari: Anna Jóhannsdóttir og Aðalheiður L. Guðmundsdóttir
 
Staður og stund: Laugarnesi á mánudögum kl. 10:30 - 12:10
 
Tímabil: 26. ágúst - 4. nóvember, 2018
 
Einingar: 4 ECTS
 
Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara.
Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
 
Verð: 49.000 kr. (án eininga) / 61.200 kr. (með einingum)
 
Forkröfur: BA gráða eða sambærilegt nám
 
Nánari upplýsingar: Sindri Leifsson, verkefnastjóri myndlistardeildar: sindrileifsson [at] lhi.is