ÞEMAÐ ER: VENDIPUNKTUR – TURNING POINT

Hugarflug er vettvangur fyrir opna, faglega og gagnrýna umræðu um listir, hönnun, og arkitektúr; um þekkingarsköpun á hinu víða sviði lista og skörun þeirra við önnur fræðasvið, með áherslu á fjölbreytileikann sem einkennir nálganir, aðferðir, efnistök, miðlun og rannsóknir sem þar er beitt.

Við stöndum á vendipunkti í sögunni sem krefst þess af okkur að við ígrundum hlutverk og vægi listanna í endursköpun samfélaga í kjölfar meiriháttar heimsatburða eins og þeirra sem við lifum nú. Framundan eru ögrandi áskoranir í loftslags- og umhverfismálum, hringrásarhagkerfinu, lýðræðiseflingu og samfélagsgerðinni. Hvernig getum við svarað þessum áskorunum og ögrunum á vettvangi lista? Hvernig hefjumst við handa við að skilja og svara þeim djúpstæðu breytingum á umhverfi okkar sem við stöndum frammi fyrir? Hvernig nýtum við þá hugmyndafræðilegu endurnýjun sem er snar þáttur í listsköpun, umhverfi okkar og samfélagi til heilla? Hvernig hafa listirnar svarað slíkum áskorunum í sögunni?  

 

Eitt helsta markmið ráðstefnunnar er að bjóða upp á öruggt rými jafningja þar sem óhætt er að spyrja opinna spurninga, framkvæma tilraunir og kynna verkefni í vinnslu. Starfsfólk, nemendur og stundakennarar Listaháskólans, og annað starfandi listafólk, hönnuðir, arkitektar og fræðafólk eru hvött til að senda inn tillögur.

Þar sem ráðstefnan verður rafræn hvetjum við þátttakendur til að nýta sér fjölbreyttar aðferðir, miðla og nálganir til að finna framlagi sínu viðeigandi umgjörð og form á stafrænan hátt. Framlag gæti til dæmis tekið á sig efnislegt eða sjónrænt form (sýning, innsetning, grafísk miðlun), verið sett á svið  (flutningur, gjörningur, inngrip) eða sett fram í orði (fyrirlestur, Pecha Kucha, sjálfsviðtal/samtalsform, hringborðsumræður, málstofa, vinnusmiðja).  Fyrir utan erindi og málstofur sem verða send út af LHÍ, verður aðeins tekið á móti fullunnum tillögum á borð við myndböndum, hljóði, ljósmyndum, texta og/eða öðrum kynningum á listrannsóknum, listsköpun, hönnun og arkitektúr.

 

Dagskrá Hugarflugs 

 

Ráðstefnunefnd: 
Hanna Styrmisdóttir (formennska)
Atli Ingólfsson
Ásgerður Roberts Gunnarsdóttir
Gunndís Ýr Finnbogadóttir
Hildigunnur Sverrisdóttir
Magnea Einarsdóttir
Karólína Stefánsdóttir (verkefnastjóri)

 

Ráðstefnan fer fram rafrænt dagana 8.-14. febrúar 2021 

 

//

 

Hugarflug 2021:
The theme is: Vendipunktur – Turning Point

The conference is a platform for an open, informed and critical dialogue on the arts, architecture and design; on knowledge production in the expanded field of the arts as well as their intersections with other fields. Emphasis is placed on the diversity of the approaches, methods, content, dissemination, and research that characterizes the field. 
We stand at a turning point in history which requires that we critically reflect on the role and value of the arts in rebuilding societies and communities in the wake of current major world events. Ahead of us are demanding challenges in relation to the climate and the environment, the circular economy, democratic empowerment and the social structure. How can we respond to these challenges and provocations from within the field of the arts? How do we begin to understand and respond to the profound changes we face in our environment? How can we make use of ideological renewal, which is a fundamental driving force in the arts, for the benefit of our environment and society? How have the arts hitherto responded to such challenges?  

 

One of the main objectives of the conference is to offer a safe space for peers to ask open questions, perform experiments and present works in progress. Staff, students, and part-time lecturers at the Iceland University of the Arts (IUA), as well as other practicing artists, designers, architects and scholars are encouraged to respond to the call. 

 

As the conference will take place as an online event, we encourage participants to use diverse methods, media, and approaches to find the appropriate form for their digital contributions. As an example, a contribution could take on a material or visual form (exhibition, installation, graphic dissemination), a staged form (performance, intervention), or a verbal form (paper presentation, Pecha Kucha, auto-interview, panel discussion, seminar, workshop). Apart from paper presentations and seminars, which will be streamed by the IUA, we will only accept fully developed contributions containing video, audio, photography, text and/or other forms of dissemination of artistic research, artistic practice and design. 

The conference will take place online 8.-14. February, 2021. 

Hugarflugs Program

Conference Committee: 
Hanna Styrmisdóttir (chair) 
Atli Ingólfsson 
Ásgerður Roberts Gunnarsdóttir 
Gunndís Ýr Finnbogadóttir 
Hildigunnur Sverrisdóttir 
Magnea Einarsdóttir 
Karólína Stefánsdóttir (project manager) 

FLÝTILEIÐIR
Dagskrá

NÁNARI UPPLÝSINGAR
​Karólína Stefánsdóttir, verkefnastjóri
karolinas [at] lhi.is