Hljómleikur

Kennslubók fyrir byrjendur í ukulele- og hljómborðsleik

 

fb_profilmynd.png
 

 

Hljómleikur er kennslubók í ukulele- og hljómborðsleik fyrir byrjendur og er hluti af lokaverkefni höfundar við LHÍ vorið 2020.
 
Bókin er hugsuð sem söngeflandi námsefni sem hentar vel miðstigi grunnskóla, forskóladeildum tónlistarskóla og fullorðinsfræðslu. Er hvatt til þess að lögin í henni séu sungin jafnframt því að leika hljómana við textana.
 
Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar er undirbúningsferli bókarinnar rakið, en hún vannst að nokkru leyti samhliða starfendarannsókn höfundar. Gerð var forkönnun á því hvort þörf væri fyrir efnið, leitað var álits nokkurra tónmenntakennara og fjórir utanaðkomandi aðilar nýttu frumdrög að efninu í kennslu að einhverju marki.
 
Nótur eru ekki kenndar í bókinni heldur eru einungis textar uppgefnir og bókstafshljómar gefnir við textana. Bókin er alíslensk, með textum við íslensk lög og gengið er út frá því að allflestir kunni þau vel þannig að þeir sem nýti hana geti einbeitt sér að hljóðfæraleiknum. Þeirri hugsun má að einhverju leyti líkja við hugmyndir að baki móðurmálsaðferð Suzukis.
 
Gengið er út frá því að almennir kennarar geti nýtt bókina til kennslu en í ritgerðinni eru hugmyndir Alison Daubney um að ákveðin hámenningarskilgreining innan vestræns tónlistarmenningarheims hamli því að almennir kennarar kenni tónlist ræddar, en þeir kenna ýmsar aðrar greinar án þess að hafa til þess sérfræðiþekkingu.
 
Einnig er fjallað um nokkrar fræðilegar rannsóknir sem tengjast stöðu tónmenntakennslu á Íslandi og þá helst með tilliti til útgáfu námsefnis í tónmennt í gegnum árin.
 
Frá árinu 1974 og framundir lok síðustu aldar var lítil endurnýjun á kennsluefni fyrir greinina og þá sérstaklega fyrir miðstig. Tónlist er orðin stór þáttur í gjaldeyrissköpun þjóðarinnar en tónmenntakennurum hefur þrátt fyrir það fækkað í grunnskólum, barnakórum fækkar og söngur barna virðist almennt vera að minnka sem er áhyggjuefni. 
 
mynd_2011.jpg
 

 

Helga Þórdís Guðmundsdóttir
tonleikur [at] simnet.is
Hljómleikur
Leiðbeinandi: Kristín Valsdóttir
30 ECTS
2020