Listaháskólinn auglýsir eftir umsóknum um starf háskólakennara í sviðslistum með áherslu á aðferðir samtímasviðslista. 

Starfið felur í sér kennslu, stjórnun og stefnumótun um nám á meistarastigi í sviðslistadeild með möguleika á kennslu við önnur fræðasvið skólans. Viðkomandi mun vera þátttakandi í fræða- og fagsamfélagi Listaháskólans. Starfshlutfall er 100% eða eftir samkomulagi.

Hæfi umsækjanda verður metið samkvæmt reglum Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra starfa, sjá nánar á lhi.is/log-og-reglur. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sé reglurnar við gerð umsóknar. Við ráðningu verður meðal annars litið til þess hvaða hæfileika ætla megi að umsækjandi hafi til samstarfs við aðra og hvernig eiginleikar hans geti nýst til starfa innan skólans. Umsækjendur sem hljóta hæfi verða boðaðir til viðtals og mun frammistaða í viðtölum hafa mikið vægi við ákvörðun ráðningar.

Menntunar- og hæfiskröfur:
  • Bakkalárgráða í sviðslistum
  • Meistaragráða í sviðlistum eða annað sambærilegt nám sem nýtist í starfi. Samkvæmt reglum um veitingu akademískra starfa má í sérstökum tilfellum, þegar umsækjandi hefur að baki viðamikla reynslu, meta feril hans til jafngildis formlegri menntun.
  • Reynsla af kennslu á háskólastigi.
  • Þekking og reynsla af aðferðum samtímasviðslista.
  • Sterk fagleg sýn og virk þátttaka í fagsamfélagi sviðslista.
Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn:
  • Greinargóð starfsferilskrá.
  • Staðfest afrit af prófskírteinum.
  • Greinargerð sem sýnir faglega sýn umsækjanda á þróun háskólamenntunar í sviðslistum.
  • Nöfn tveggja aðila sem leita má til með umsagnir.
  • Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri.
Ráðið er í starfið frá 1. október 2021.

Upplýsingar um starfið veitir Steinunn Ketilsdóttir, deildarforseti sviðslistadeildar, steinunnketils [at] lhi.is og Þóra Einarsdóttir sviðsforseti tónlistar og sviðslista, thora [at] lhi.is.

Umsóknargögnum skal skilað á netfangið starfsumsokn [at] lhi.is eigi síðar en 25.06.2021 merktum: "Háskólakennari í sviðslistum“. Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Hæfismat og viðtöl við þá umsækjendur sem hljóta hæfi fara fram í ágúst.
Starfsumhverfi

Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda sem stunda nám undir handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga. Listaháskóli Íslands er leiðandi í sköpun og miðlun þekkingar í listum, eflir fagmennsku og er í fararbroddi fyrir þróun almennrar menntastefnu í listum. Virðing ríkir í öllum samskiptum sem birtist í kennsluháttum sem og öllu starfi skólans.

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðasviðinu listir. Skólinn starfar í sex deildum, arkitektúrdeild, hönnunardeild, listkennsludeild, myndlistardeild, sviðslistadeild og tónlistardeild. Starfsstöðvar skólans eru við Þverholt, Skipholt, Laugarnesveg og Austurstræti í Reykjavík.

Upplýsingar veita Steinunn Ketilsdóttir, deildarforseti sviðslistadeildar, steinunnketils [at] lhi.is og Þóra Einarsdóttir sviðsforseti tónlistar og sviðslista, thora [at] lhi.is

Umsóknum skal skilað á starfsumsokn [at] lhi.is

Umsóknarfrestur er 25. júní 2021

Akademísk störf

Reglur um veitingu akademískra starfa

Siðareglur