Önnur rammaáætlun Gæðaráðs Íslands er í gildi á tímabilinu 2017-2024, og byggir á fyrstu rammaáætluninni frá 2011 – 2016. Helsti munur á fyrstu og annarri rammaáætlun er annars vegar áhersla á Evrópuviðmið um gæði í háskólastarfi (ESG 2015) og hins vegar rannsóknir, sem nú eru í fyrsta sinn sérstakur matsþáttur bæði í innra og ytra mati.

Sjálfsmatsskýrslu deilda eru birtar hér til hægri. Fyrri sjálfsmatsskýrslur deilda sem og úttektarskýrslu sérfræðinganefndar Gæðaráðs íslenskra háskóla og eftirfylgniskýrslu stofnanaúttektar undir gæðaramma 2011 - 2016, má finna hér á sömu síðu.