Hvatningastyrkir Mennta- og menningamálaráðuneytisins til kennaranema

 
Nemendur sem útskrifast með kennsluréttindi fram til ársins 2024 geta sótt um styrk frá Mennta- og menningamálaráðuneytinu. Þessi styrkur er hluti af fimm ára aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar sem hófst árið 2019 og er sérstaklega til þess fallin að auka nýliðun í kennarastéttinni. Markmið styrkjanna er að fjölga kennurum, skapa hvata til þess að þeir útskrifist á tilsettum tíma og ráði sig til kennslu að námi loknu. Réttur til að sækja um síðari hluta styrksins fellur niður ef kennaranemi lýkur ekki námi innan árs frá móttöku fyrri helming hans. Nemandi sækir um styrkinn til þess háskóla sem hann stundar nám við.
 
Umsýsla með styrkjunum fer fram innan listkennsludeildar og nemendur fá nánari upplýsingar um fyrirkomulag meðan á námi stendur. 
 
 
 

120 ECTS listkennslufræði / kennslufræði

 
Kennaranemar sem leggja stund á 120 ECTS eininga meistaranám geta sótt um styrk sem nemur allt að 800.000 kr.
 
Fyrri helmingurinn greiðist þegar staðfesting liggur fyrir að nemandi hafi lokið 90 ECTS einingum í meistaranámi og seinni helmingurinn þegar nemandi hefur lokið námi. Réttur til að sækja um síðari hluta styrks fellur niður ef kennaranemi lýkur ekki námi innan 12 mánaða frá móttöku fyrri hluta hans.
 
 
Sú breyting varð á skilyrðum námsstyrksins á milli áranna 2019 og 2020 að styrksupphæð er ekki tengd stærð lokaverkefna og geta nemendur listkennsludeildar sótt um fullan styrk, óháð stærð lokaverkefna þeirra.
 

60 ECTS diplóma í listkennslufræðum

 
Kennaranemar sem hafa meistarapróf í faggrein og innritast í 60 ECTS eininga kennaranám til að fá leyfisbréf geta sótt um styrk sem nemur allt að 400.000 kr.
Styrkurinn greiðist út í einu lagi þegar nemandi hefur brautskráðst með leyfisbréf til kennslu. Réttur til að sækja um styrk fellur niður ef kennaranemi útskrifast ekki innan 12 mánaða frá innritun í námið.
 
 
 
 
Umsóknarfrestur í listkennsludeild rennur út 16. maí 2022.