VERKEFNASTJÓRI

Listaháskólinn leitar eftir drífandi, jákvæðum og áreiðanlegum aðila í starf verkefnastjóra. Viðkomandi mun koma að viðburðum og kynningarmálum í teymi verkefnastjóra. 

Viðkomandi mun hefja störf í janúar 2024

Um 100% starf er að ræða.  

 Helstu verkefni: 

 • Skipulag og framleiðsla á viðburðum. 
 • Verkefni innan deilda. 
 • Þátttaka í kynningarstarfi. 
 • Þátttaka í mótun á framtíðarsýn fyrir viðburðahald og kynningarmál LHÍ í samræmi við stefnu LHÍ. 

 Leitað er eftir umsækjendum sem búa yfir: 

 • Menntun og starfsreynslu sem nýtist í starfi. Reynsla af verkefnastjórnun og viðburðahaldi er mikill kostur. 
 • Góðum skipulagshæfileikum. 
 • Góðri miðlunar-, samstarfs- og samskiptahæfni. 
 • Góð hæfni til að miðla efni í töluðu og rituðu máli. 

 Skil á umsókn 

Umsóknargögnum skal skilað eigi síðar en 6. desember á vef Alfred.is

Í umsókn skal vera: 

 • Ferilskrá 
 • Kynningarbréf 
 • Afrit af prófskírteinum 
 • Nöfn aðila sem leita má til með umsagnir. 
 • Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri. 

 

Frekari upplýsingar 

Upplýsingar um starfið veitir Diljá Ámundadóttir Zoega, kynningarstjóri, dilja [at] lhi.is 

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Listaháskólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum. 

 Starfsumhverfi 

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðisviðinu listir. Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda sem stunda nám undir handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga. Listaháskóli Íslands er leiðandi í sköpun og miðlun þekkingar í listum, eflir fagmennsku og er í fararbroddi fyrir þróun almennrar menntastefnu í listum. Starfsstöðvar skólans eru við Þverholt, Skipholt, Laugarnesveg og Borgartún í Reykjavík.