Department of Arts Education

Arts Education

Diploma in Preschool Education

2018 - 2019

Curriculum

Study Structure

1st yr Fall 
Preschool Pedagogy I
KLEIK0110M / 10 ECTS
MC
Whittling-
Connecting with Nature

TÁL0102MK / 2 ECTS
E
Experiential and
Outdoor Education

UOÚ0102MK /  2 ECTS
MC
1. yr Spring
Kindergarten - field study
 4 ECTS
MC
Play is an art
LEL0206MK / 6 ECTS
MC
Visual Arts for
Preschool Teachers

SJKU0202MK / 2 ECTS
MC
Drama for Teachers
of Young Children

SVKU0202MK / 2 ECTS
MC
Music for the Teachers
of Young Children

LKT0004MK / 2 ECTS
MC

 

Hæfniviðmið námsbrautar

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu, leikni og hæfni á sviði listkennslu.
Í því felst að nemandi getur:

 • Beitt kenningum, hugmyndafræði, hugtökum og aðferðum listkennslufræða í ræðu og riti.
 • Unnið kennslu- og verkefnaáætlanir í samræmi við aðstæður og rökstutt þær á fræðilegum grunni.
 • Yfirfært listræna fagþekkingu sína og sett hana í fræðilegt samhengi.
 • Tekist faglega á við helstu álitamál er upp koma við undirbúning náms og framkvæmd kennslu/ miðlunar.
 • Vísað til helstu rannsóknaraðferða og rannsókna á sviði listkennslu.
 • Vísað til og byggt á helstu aðferðum á sviði listsköpunar.
 • Sýnt persónulega færni við sköpun, þróun og nýtingu hugmynda í listkennslu og miðlun.
 • Ígrundað og metið eigin frammistöðu á faglegum grunni.
 • Nýtt þá tækni og verkþekkingu sem kennsla í faginu krefst.
 • Aflað, greint og metið gögn í rannsóknar- og/ eða listsköpunarferli.
 • Skrásett; niðurstöður, verkefni eða viðburð á viðeigandi hátt.   
 • Tekið virkan þátt í samstarfi.           
 • Miðlað færni sinni, hugmyndum og kunnáttu í listum til margs konar hópa og við ólíkar aðstæður.
 • Haft frumkvæði að verkefnum á sviði listmiðlunar og kennslu, stýrt þeim  og axlað ábyrgð á vinnu einstaklinga og hópa.           
 • Beitt þeim vinnubrögðum og námstækni sem frekara nám á rannsóknartengdu meistara- og doktorsstigi í listkennslu krefst.
MC Mandatory Course
E Elective Course

Study Structure

Please scroll down the page to find the study structure