Söngur

Söngnámið við LHÍ er framsækið nám í stöðugri þróun og taka nemendur virkan þátt í því að móta námið. Nemendur eru hvattir til þess að þjálfa þá fjölbreyttu þætti og hæfni sem snúa að starfi og starfsvettvangi söngvara.
 
Nemendur vinna að því að ná góðu valdi á söngtækni með leiðbeinendum deildarinnar og gestakennurum. Einnig er unnið að túlkun og því að öðlast hæfni til þess að vinna á skapandi og sjálfstæðan hátt. Námið fer fram í einkatímum og í hóptímum. Áhersla er á valdeflingu, sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur séu leiðandi gerendur í náminu.
 
Mikilvægt er að nemendur nái góðum tökum á framburði, bæði á íslensku og á erlendum tungumálum. Aukagreinar í íslensku, alþjóðlegu hljóðkerfi (IPA) og framburði stuðla að því. Unnið er markvisst að því að þjálfa leikrænt og skapandi ferli söngvarans þegar kemur að því að tileinka sér innihald verkefnanna. Við þetta styðja fjölmargar aukagreinar svo sem leiklist og hreyfitímar og þátttaka í fjölbreyttum verkefnum deildarinnar.
 
Allan námstímann fá nemendur fjölmörg tækifæri til þess að koma fram og er það mikilvægur hluti námsins að öðlast reynslu með því að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum innan skólans sem utan hans svo sem á einsöngstónleikum, kirkjutónleikum, með kammerhópum, í kór, spunaverkefnum og í sviðsettum senum úr óperum. Sérstök áhersla er á flutning nýrrar tónlistar og hafa nemendur tækifæri til að vinna með tónsmíðanemendum og taka oft þátt í frumflutningi nýrra verka.
 
Nemendur fá tækifæri til þess að móta eigin áherslu og sinna þeirri tónlist sem þeir hafa mestan áhuga á en einnig að kynna sér fjölbreytta tónlist og uppgötva eitthvað nýtt.
 
Fagstjóri söngnámsleiðar við LHÍ er hannas [at] lhi.is (Hanna Dóra Sturludóttir)

 

 

 

Nafn námsleiðar: Söngur
Nafn gráðu: B.Mus
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár
 

MIKILVÆGAR UPPLÝSINGAR

Opnað fyrir umsóknir: 8. janúar 2024

Umsóknarfrestur: 12. apríl 2024

Umsóknum svarað: Maí/júní 2024

UMSÓKNIR

Rafræn umsókn
Sérleiðbeiningar brautar

HAFA SAMBAND

hannas [at] lhi.is (Hanna Dóra Sturludóttir)
fagstjóri söngs
 

FLÝTILEIÐIR

Kennsluskrá og uppbygging náms
Tónlistardeild á Instagram
Skólareglur
Háskólalög
Skólagjöld LHÍ
Kennsluskrá LHÍ

Á söngbraut tónlistardeildar ber nemandinn ábyrgð á sínu námi. Hann fær frelsi til að skoða hvar áhuginn liggur og hver framtíðaráform hans eru. Ástríða kennara og nemenda fyrir tónlistarsköpun er alls ráðandi og nemendur fá að njóta sín á ólíkum sviðum, t.d. í samspili, spuna, og í vinnu við eigin verkefni. Tónlistardeildin er í stöðugri þróun og hentar vel nemanda sem stefnir að því að verða sjálfstæður og skapandi tónlistarmaður.

The vocal programme of the IUA encourages students to be responsible for his / her studies. The student can dive into his/her interests in relation to future plans. The passion of teachers and students for creating music is all-embracing and students can flourish in different ways, e.g. collaborating, improvising and working on your own project. The music department is constantly evolving and suits a student who aims to become an independent and creative musician.

María Sól Ingólfsdóttir

Frá fagstjóra söngnáms

Söngnám við Listaháskóla Íslands er þriggja ára nám á bakkalárstigi og lýkur með BA gráðu. Námið miðað að því að hver nemandi geti þróað sína sérstöðu sem flytjandi og listamaður. Kjarni námsins byggist á því að þjálfa heilbrigða söngtækni og að auka tækni, hæfni og gæði túlkunar flytjandans.

Námið fer fram í einkatímum og hóptímum auk þess sem nemendur fá fjölda tækifæra til að koma fram opinberlega sem veitir nemandanum aukið öryggi og færni sem flytjandi. Kjarni fræðigreina og fjölbreytt valnámskeið styðja við námið og veita nemandanum breiðan grunn fyrir sína persónulegu leið, fyrir frekara nám og störf sem söngvari, í kennslu og í öðrum greinum tónlistarinnar.

Hanna Dóra Sturludóttir