Rannsóknarstefna tónlistardeildar

Tónlistardeild LHÍ ber ábyrgð á þróun rannsókna á sviði tónlistar innan íslensks háskólasamfélags og hefur þá trú að allt starf deildarinnar muni styrkjast með öflugri rannsóknarmenningu. Þess vegna vill tónlistardeild efla rannsóknir, auka sýnileika þeirra og stuðla að gæðum og gildi rannsóknanna.  

Í því skyni mun deildin skapa nauðsynlega umgjörð þar sem hin fjölbreytta starfssemi deildarinnar fær að blómstra í samtali við ytra umhverfi. Þess vegna verður lögð áhersla á samstarf við margvíslegar stofnanir, hópa og einstaklinga innanlands.  

Mikilvægt er að útvíkka hið hefðbundna miðlunarform rannsókna þegar kemur að tónlist svo að sem flestir starfsmenn deildarinnar hafi tækifæri og farveg til að miðla nýsköpun sinni og rannsóknum. 

 

Skammtímamarkmið: 

 • Tryggja þátttöku kennara í fyrirlestrarröð deildarinnar þar sem allir kennarar með rannsóknarhlutfall kynna sitt starf á þriggja ára fresti. Þessi vettvangur er hugsaður sem stefnumót kennara og nemenda og að kennarar mæti og fylgist með kynningum samstarfsmanna. Gert er ráð fyrir að kennarar og gestir séu hluti af sömu fyrirlestrarröðinni.  

 • Hvetja starfsmenn deildarinnar til þátttöku í Hugarflugi og með því gera hlutdeild deildarinnar á ráðstefnunni meiri.  

 • Auka samstarf innan tónlistardeildar sem og milli annarra deilda Listaháskólans.  

 • Efla Rannsóknarstofu í tónlist (RíT) og skipuleggja tvo til þrjá viðburði á önn hvort sem það eru smærri málstofur eða stærri málþing. Hér er sérstaklega litið til samstarfs utan deildar og þróunar á miðlunarforminu.  

 • Styðja og hvetja starfsmenn við miðlun eigin rannsókna og verkefna á opinberum vettvangi, t.a.m. með vefriti deildarinnar, Þráðum, sem gefið verður út árlega. 

 • Auka tengsl rannsókna og kennslu.  

 

Langtímamarkmið: 

 • Stefnt er að því að standa að og taka þátt í rannsóknarverkefnum með fjármagni úr samkeppnissjóðum. 

 • Hafa aðstöðu til þess að hýsa verkefni nýdoktora.  

 • Halda ráðstefnur og tengjast alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi.  

 • Þræðir verði að hluta ritrýnt rit.  

 

Rannsóknastofa í tónlist (RíT)  - Centre for Research in Music (CRiM) 

Rannsóknarstofa í tónlist (RíT) framfylgir rannsóknarstefnu tónlistardeildar. RíT styður við rannsóknarverkefni deildarinnar og skapar vettvang til miðlunar. Stofan leggur áherslu á fjölbreyttar aðferðir og nálganir á rannsóknum og skipuleggur ráðstefnur, málþing, málstofur og vinnusmiðjur í samstarfi við margvíslegar stofnanir, hópa og einstaklinga innanlands og utan.  

 

Þræðir 

Vefritið Þræðir er gefið út af tónlistardeild Listaháskóla Íslands og hefur það hlutverk að skapa vettvang og hvata fyrir hverskonar rannsóknarvinnu tengda tónlist innan sem utan skólans. Lögð er áhersla á opinn vettvang, þ.e.a.s. mikill sveigjanleiki er til staðar varðandi tegundir texta sem tímaritið inniheldur. Tekið er á móti stuttum sem löngum greinum/textum út frá ýmsum sjónarhornum (fræðilegum, fagurfræðilegum, pælingar, yfirlýsingar (manifesto), listrænar nálganir/aðferðir, umfjallanir, úttektir, o.fl.). Einnig má koma með uppástungur varðandi tegundir af textum. Kallað verður eftir textum ekki greinum til að leggja áherslu á fjölbreytileika tímaritsins. 

Vefritið beitir sér fyrir því að vera vettvangur fyrir: 

 • Orðræðu um tónlist á íslensku máli 

 • Miðlun þekkingar 

 • Varðveislu rannsókna 

Með vefritinu viljum við auka umsvif rannsókna á sviði tónlistar, skapa ný tækifæri og hvata, og vera miðstöð sjónarhorna innan tónlistar. 

Ritið má finna hér: https://thraedir.wordpress.com/ 

Ritnefnd: 

Berglind María Tómasdóttir 

Einar Torfi Einarsson 

Þorbjörg Daphne Hall 

 

Föstudagsfyrirlestrar 

Í fyrirlestraröð deilarinnar kynna kennarar tónlistardeildar og gestir eigin verkefni, rannsóknir og/eða listsköpun og ræða um tengsl þeirra við kennslu, listir eða samfélagið almennt. Fyrirlestraröðin er sett saman með nemendur deildarinnar í huga og er hún liður í því að rækta gagnrýna hugsun og umræðu auk þess að kynna fjölbreyttan starfsvettvang tónlistar. Fyrirlestrarnir eru öllum opnir og er bæði fagfólk, nemendur og áhugafólk um tónlist hvatt til þess að mæta.