Rannsóknir og samstarf

Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands tekur virkan þátt í
innlendu og alþjóðlegu samstarfi. Deildin hefur gert tvíhliða samning
við 47 háskóla í Evrópu á vegum Erasmus/Sókrates menntaáætlunarinnar auk
þess að eiga samskipti við listaháskóla vestan hafs í gegnum
styrktarkerfi Fulbright. Innan Nordplus er hönnunar og arkitektúrdeild
þátttakandi í CIRRUS, samstarfsneti 21 hönnunarháskóla á Norðurlöndunum
og í Eystrasaltsríkjunum. Jafnframt er deildin virkur þátttakandi í EAAE
(European Association of Architecture - samstarfsnet um 150 evrópskra
arkitektaskóla), Cumulus samstarfsnet yfir 100 hönnunarháskóla víðsvegar
um heiminn og  Nordic Academy of Architecture (NordArk), samstarfsnet
16 arktitektaháskóla á Norðurlöndunum og í Eystrasaltslöndunum.
Samstarfið byggir á kennara- og nemendaskiptum auk annarra
samvinnuverkefna. Þá hefur hönnunar- og arkitektúrdeild stofnað til
fjölda samstarfsverkefna við aðrar háskóla og listastofnanir hér á
landi.

 • Íslenskuþorpið
  Íslenskuþorpið
  er samstarfsverkefni HÍ, LHÍ, Háskóla Suður-Danmerkur og ICT (Swedish
  Interactive Institute). Íslenskuþorpið er nýsköpunarverkefni um nýja
  kennsluhætti fyrir málnema í íslensku sem öðru máli. Í þorpinu fá
  nemarnir þjálfun í að nota íslensku við daglegar aðstæður. Hannað var
  kennsluefni, umhverfi, viðmót, mörkun, heildarútlit, upplifun og
  aðstæður til þess að nemarnir geti lært með því að tala við öruggar
  aðstæður og jákvætt hugarfar. Í þorpinu taka þjónustustofnanir og
  fyrirtæki virkan þátt í kennslu og skapa þannig smækkaða mynd af
  bæjarlífi. Námsefnið, til nota innan og utan kennslustofunnar, er enn í
  þróun, sem og kennsluhættir. Hluti af verkefninu er gagnasöfnun sem
  nýtist til þróunar og með tímanum verður þorpið að vettvangi sem nýtist
  fólki utan háskólans sem vill læra íslensku og ferðamönnum sem eru
  áhugasamir um íslenska tungu.
 • Stefnumót við bændur
  Stefnumót
  hönnuða og bænda er nýsköpunarverkefni Listaháskóla Íslands með það að
  markmiði að þróa matarafurðir í hæsta gæðaflokki þar sem hönnun og
  rekjanleiki eru höfð að leiðarljósi. Nýnæmi verkefnisins felst í því að
  tefla saman einni elstu starfsstétt landsins, bændum, og einni yngstu
  starfstétt landsins, vöruhönnuðum. Verkefnið er samstarfsverkefni
  hönnunarnema Listaháskólans og bænda í heimaframleiðslu, í nánu
  samstarfi við Matís og fjölmargra sérfræðinga og ráðgjafa í
  matvælaframleiðslu. Verkefnið er styrkt af Tækniþróunarsjóði og
  Framleiðnisjóði landbúnaðarins.
 • Íslensk sjónabók
  Íslensk
  sjónabók er samansafn munsturteikninga byggða á handritum sem notuð
  voru í útsaumi, vefnaði og til ýmissa hannyrða áður fyrr. Verkefnið var
  unnið af nemendum og kennurum á námsbraut í grafískri hönnun.
  Heimilisiðnaðarfélag Íslands í samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands og
  hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands gáfu út Íslenska
  sjónabók vorið 2009.
 • Mæna
  Mæna er ársrit um
  grafíska hönnun á Íslandi sem námsbraut í grafískri hönnun, hönnunar-og
  arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands gefur út í samstarfi við
  prentsmiðjuna Odda hf. og fjölda myndhöfunda, textahöfunda, þýðenda og
  annarra velunnara. Tímaritið kemur út einu sinni á ári og er gefið út á
  Hönnunarmars.
 • Reykjavíkurgötur
  Reykjavíkurgötur
  er samstarfsverkefni um greiningu og rannsókn almenningsrýma og
  götu-umhverfis í Reykjavík unnin af nemendum og kennurum á námsbraut í
  arkitektúr. Hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands gefur
  árlega út bók um götu sem tekin er fyrir í göturannsóknarverkefnum
  skólans.
 • Seyðisfjörður
  The Roots of Nordic
  Creativity, Masterclass.  Samstarfsverkefni KHIO - Oslo National Academy
  of the Arts og Listaháskóla Íslands fyrir meistaranema í hönnun í Bláu
  verksmiðjunni á Seyðisfirði. Nemendur frá Noregi, Danmörku, Eistlandi,
  Finnlandi/Kína unnu að byggingu Svitahofs. Hönnun sett í samhengi við
  Shamanisma.
 • Nordic Virtual Worlds
  Námsbraut í
  fatahönnun við hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ er þáttakandi í Norrænu
  rannsóknarverkefni með það að markmiði að rannsaka hvernig lítil og
  meðalstór fyrirtæki geta nýtt sér sýndarveruleika í starfsemi sinni.
  Verkefnið er á vegum Stockholm School of Economics og er styrkt af NICE
  (Nordic Innovation Fund).
 • Samningur um samstarf vegna námskeiðs í myndlýsingum – Vatnsdæla á refli
  Listaháskóli Íslands (LHÍ)  og Jóhanna E. Pálmadóttir ,  f.h. Textílseturs Íslands:
  Nemendur
  á öðru ári í námsbraut í grafískri hönnun við hönnunar- og
  arkitektúrdeild LHÍ unnu að verkefni þar sem viðfangsefnið er að
  myndlýsa Vantsdælusögu fyrir refilsaum.
 • Staðbundin framleiðsla
  Nemendur
  á námsbraut í vöruhönnun við hönnunar- og arkitektúrdeild vinna
  þróunarvinnu í samstarfi við valin fyrirtæki, þar sem
  framleiðsluaðferðum, framleiðslugetu, framleiðsluefnum,
  framleiðslumöguleikum o.s.frv. eru gerð ítarleg skil. Lögð er áhersla á
  að vinna út frá þeim möguleikum sem til staðar eru og skapa nýjum vörum
  sérstöðu með því að upprunatengja vöruna.
 • Staðbundin þróun matvæla
  Í
  samstarfi við Sveitarfélagið Hornafjörður, Ríki Vatnajökuls,
  Rannsóknarsetur HÍ á Höfn í Hornafirði, Skinney Þinganes o.fl.  unnu
  nemendur 3ja árs allra námsbrauta í hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ að
  þróun staðbundinna matvæla á Höfn í Hornafirði.
 • Samstarf við Icelandair
  Samstarfsverkefni
  Listaháskóla Íslands og Icelandair að hönnun móttökusvæðis á
  Keflavíkurflugvelli. Nemendur í vöruhönnun við hönnunar- og
  arkitektúrdeild LHÍ vinna að verkefni þar sem viðfangsefnið er
  endurhönnun (upplifunarhönnun) á  söluskrifstofu og móttöku í
  höfuðstöðvum Icelandair á Reykjavíkurflugvelli með upplifun
  viðskiptavina og starfsfólks í fyrirrúmi.
 • Sýningarstjórnun
  Samstarfsverkefni
  hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, Hönnunarsafn
  Íslands og Þjóðminjasafn Íslands um sýningargerð, sýningarhönnun og
  sýningarstjórnun.