Dansival: Afró, Hip hop, Salsa, Vogue-ing. Og Beyoncé. Í námskeiðinu fá nemendur að kynnast ólíkum danshefðum og -formum verklega auk þess að fá innsýn í menningarlegt samhengi þeirra, uppruna og áhrif. Einnig verður rýnt í samfélagslegan þátt þessara dansa og skoðaðir snertifletir við hvort heldur jaðar- eða poppmenningu í dag.

 

Í lok námskeiðsins eiga nemendur að:

  • hafa öðlast nokkurn skilning á þeim danshefðum sem kynntar eru í námskeiðinu, bæði tæknilega og hvað varðar menningarlegt samhengi,
  • hafa þjálfað líkamsfærni sína, úthald og blæbrigði,
  • hafa víkkað persónulegan hreyfiforða sinn, 
  • hafa nálgast skilning á samfélagslegri virkni ólíkra danshefða.

Námsmat: Verkleg verkefni og símat

Umsjón: Saga Sigurðardóttir

Kennari: Ýmsir

Staður og stund: Laugarnes, kl 08:30-12:10

Tímabil: 24. ágúst til 4. september 2020

Kennslutungumál: Enska

Einingar: 2 ECTS

Verð: 2ja eininga námskeið - 30.500 kr. (án eininga) / 40.800 kr. (með einingum) 

 

Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara.

Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að athuga að vegna COVID-19 þá gæti orðið breyting á skipulagi námskeiðis og kennsluháttum. 

Nánari upplýsingar: Ingibjörg Huld Haraldsdótttir, verkefnastjóri, ingibjorghuld [at] lhi.is 

 

//

African dances, Hip hop, Salsa and Vogue-ing. And Beyoncé.

In the course students will be introduced to the above-mentioned forms of dance, physically and contextually. The origin and tradition of these dances will be studied, focus given to cultural and social context and impact in undergound and /or popular culture.  Participants should be ready to dance. The course will be lead by a varied line-up of teachers.

Learning Outcome:

  • gained an understanding of the dance forms introduced in the course; both technically and in respect to cultural context,
  • trained their physique, stamina and nimbleness,
  • expanded their personal movement vocabulary,
  • earned an understanding of the social function of different dance traditions.

Assessment methods: Projects and continous evaluation

Teacher: Saga Sigurðardóttir and more

Place and time: Laugarnes, at 08:30 to 12:10

Teaching period: 24th of August to 4th September 2020

Teaching language: English 

Units: 2 ECTS

Price: 2 units - 30.500 kr (without units) / 40.800 (with units)

Please note due to COVID-19 all applicants must be aware that with short notice the course theatching methods might have to be adjusted  according to current restrictions