Listaháskóli Íslands fylgir lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020, hefur mótað, samþykkt og innleitt jafnréttisáætlun, hefur sett jafnlaunastefnu og mótað jafnlaunakerfi sem nær til allra launþega Listaháskóla Íslands og miðar að því að uppfylla skilyrði jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012.

JAFNLAUNASTEFNA LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS

Markmið Listaháskólans er að vera eftirsóttur vinnustaður sem veitir starfsfólki jöfn tækifæri í starfi, jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf og tryggir að málaefnalegar ákvarðanir liggi að baki öllum launaákvörðunum.

Til að markmið þetta náist mun LHÍ:

 • Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það skjalfest og því viðhaldið.
 • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kyni.
 • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
 • Gera innri úttekt og halda rýni æðstu stjórnenda árlega. 
 • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem í gildi eru á hverjum tíma.
 • Kynna jafnlaunastefnu fyrir starfsfólki LHÍ og birta opinberlega.

Listaháskólinn skuldbindur sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85.

Rektor ber ábyrgð á jafnlaunastefnu þessari, jafnlaunakerfi og að öðrum kröfum sem tengjast launakerfi s.s. lagalegum sé framfylgt.

Skipaður ábyrgðaraðili jafnlaunakerfis ber ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi jafnlaunakerfis í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012 með stöðugum umbótum. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir því að skila skýrslum til æðstu stjórnenda, rektors og framkvæmdastjóra, um jafnlaunakerfið, gæði þess og skilvirkni, sem og að leggja til úrbætur. Mannauðsstjóri LHÍ er skipaður ábyrgðaraðili jafnlaunakerfis LHÍ.

UMFANG JAFNLAUNAKERFISINS

Listaháskóli Íslands hefur komið á, skjalfest og innleitt jafnlaunakerfi þar sem unnið er að stöðugum umbótum í samræmi við kröfur jafnlaunastaðalsins ÍST 85:2012. LHÍ gerir eftirfarandi til að innleiða virkt jafnlaunakerfi:

 • Sett jafnlaunastefnu.
 • Mótað jafnréttisáætlun.
 • Komið á verklagsreglum og fylgiskjölum ef við á um:
  • Lagalegar kröfur og aðrar kröfur.
  • Jafnlaunaviðmið.
  • Mælanleg jafnlaunamarkmið.
  • Þjálfun stjórnenda.
  • Rýni stjórnenda.
  • Stýringu skjala og skráa.
  • Innri úttekt.
  • Launagreiningar.
  • Starfaflokkun og ákvörðun launa.
  • Frábrigði, úrbætur og forvarnir.
  • Erindi utanaðkomandi aðila.
 • Framkvæmir starfaflokkun.
 • Framkvæmir launagreiningu.
 • Framkvæmir innri úttekt.
 • Framkvæmir rýni stjórnenda.
 • Hefur gert samning til þriggja ára við iCert, viðurkenndan vottunaraðila, um úttekt á jafnlaunakerfi LHÍ.
LAGALEGAR KRÖFUR OG AÐRAR KRÖFUR
 • Kjarasamningar Sameykis við ríkissjóð.
 • Lög um háskóla nr. 63/2006.
 • Lög um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008.
 • Reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85. Nr 1030/2017.
 • Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1030/2017, um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85. Nr 997/2018.
 • Stjórnsýslulög nr 37/1993.
 • Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86/2018.
 • Jafnlaunakerfi – Kröfur og leiðbeiningar ÍST 85: 2012.
 • Lög um opinber skjalasöfn nr 77/2014.
 • Akademísk störf við Listaháskóla Íslands.
 • Reglur um veitingu akademískra starfa við Listaháskóla Íslands.
JAFNLAUNAVIÐMIÐ

Listaháskólinn flokkar störf í starfahópa útfrá þeim kröfum sem til þeirra eru gerðar og raðar saman þeim störfum sem eru sambærileg að eðli og inntaki. Kröfum starfa er lýst í starfslýsingum og auglýsingum um störf ef við á. Jafnlaunaviðmið Listaháskólans liggja til grundvallar flokkuninni. Viðmiðin byggja á þeim kröfum sem störf gera til starfsmanna og eru notuð til að meta öll störf til launa þannig að saman flokkist sömu eða jafnverðmæt störf.

Jafnlaunaviðmið LHÍ eru:

Hæfi: Menntun og starfsreynsla sem krafist er til að sinna starfinu. Um hæfiskröfur akademískra starfsmanna fer skv. reglum um veitingu akademískra starfa hverju sinni.

Verkefni: Eðli þeirra verkefna sem starfsfólk sinnir. Flóknustu verkefni eru margbreytileg, krefjast samþættingar margra þátta og starfsfólk sem sinnir þeim hefur mikið sjálfstæði og umboð til athafna. Einföldustu verkefnin fela í sér úrlausn daglegra endurtekinna verkefna þar sem krafa er gerð til staðgóðrar þekkingar á reglum, verkferlum og almennum hugtökum en starfið er að öðru leyti unnið undir stjórn annarra.

Ábyrgð: Fjárhagsleg ábyrgð við gerð og eftirfylgni fjárhagsáætlana, fagleg ábyrgð á starfsemi og rekstri skólans í heild, deilda, sviða og/eða verkefna og mannaforráð með formlegri ábyrgð á mannauðsmálum.

Skipaður ábyrgðaraðili jafnlaunakerfis LHÍ er soleybjort [at] lhi.is (Sóley Björt Guðmundsdóttir), forstöðumaður háskólaskrifstofu og mannauðs- og gæðastjóri

Jafnlaunastefna LHÍ

Jafnréttisáætlun LHÍ

Vottunarskírteini

Jafnlaunamerki

Eyðublað fyrir erindi utanaðkomandi aðila