Í kjölfar þess að almannavarnadeild ríkislögreglustjóra lýsti yfir hættustigi, og síðar neyðarstigi, vegna COVID-19 veirufaraldurs, hafa starfsmenn LHÍ brugðist við á margskonar hátt. Markmið skólans eru að koma í veg fyrir smit innan skólans, lágmarka áhrif á starfsemi og vera undirbúin undir tímabundna röskun á starfsemi hans. Við höfum útbúið aðgerðaráætlun sem verður virkjuð ef upp kemur staðfest smit hjá nemanda eða kennara. Einnig er búið að koma fyrir sótthreinsivökva í byggingum, auka þrif á viðkvæmum svæðum/flötum og hengja upp leiðbeiningar um leiðir til að forðast smit.

Mikilvægt er að allir nemendur og starfmenn LHÍ hafi eftirfarandi í huga:

 • Tilkynna skal staðfest COVID-19 smit samstundis
 • Fylgja skal leiðbeiningum um handþvott og aðrar aðgerðir sem minnka líkur á smiti
 • Þeir sem sýna einkenni sem svipa til COVID-19 smits skulu ekki mæta í skólann (hiti, bein- og vöðvaverkir, hósti o.s.fr.)
 • Hætta skal við allar ferðir til skilgreindra áhættusvæða
 • Fá þarf leyfi frá yfirstjórn fyrir ferðum innan- og utanlands, sem og heimsóknum erlendra gesta til LHÍ
 • Forðist mjög fjölmenna viðburði og óþarfa snertingu í kennslu
 • Nemendur og starfsmenn með undirliggjandi sjúkdóma geta fengið undanþágu frá viðveru að því gefnu að læknisvottorði sé skilað inn
 • Höldum ró okkar, fylgjumst með leiðbeiningum yfirvalda og höfum skynsemina að leiðarljósi!

Dear IUA students and staff,

Since the Department of Civil Protection and Emergency Management declared a state of emergency due to the Coronavirus COVID-19 outbreak, the IUA has responded in several ways. Our objectives are to prevent infections within the school, minimize impact on academic activities and to be prepared for a temporary disruption of daily operations. We have prepared an emergency response plan that will be activated if a IUA student or staff member is diagnosed with COVID-19. We have also placed disinfectants around our facilities, increased cleaning of sensitive areas/surfaces and made disease prevention instructions more visible.

It is important that all students and staff consider the following:

 • If you are diagnosed with COVID-19, immediately inform the school
 • Follow instructions regarding hand washing and other disease prevention practices
 • Do not come to school if you have symptoms that resemble COVID-19 (fever, bone- and muscles aches, coughs etc.)
 • Cancel all travel to areas with high risk of infection
 • All travel (both domestic and international) needs to be approved by senior management. Same applies to visits from international guests
 • Avoid very large crowds and unnecessary touching during teaching  
 • Students and staff with underlying health conditions can stay away from school, given that a doctor’s note is provided
 • Let’s remain calm, monitor official guidelines and use our common sense!