Fyrir hver er námskeiðið: Námskeiðið hentar listamönnum eða kennurum sem starfa með eða hafa hug á að starfa með nemendum með ólíka færni. Valnámskeið í meistaranámi í listkennslu. 
 
Fjallað er um hugmyndafræðilegar forsendur vinnu með nemendum með sérþarfir, bæði hina hefðbundnu nálgun og hugmyndir um skóla án aðgreiningar.
 
Nemendur tileinka sér þekkingu og skilning á eðli og orsökum sérþarfa og fötlunar af ýmsum toga og vinnu með þeim nemendum.
 
Farið verður í vettvangsheimsóknir í skóla og staði þar sem kennsla í listum fer fram og gestafyrirlesarar fengnir í heimsókn.
 
Námsmat: Verkefni og vettvangsvinna.
 
Kennari: Margrét Norðdahl.
 
Staður og stund: Laugarnes, þriðjudagar kl: 9.20-12.10.
 
Tímabil: 17. september - 19. nóvember 2019. 
 
Einingar: 6 ECTS.
 
Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara.
 
Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda.
 
Verð: 73.500 kr. (án eininga) / 91.800 kr. (með einingum)
 
Forkröfur: BA. gráða eða sambærilegt nám.
 
Tíma- og dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
 
Nánari upplýsingar: Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir, verkefnastjóri listkennsludeildar. olofhugrun [at] lhi.is / 545 2249