magnea [at] gmx.net
Leiðbeinendur: Gunnar Benediktsson og Kristín Valsdóttir

Í þessu meistaraverkefni eru skoðaðar nokkrar leiðir til tónlistariðkunar fyrir fólk með Alzheimersjúkdóminn og aðrar heilabilanir. Með hækkandi aldri landsmanna fjölgar þeim sem fá Alzheimer og aðra heilabilunarsjúkdóma. Enn sem komið er, hafa hvorki fundist lyf við þessum sjúkdómum né lækning á þeim, þannig að augun beinast að umönnunarúrræðum og öðrum meðferðarúrræðum. Músíkmeðferð er ein tegund meðferðar sem gefið hefur góðan árangur hjá heilabiluðum einstaklingum. Einnig er persónumiðuð umönnun að ryðja sér til rúms þar sem lífssaga og persónuleiki manneskjunnar er í forgrunni. Rannsóknir sýna að söngur bætir lífsgæði fólks. Bæði fjöldasöngur og söngur maður á mann. Þá skiptir ekki máli hver syngur, það geta verið söngvarar, starfsfólk eða aðstandendur. Höfundur tók þátt í tveimur mismunandi tónlistarsmiðjum þar sem aðferðir Music for Life voru notaðar. Önnur heitir Turtle song i Lundúnum en hin var í dagþjálfuninni Fríðuhúsi í Reykjavík. Tónlistarsmiðjurnar byggja á tónlistarspuna þátttakenda. Einnig skipulagði höfundur tónlistarstundir fyrir fólk sem sækir dagþjálfunina í Hlíðabæ í Reykjavík. Þar var leitað í brunn fyrri kunnáttu og sungin lög sem fólkinu var tamt frá barnæsku fram til dagsins í dag. Niðurstöður þessa verkefnis eru þær að tónlist í öllu formi hefur mikil og góð áhrif á daglegt líf fólks með heilabilun. Einnig hefur þátttaka í lifandi sköpunarferli í gegnum tónlist áhrif á mál, samskipti, sjálfsmynd, öryggi og almenn lífsgæði, auk þess sem persónan og manneskjan á bakvið sjúkdóminn fær tækifæri til að skína.

This MA thesis investigates several ways of doing music with people with Alzheimer’s disease and other forms of dementia. As Icelanders are growing older, the number of people suffering from Alzheimer’s, and other forms of dementia, will grow as well. There is yet no medicine or cure for these diseases, so there is a growing interest in other methods for caring and therapy. Music therapy is a form of caring that has proved to be quite successful in the care for people with dementia. A lot of attention is also given to personalised care, where the life story and characteristics of the person is in the foreground. Studies show that singing increases the quality of life, by group singing as well as person to person. The person who is singing is not important, it may be singers, staff or relatives. The author participated in two different music sessions where methods of „Music for Life“ were used. The first session being the Turtle song in London and the second in the day-care centre of Fríðuhús in Reykjavík. Both of these sessions were dependent on the musical improvisation of the participants. The author also organised musical activities for people who attend to the day-care in Hlíðabær in Reykjavík. Previous knowledge was dug into and the singing focused on songs the people knew from childhood to the present day. The conclusions of this thesis are that all forms of music have great, and good, influence on the daily life of people with dementia. Furthermore, that participation in a living process of creation through music influences speech, communication, identity, security and general quality of life, and additionally the character and  the person hidden behind the disease gains an opportunity to shine.