Listaháskólinn fær góða einkunn og umsögn í viðamikilli gæðaúttekt sem var gerð á starfsemi hans haustið 2014 á vegum Gæðaráðs íslenskra háskóla. Úttektarnefnd á vegum ráðsins fékk í hendur sjálfsmatsskýrslu skólans í byrjun júlí 2014 og heimsótti skólann í þrjá daga í kjölfarið í október síðastliðnum. Nefndin átti fundi með nemendum, kennurum, stjórnendum og öðru starfsfólki ásamt ýmsum hagaðilum í samfélaginu á fagsviðum háskólans. Í úttektinni er gefin einkunn, annarsvegar hvað varðar akademískt starf og hins vegar námsumhverfi. Listaháskólinn nýtur trausts Gæðaráðsins og hlýtur hæstu einkunn sem háskóli getur fengið við fyrstu úttekt samkvæmt núverandi kerfi.

Í úttektarskýrslunni er bent á mikilvægi þess fyrir íslenskt samfélag hversu fjölbreytt svið listgreina starfsemi Listaháskólans spannar. Háskólinn þykir hafa haft víðsýni að leiðarljósi og lagt áherslu á sjálfstæða hugsun og sköpunargáfu í þróun skólastarfsins. Úttektarnefndin bendir einnig á mikilvægi þess að Listaháskólinn hafi forgangsraðað í þágu náms og kennslu á tímum niðurskurðar og tekið skýra afstöðu með rannsóknum og nýsköpun, þrátt fyrir mótbyr.  Þá er lýst ánægju með þær ráðstafanir sem háskólinn hefur gert til að styrkja rödd nemenda innan stjórnsýslu hans. Í úttektinni er einnig tekið til þess hversu góður grunnur námið hefur reynst nemendum fyrir framhaldsnám erlendis og síðast en ekki síst fær háskólinn hrós fyrir lausnamiðaða stefnu í húsnæðismálum þrátt fyrir þær bágbornu aðstæður sem hann hefur búið við á því sviði frá stofnun.

Gæðaráð íslenskra háskóla starfar fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið og er skipað sex erlendum sérfræðingum. Úttektarnefndin var skipuð tveimur fulltrúum Gæðaráðsins, tveimur fulltrúum frá erlendum listaháskólum og einum fulltrúa íslenskra stúdenta. Úttektin er liður í samræmdu gæðastarfi íslenskra háskóla sem leggur megináherslu á umbætur í skólastarfinu með megin áherslu á námsumhverfið og nemendur. 

Úttektarskýrsla nefndarinnar er nú aðgengileg á vef Rannís