M.Mus.Ed Instrumental / Vocal Education

**INFORMATION ABOUT THIS PROGRAMME ARE ONLY IN ICELANDIC**

 

 

Kynningarfundur um meistaranám í söng- og hljóðfærakennslu from LHÍ Tónlistardeild on Vimeo.

Brautin er ætluð þeim sem lokið hafa bakkalárgráðu eða sambærilegu námi í tónlist. Námið miðar að því að þjálfa söngvara og hljóðfæraleikara til kennslu ásamt því að efla með þeim færni og fræðilegan grunn til að miðla þekkingu sinni á ólíkum vettvangi. Söng- og hljóðfærakennaranámið er fjölbreytt nám sem byggist á einkatímum í valinni sérgrein, námskeiðum í kennslu- og uppeldisgreinum, samhliða þjálfun og miðlun á vettvangi.

Námið er afar einstaklingsmiðað og nemandanum gefið rými til að móta það eftir eigin áhugasviði.

Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning og þekkingu á starfi söng- og hljóðfærakennarans. Þeir geti skipulagt nám út frá námskrám, valið gögn, kennslu- og matsaðferðir við hæfi. Kennsla og miðlun eru einnig skoðuð í víðara samhengi og nemendur hvattir til að setja fram eigin sýn og hugmyndir um tónlistarnám og námsframboð í samfélaginu.

Skipulag námsins miðar að því að þjálfa afburða söng- og hljóðfærakennara til kennslu í sérgrein sinni, en jafnframt nýta þá möguleika sem gefast með samstarfi við nemendur listkennsludeildar þar sem listafólk úr ýmsum listgreinum vinnur saman. Áhersla er lögð á skapandi þætti tónlistarkennslunnar s.s. spuna, tónsmíðar og útsetningar með fjölbreyttum námskeiðum. Einnig er lögð áhersla á að efla færni nemenda með markvissri þjálfun í að setja sér persónuleg og fagleg markmið sem reyna á sjálfstæði og úthald ásamt tjáningar- og miðlunarhæfni. Þó hver nemandi einbeiti sér að sinni sérgrein á sér stað stöðugt samtal, sem opnar dyr fyrir samvinnu og nýjum möguleikum í tónlistarkennslu.

Löng hefð er fyrir skipulögðu tónlistarnámi á Íslandi a.m.k. miðað við aðrar listgreinar, tónlistarskólar á Íslandi eru hátt í hundrað talsins og nemendurnir skipta þúsundum.

Helstu áherslur

  • Afbragðsmenntun fyrir söng- og hljóðfærakennara þar sem tekið er mið af forsendum og fjölbreytileika tónlistarinnar.
  • Að mæta brýnni þörf fyrir öfluga og vel menntaða söng- og hljóðfærakennara á öllum stigum tónlistarnáms.
  • Þróun og hönnun nýrra kennsluhátta.
  • Grunnþættir menntastefnu; gagnrýnin hugsun, læsi í víðum skilningi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, jafnrétti og sköpun.
Programme:  Instrumental / Vocal Education
Degree: M.Mus.Ed or MA
Units: 120 ECTS
Study length: 4 terms – 2 years
"This study programme has been valuable to me. I have had the opportunity to make my dream projects come true as well as developing my own professional methods and identity. My network with other teachers/students has been really valuable and opened up new opportunities for the further collaborative projects. I recommend the study programme!"
 

 

Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir

Frá fagstjóra

"The programme is an ideal option for students who have graduated with a BMus.Ed and want to pursue their education. The programme is also an ideal way for music teachers who want to add to their knowledge and skills in teaching.

In addition to pedagogical subjects, students are offered the opportunity to practice singing and musical instruments, as well as training for creative work in music education for children and young people. Emphasis is placed on individual-oriented education, as students have a very diverse background in their studies.

The programme is organized in close cooperation with the Faculty of Arts Education and students can choose from very diverse courses throughout the study period."