Listaháskóli Íslands leitar eftir metnaðarfullum einstaklingi með sterka listræna sýn í stöðu deildarforseta í arkitektúr.

Deildarforseti ber ábyrgð á listrænni og akademískri stefnumótun fagsviðsins og útfærslu hennar í námi, kennslu og rannsóknum í samstarfi við sviðsforseta. Hann leiðir faglegt samtal deildarinnar, sinnir starfsmannahaldi, málefnum nemenda og almennri starfsemi deildar. Starfshlutfall er 100%.

Deildarforseti skal hafa akademískt hæfi. Við ráðningu í starfið fer fram hæfismat skv. reglum Listaháskólans um veitingu akademískra starfa. Hæfir umsækjendur verða m.a. metnir útfrá neðangreindum kröfum á grundvelli umsóknar auk þess sem frammistaða umsækjenda í viðtölum mun hafa mikið vægi. 

Verkefni og ábyrgð
 • Mótun stefnu deildar í samræmi við heildarstefnumörkun skólans
 • Uppbygging náms og kennslu á fagsviðinu
 • Þverfagleg samvinna milli deilda og sviða
 • Samstarf við fagvettvang og alþjóðlegt samstarf
 • Starfsmannahald og málefni nemenda
 • Gerð rekstrar- og fjárfestingaráætlana
 • Starfið getur falið í sér kennslu.
Menntun, reynsla, hæfni
 • Fullnaðarnám til starfsréttinda í arkitektúr (MArch eða sambærilegt)
 • Góð þekking og reynsla af starfsemi á háskólastigi þ.m.t. rannsóknum og kennslu
 • Reynsla af stjórnun
 • Virk þátttaka í fagsamfélagi
 • Framúrskarandi samskiptahæfni og lausnamiðað hugarfar
 • Mjög góð íslensku og enskukunnátta og hæfni til að miðla efni í töluðu og rituðu máli.
Umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn
 • Greinargóð ferilskrá og kynningarbréf
 • Staðfest afrit af prófskírteinum
 • Greinargerð sem sýnir faglega sýn umsækjenda á starfið og framtíðarsýn hans á rannsóknir og kennslu á fagsviðinu
 • Nöfn tveggja meðmælenda

Ráðið er í starfið frá 1. september 2020.

Umsókn ásamt gögnum skal skilað eigi síðar en 14. júní 2020 á netfangið starfsumsokn [at] lhi.is, merkt: Deildarforseti í arkitektúr.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sóley Björt Guðmundsdóttir, mannauðsstjóri, soleybjort [at] lhi.is
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Starfsumhverfi

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðasviðinu listir. Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda sem stunda nám undir handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga. Listaháskóli Íslands er leiðandi í sköpun og miðlun þekkingar í listum, eflir fagmennsku og er í fararbroddi fyrir þróun almennrar menntastefnu í listum. Starfsstöðvar skólans eru við Þverholt, Skipholt, Laugarnesveg og Austurstræti í Reykjavík.

 

Upplýsingar veitir soleybjort [at] lhi.is (Sóley Björt Guðmundsdóttir), mannauðs- og gæðastjóri

Umsóknum skal skilað á starfsumsokn [at] lhi.is 

Umsóknarfrestur er 14. júní 2020

Akademísk störf

Reglur um veitingu akademískra starfa

Siðareglur Listaháskóla Íslands