FJARNÁMSKEIÐIÐ VERÐUR KENNT HAUSTÖNN 2022

Fyrir hverjar er námskeiðið: Námskeiðið er ætlað tónlistarskólakennurum sem vilja efla sig í starfi og/eða bæta við sig kennslufræði tónlistar.

Námskeiðið er grunnnámskeið í kennslufræði, hluti af námsframboði fyrir tónlistarskólakennara.

Á námskeiðinu er starf tónlistarskólakennarans sett í samhengi við námsmatsfræði, námskrár og kennsluhætti og námskenningar. Fjallað er um nemendamiðað nám og fagmennsku í skólastarfi.

Nemendur vinna ýmis konar verkefni út frá lesefni námskeiðsins og tengja við eigin starfsvettvang og reynslu. Mikið er lagt uppúr því að verkefni námskeiðsins tengist starfsvettvangi, nemendur geti unnið með þætti sem tengjast beint eigin kennsluvettvangi.

Í lok námskeiðsins á nemandi að geta: 

  • Lýst helstu áherslum í aðalnámskrá tónlistarskóla og sett í samhengi við skipulag kennslu,
  • gefið dæmi um og útskýrt helstu námsmatsaðferðir og lagt mat á hvaða aðferð hentar hverju sinni,
  • þróað kennsluáætlun sem tengir kennsluaðferð, hæfniviðmið og námsmat,
  • gert grein fyrir helstu hugmyndum um nemendamiðað nám og fagmennsku í starfi og tengt við eigin starfskenningu,
  • notað heimildir samkvæmt APA kerfinu og stutt mál sitt með tilvísun í það í skriflegum verkefnum.

Námsmat: Verkefni, umræðutímar, virkni 
Kennsluform: Fjarkennsla
Umsjón: Elín Anna Ísaksdóttir
Deild: Tónlistardeild
Staður og stund: Fjarkennsla 
Tímabil: Haustönn, 24. september til 30. nóvember 2022
Upphafslota á vefnum: Laugardaginn 24. september, kl. 10:00 til 12:00

Forkröfur: Námskeiðið er hluti námsframboðs fyrir tónlistarskólakennara 
Einingar: 10 ECTS
Verð: 10 eininga námskeið - 122.500 kr. (án eininga) / 153.000 kr. (með einingum)

Kjósi nemendur að taka námskeið án eininga gefur kennari verkefnum nemenda ekki endurgjöf. Verðmunur ræðst þ.a.l. af auknu vinnuálagi kennara.

Námskeið sem tekin eru án eininga geta þó skráðst, án eininga, á námsferil nemenda. Greiða þarf námskeiðagjöld 3 vikum áður en námskeið hefjast til þess að staðfesta þátttöku.

Nánari upplýsingar: Karólína Stefánsdóttir, verkefnastjóri Opna LHÍ, karolinas [at] lhi.is 

 

 

UMSÓKNAREYÐUBLAРTÓNLISTARDEILD