Umsóknarferli

Umsókn um nám í Listaháskóla Íslands er á stöðluðu rafrænu formi.
 
Umsóknarferlið er í þremur skrefum, fyrst er sótt um rafrænt, síðan er umsóknargjald borgað og þriðja skrefið er að prenta út umsóknina. Síðan þarf að skila umsókninni á skrifstofu viðkomandi deildar auk annarra umsóknargagna sem viðkomandi deild óskar eftir. Athugið að ljósmynd þarf að fylgja rafrænni umsókn.
 
Umsóknir sem sendar eru í pósti skulu póstlagðar eigi síðar en auglýstur frestur rennur út. Umsóknargjald er 5.000 kr. Hægt er að vista umsókn á meðan verið er að vinna í henni.
 

Umsóknin

Til að umsókn sé fullgild þarf að borga umsóknargjald og eftirfarandi gögn þurfa að berast Listaháskólanum:
 
1. Rafræn umsókn
 
2. Prentuð og undirrituð umsókn
 
3. Staðfest afrit af prófskírteinum (ljósrit gildir ekki)
Umsækjendur verða að skila staðfestum afritum af prófskírteinum, þ.e. stúdentsprófi og staðfestingu á undangengnu  tónlistarnámi.
 
4. Ferilmappa
Brautin tekur mið af fjölbreytilegum þörfum samfélagsins og lista- og menningarlífsins. Hún er hugsuð fyrir fjölhæft og skapandi tónlistarfólk sem vill nýta tónlistarhæfileika sína til að gefa af sér, virkja tónlistargáfur annarra og vinna að fjölbreytilegri tónsköpun og flutningi.
 
Æskilegt er að ferilmappa gefi góða mynd af náms- og starfsferli umsækjenda og hugmyndum þeirra tengdar ofangreindum markmiðum námsbrautarinnar auk hljóðdæma og/eða myndefnis ef það á við.
 

Inntökuferli

Inntökuferlið er í eftirfarandi þrepum:
  • Umsóknir eru metnar með tilliti til almennra og sérstakra skilyrða.
  • Inntökunefnd metur innsend gögn umsækjenda.
  • Stöðupróf í tónfræðigreinum: föstudaginn 28. apríl eða 5. maí 2017.
  • Viðtöl, vinnustofa og inntökupróf á hljóðfæri: helgina 6.-7. maí 2017.
  • Endanlegar niðurstöður: tilkynntar fyrir lok maí 2017.
 

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði greinast í almenn og sérstök inntökuskilyrði.
 
Almenn inntökuskilyrði: Miðað er við að umsækjendur um bakkalárnám hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.
 
Sérstök inntökuskilyrði: Umsækjandi um nám í skapandi tónlistarmiðlun hafi lokið a.m.k. miðstigi á eitt hljóðfæri samkvæmt aðalnámsskrá tónlistarskólanna eða sambærilegu námi.
 
Allir sem uppfylla inntökuskilyrði eru boðaðir í stöðupróf í tónfræði, hljómfræði og tónheyrn.
 

Undanþágur vegna inntöku

Listaháskólanum er heimilt að veita inngöngu í skólann umsækjendum sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til bakkalárnáms við skólann. Þó er við það miðað að umsækjendur hafi lokið eigi færri en 105 einingum úr eldra kerfi framhaldsskólastigsins eða 150 framhaldsskólaeiningum samkvæmt nýja kerfinu.