Listaháskólinn auglýsir eftir umsóknum um starf háskólakennara í leiktúlkun hjá sviðslistadeild. Starfið felur í sér kennslu og stefnumótun á leikarabraut auk kennslu við aðrar námsbrautir deildarinnar. Viðkomandi mun taka þátt í uppbyggingu deildarinnar undir stjórn deildarforseta og vera þátttakandi í fræða- og fagsamfélagi Listaháskólans. Starfshlutfall er 50%.

Hæfi umsækjanda verður metið í samræmi við reglur Listaháskóla Íslands um veitingu akademískra starfa.

Við ráðningu verður meðal annars litið til hvaða hæfileika ætla megi að umsækjandi hafi til samstarfs við aðra og hvernig eiginleikar hans geti nýst til starfa innan skólans. Frammistaða hæfra umsækjenda í viðtölum mun hafa mikið vægi.

Menntunar- og hæfiskröfur

  • Meistaragráða í leiklist eða viðamikil reynsla sem listamaður sem hægt er að meta til jafngildis við formlega menntun.
  • Reynsla af starfi sem leikari.
  • Reynsla af fagvettvangi sviðslista.
  • Reynsla af kennslu í leiklist.
  • Þekking á straumum og stefnum í samtímasviðslistum.

Með umsókn skulu fylgja eftirfarandi gögn:

  • Greinargóð starfsferilskrá.
  • Staðfest afrit af prófskírteinum.
  • Greinargerð sem sýnir faglega sýn umsækjanda á þróun háskólamenntunar í leiklist kemur til með að hafa mikið vægi.
  • Meðmæli frá tveimur aðilum.
  • Aðrar upplýsingar sem umsækjandi vill koma á framfæri.

Ráðið er í starfið frá 1. ágúst 2018.

Upplýsingar um starfið veitir Steinunn Knútsdóttir, forseti sviðslistadeildar, steinunnknuts@lhi.is.

Umsóknargögnum skal skilað á stafrænu formi til mannauðsstjóra á netfangið soleybjort@lhi.is eigi síðar en föstudaginn 5. janúar 2018.

Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Starfsumhverfi

Starfsumhverfið er gefandi og kraftmikið samfélag nemenda sem stunda nám undir handleiðslu framúrskarandi listamanna og annarra sérfræðinga.

Listaháskóli Íslands er leiðandi í sköpun og miðlun þekkingar í listum, eflir fagmennsku og er í fararbroddi fyrir þróun almennrar menntastefnu í listum.

Listaháskóli Íslands er sjálfseignarstofnun með viðurkenningu á fræðisviðinu listir. Skólinn starfar í fimm deildum, myndlistardeild, hönnunar- og arkitektúrdeild, tónlistardeild, sviðslistadeild og listkennsludeild. Starfsstöðvar skólans eru fimm við Þverholt, Sölvhólsgötu, Skipholt, Laugarnesveg og Austurstræti í Reykjavík.