Leikarabraut

Markmið leikarabrautar er að útskrifa víðsýna og skapandi listamenn, sem búa yfir þeirri tækni og þekkingu, sem sviðslistaumhverfi nútímans kallar á. Lögð er áhersla á að vekja með nemandanum forvitni og áræðni, til að takast á við hin margvíslegu viðfangsefni námsins.

Mikið er lagt uppúr því að nemandinn tileinki sér sjálfstæði, sjálfsaga og fagmennsku, hann geti unnið jafnt einn á báti, sem og í hóp, hann ögri sjálfum sér til að hugsa út fyrir ramman en hafi jafnframt fullt vald á þeirri leiktækni, sem lögð er til grundvallar í náminu.

Á fyrsta ári leikarabrautar fær nemandinn góða undirstöðu í tæknigreinum. Kennd er raddbeiting, hreyfing og leiktúlkun, auk sviðslistasögu og söngs, þar sem stuðst er við svokallaða Complete Vocal Technique. Kenningar sem stuðst er við í leiktúlkun taka í megin dráttum mið af fræðum Konstantíns Stanislavski og arfleið hans, þótt önnur aðferðafræði komi einnig við sögu. Sameiginleg námskeið allra brauta deildarinnar eru mikilvægur þáttur námsins á þessu tímabili. 

Á öðru ári er haldið áfram að dýpka tæknikunnáttu nemandans á öllum sviðum. Fræðakennsla tekur að mestu mið af leiktúlkunarnámskeiðum hverju sinni. Meðfram tímum í söng, rödd og hreyfingu, er áherslan í leiktúlkun á senuvinnu úr verkum Forn Grikkja og Shakespeare. Nemendur fá einnig þjálfun í aðferðum leikhúss líkamans (Physical Theatre) og vinna auk þess sjálfstætt að stuttu einstaklingsverkefni. Á öðru ári fær nemandinn einnig kennslu í kvikmyndaleik og þeim vinnuaðferðum sem sá miðill kallar á. 

Þriðja árið er ár úrvinnslu. Lögð er áhersla á að efla skilning nemandans á ólíkum aðferðum leikhússins. Nemandinn nýtur enn kennslu í fræðum og tæknigreinum s.s rödd, hreyfingu og söng, en stefnumótið við áhorfandann fær nú síaukið vægi. Stórum námskeiðum, þar sem tekist er á við leikverk frá 20.öld, samsettar aðferðir,(devised) og umfangsmikið einstaklingsverkefni, lýkur öllum með sýningum fyrir áhorfendur. Nemendur ljúka söngnáminu með sviðsettum tónleikum og vinna einnig að útvarpsverkefni. Lokaárinu lýkur svo með fullbúinni leiksýningu, sem er hið formlega útskriftarverkefni.

 

Nafn brautar: Leikarabraut
Nafn gráðu: BA
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár

Frá fagstjóra

Listamaðurinn útskrifast aldrei. Hann er alltaf á leiðinni. Og hann verður að elska leiðina.

Listnám gefur honum mikilvægt veganesti, undirbúning fyrir langt ferðalag þar sem allt getur gerst og þá er eins gott að vera vel skóaður og vita svona hér um bil hvert skal halda.

Nám á leikarabraut miðar einmitt að þessu; að veita ungu listafólki nauðsynlegt farteski til að leggja út í fjölskrúðugt landslag sviðslista. Þau kynnast sögunni og arfi þeirra sem á undan hafa gengið. Þau kynnast sjálfum sér upp á nýtt, líkama sínum og rödd, möguleikum hljóðfæris leikarans, sem er hann sjálfur.

Stefán Jónson, prófessor og fagstjóri