Fyrir hverja er námskeiðið: Námskeiðið er opið fólki með myndlistarmenntun sem vill sækja sér símenntun. Skyldunámskeið í BA námi í myndlist.

Í námskeiðinu er fjallað um helstu strauma og stefnur í alþjóðlegri myndlist á tímabilinu frá því um miðbik 19. aldar til 7. áratugar 20. aldar Leitast er við að varpa ljósi á myndlist tímabilsins með því að skoða og greina fjölda ólíkra listaverka um leið og hugað er að þeim menningar-, heimspekilegu- og sögulegu forsendum er lágu þeim til grundvallar. Kynntar eru jafnt hefðbundnar sem nýjar leiðir til skilnings á list módernismans, ásamt því að reifa nokkrar af þeim meginhugmyndum og kenningum sem markað hafa fræðilega umræðu um myndlist á 20. öld. Sérstaklega er þó staldrað við verk og skrif þeirra listamanna er umbreyttu viðteknum listhugmyndum tímabilsins með nýstárlegri hugsun sinni og nálgun í listsköpun og vörðuðu þannig leiðina til þeirrar myndlistar sem við þekkjum í okkar samtíma.

Námsmat: Skrifleg verkefni og heimapróf

Kennari: Aðalheiður L. Guðmundsdóttir og Jóhannes Dagsson

Staður og stund: Laugarnes, þriðjudagar og fimmtudagar kl. 10:30 - 12:10

Tímabil: 29. ágúst - 9. nóvember

Verð: 98.000 kr. (án eininga) / 122.400 kr. (með einingum).

Nánari upplýsingar: Sindri Leifsson, verkefnastjóri myndlistardeildar: sindrileifsson@lhi.is