Klassísk söng- og hljóðfærakennsla

Í kennaranámi við tónlistardeild eru tvær námsleiðir:

  • Klassískt kennaranám: Þriggja ára 180 eininga BMus.Ed-nám.
  • Rytmískt kennaranám: Þriggja ára 180 eininga BMus.Ed-nám (frá og með haustinu 2018).

Klassískt kennaranám

Klassískt kennaranám er þriggja ára nám sem leiðir til BMus.Ed gráðu við námslok. Uppbygging námsins svipar mjög til BMus náms í hljóðfæraleik. Áhersla er lögð á fjölþætta þjálfun í hljóðfæraleik en auk þess er áhersla lögð á kennslufræðitengdar greinar og önnur fræði. Markmiðið er að við lok námsins búi nemendur yfir góðri færni á hljóðfæri sitt auk hagnýtrar þekkingar sem nýtist þeim við kennslu barna og unglinga í fjölbreyttu samfélagi. Meðal sértækra námsgreina má nefna kennslufræði, sálfræði, miðlun og þætti tengda samspili og spuna og margt fleira.

Reglubundnir hóptímar og masterklassar eru vettvangur þar sem nemendum er leiðbeint af öðrum en aðalfagkennurum sínum. Margir íslenskir og erlendir gestakennarar heimsækja
deildina á hverju ári. Kammertónlist og samspil eru mikilvægur þáttur í náminu ásamt námskeiðum í barokktónlist og samtímatónlist.

Rytmískt kennaranám

Söng- og hljóðfærakennaranám í rytmískri tónlist er þriggja ára nám sem leiðir til BMus.Ed gráðu við námslok.  
 
Áhersla er lögð á fjölþætta þjálfun í rytmískum hljóðfæraleik eða söng með samspilskennslu sem meginmarkmið. Auk þess er áhersla lögð á kennslufræðitengdar greinar og önnur fræði. Markmiðið er að við lok námsins séu nemendur færir um að kenna á aðalhljóðfæri sitt, helstu hliðargreinar rytmískrar tónlistar, samspil og grunntök á algengustu hljóðfæri rytmísks samspils; gítar, bassa, trommur, píanó/hljómborð, söng og handslagverk.  Umtalsverð áhersla er því á aukahljóðfæri, samspil og samspilskennslu. Miðað er við að nemendur búi yfir góðri þekkingar á víðu sviði rytmískrar tónlistar sem nýtist þeim við kennslu ungmenna við ólíkar aðstæður í fjölbreyttu samfélagi. Meðal sértækra námsgreina má nefna rytmíska kennslufræði, aukahljóðfæri og samspil, útsetningar, stjórnun, hljóðtækni sálfræði og margt fleira.  
 
Markmið tónlistardeildar er að mennta fjölhæft tónlistarfólk með góða þekkingu, leikni og hæfni í sínu fagi. Kennaranámið telst ákjósanlegur undirbúningur meistaranáms í hljóðfærakennslu.
Vel menntaðir tónlistarkennarar eru undirstaða áframhaldandi vaxtar tónlistarnáms í samfélaginu til framtíðar litið. Flestir tónlistarmenn sinna kennslustörfum einhvern tímann á lífsleiðinni og er námið því góður valkostur fyrir ungt tónlistarfólk sem vill eiga fjölbreytta starfsmöguleika á sviði tónlistar.

Upplýsingar veitir Elín Anna Ísaksdóttir, fagstjóri kennaranáms tónlistardeildar.

Nafn brautar: Hljóðfærakennaranám Nafn gráðu: B.Mus.Ed
Einingar: 180 ECTS
Lengd náms: 6 annir – 3 ár

Frá fagstjóra

Hjóðfærakennaranám BMus.Ed leggur áherslu á fjölþætta þjálfun í hljóðfæraleik auk kennslufræðitengdar greinar og önnur fræði. Markmiðið er að við lok námsins búi nemendur yfir góðri færni á hljóðfæri sitt auk hagnýtrar þekkingar sem nýtist þeim við kennslu. Flestir tónlistarmenn sinna kennslustörfum einhvern tímann á lífsleiðinni og er námið góður valkostur fyrir ungt tónlistarfólk sem vill eiga fjölbreytta starfsmöguleika á sviði tónlistar.