Sviðslistadeild

Sviðshöfundabraut BA

 

1. ár Haustönn
Aðdragandi
ADRA002S / 2 ECTS
S
Aðferðafræði
ANMSOO10S / 10 ECTS
S
Samræður
SAMR001S / 1 ECTS
S
Sviðslistir í tíma og rými
10 ECTS
S
Sýningargreining
SYNGR002S /2 ECTS
S
Verkleg sviðslistasaga
VSS0005S / 5 ECTS

 

S
1. ár Vorönn
Aðferðafræði
ASTLR009S / 9 ECTS
S
Íslensk leiklistarsaga
ISL0004S / 4 ECTS
S
Leikritun og greining
 4 ECTS
S
Samræður
1 ECTS
S
Sviðslistir og saga -ismanna
SPM02007S / 2 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
2. ár Haustönn
Aðferðafræði
AHATA006S / 6 ECTS
S
Vinnuaðferðir leikstjórans
AVL006S / 6 ECTS
S
Fagumhverfi
FAGS002S / 1 ECTS
S
Samræður
 SAMR001S / 1 ECTS
S
Rödd sviðshöf.
2 ECTS
S
Nálganir og aðferðir
SLNA005S / 5 ECTS
S
Menningarfræði
MF004S / 4 ECTS
S
Sögur og sviðsetningar
4 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V
2. ár Vorönn
Aðferðafræði
AE0004S / 4 ECTS
S
Einstaklingsverkefni
ELS0007S / 7 ECTS
S
Gestavinnustofa
GEV0002L / 2 ECTS
S
Líkaminn í sviðslistum og menn.
LSM0004S / 4 ECTS
S
Fjármálahrun og skuldsetning
FSS0002S / 2 ECTS
S
Samræður
1 ECTS
S
Pólitík og fagurfræði
SLPF002S / 2 ECTS
S
Sviðsetning hins persónulega
SHP0006S / 6 ECTS
S
Valgrein.
4 ECTS
V
3. ár Haustönn
Starfs- og skiptinám
30 ECTS
S
Einstaklingsverk II
7 ECTS
S
Samræður 
1 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
S
Vinnustofa
20 ECTS
S
3. ár Vorönn
Málstofa
MDST0001S / 1 ECTS
S
Lokaritgerð
6 ECTS
S
Lokaverkefni
LOKS018S / 18 ECTS
S
Starfsumhverfi sviðslista
SUS0002L / 2 ECTS
S
Samræður
1 ECTS
S
Valgrein
2 ECTS
V

Kennsluskrá 2017 - 2018

2. og 3. ár 

Hæfniviðmið námsbrautar

Þekking

Að loknu námi býr nemandi yfir þekkingu á sviði sviðshöfunda.
​Í því felst að nemandi:

 • Hafi skilning og þekkingu á fjölbreyttum stíltegundum og aðferðafræði sviðslista. 
 • Hafi innsæi og skilning til að nálgast viðfangsefni sviðslista á einstaklingsbundin hátt.
 • Þekki kenningar, hugtök og aðferðir sviðslista.
 • Þekki helstu strauma og áhrifavalda í sviðslistum og menningu og þær forsendur sem liggja þar til grundvallar.
 • Hafi þekkingu og skilning á sviðslistum, sögu þeirra og stöðu í samtímanum.
 • Þekki möguleika og takmarkanir sviðslistaformsins, sem og snertifleti þess við aðrar listgreinar og menningarkima. 
 • Hafi grunnþekkingu á starfsumhverfi sviðslista.
 • Þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni.

Leikni

Að loknu námi getur nemandi beitt aðferðum og verklagi á sviði sviðshöfunda.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti beitt aðferðum og tækni sviðslista við uppsetningu verka.
 • Hafi ræktað ímyndunarafl sitt til sjálfstæðrar sköpunar og tamið sér fagleg vinnubrögð og áræðni í úrlausnum.
 • Geti lagt sjálfstætt mat á þær aðferðir sem nýttar eru innan sviðslista.
 • Hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun. 
 • Hafi tileinkað sér gagnrýna sýn á eigin verk og vinnuferli, verk annarra og geti tekið þátt í umræðum um sviðslistir.
 • Geti rökstutt skoðanir sínar og ákvarðanir út frá fræðilegum og listrænum forsendum. 
 • Hafi skilning á fræðilegum textum og geti nýtt sér þá í við vinnu sína.
 • Geti beitt gagnrýnni nálgun við greiningu viðfangsefna og útfærslu þeirra.
 • Greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að afla þeirra, meta áreiðanleika og nýta á viðeigandi hátt. 
 • Geti nýtt sér tækni og búnað sem þjónar sviðslistum.

Hæfni

Að loknu námi getur nemandi hagnýtt þekkingu sína og leikni í starfi og/ eða frekara námi.
​Í því felst að nemandi:

 • Geti nýtt þekkingu sína og skilning til listsköpunar og fræðilegrar iðju.
 • Hafi meðvitund um eigin listrænu sýn og sýnt færni til að miðla henni. 
 • Geti sem höfundur verks sett fram listræna hugmynd, þróað hana og skilað af sér í heildstæðu verki og miðlað til áhorfenda.
 • Geti tekið virkan þátt í listrænu samstarfi af mismunandi stærðargráðum og út frá ólíkum forsendum.
 • Geti unnið í hópi á jafningjagrundvelli, tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og hlustað á aðra af virðingu.
 • Geti nýtt sér leiðsögn og unnið úr athugasemdum þannig að það komi að gagni í listrænni vinnu.
 • Geti samhæft tækni, tjáningu og sköpun í lifandi listflutningi.
 • Geti sem höfundur leitt hóp í listrænu starfi sem endar sem fullunnið verk.
 • Sé fær um að túlka og miðla hugmyndum sínum, viðfangsefnum og niðurstöðum með skýrum hætti í rituðu og mæltu máli.
 • Geti unnið sjálfstætt og skipulega, sett sér markmið, valið aðferðir við hæfi, gert verk-/starfsáætlun og fylgt henni.
 • Geti sett fram og lýst fræðilegum atriðum og rannsóknarniðurstöðum í töluðu og rituðu máli.
 • Hafi tileinkað sér sjálfsgagnrýni og geti beitt henni meðvitað í listrænu ferli, 
 • hafi þróað með sér sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð til frekara náms og starfa.
S Skylda
V Val

Kennsluskrá

Rennið niður síðuna til að skoða kennsluskrána.